Hvem har du fellesskap med?

May 1, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk, Paulus, Torah

Hvem har du fellesskap med?

Hvem har du fellesskap med?

2.Johannes 1:9 “Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.” (Bibelen 2011)

Det å være uten Gud og uten fellesskap med sønnen og faderen må være en forferdelig ting. For den som er uten Gud og ikke har fellesskap med de er overlatt helt til seg selv i dette livet, men også i det neste. Det jo ingen mennesker som med vettet i behold velger å være uten Gud, men som vi skal se, leser du Bibelen feil så kan du ende opp uten fellesskap med Sønnen og Faderen uten å være klar over det. Derfor skjønner vi viktigheten av 2.Johannes 1:9 fordi her leser vi hva som skal til for å ha Gud i våre liv, vi trenger bare å bli i Kristi lære. Men legger du merke til noe? Verset forklarer ikke hva Kristi lære er for noe. Det er en god grunn til dette, for Bibelen er ikke skrevet til oss, den er skrevet til mennesker som visste hva Kristi lære er og derfor trengte ikke Johannes å forklare det for dem.

Skylder ikke vi oss selv å vite sikkert hva Kristi lære er?

“Kristi lære” betyr hva Kristus har sagt, ikke hva Kristus har gjort for oss. Derfor vet vi hva dette ikke betyr, dette handler ikke om “læren om Kristus” og derfor handler ikke dette om å ha rett bekjennelse. Vanligvis oppsummerer vi hva Kristus har sagt omtrent slik: “Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, all din forstand og din neste som deg selv. ” Men legger du merke til noe? Jesus sier aldri hvordan vi skal elske Gud og vår neste. Det er en god grunn til dette, for Bibelen er ikke skrevet til oss, den er skrevet til mennesker som visste hva Jesus mente og derfor trenger han ikke å forklare det for dem.

Skylder ikke vi oss selv å vite sikkert hva det vil si å elske Gud og vår neste?

Når Jesus gir oss sin lære og sier “Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, all din forstand og din neste som deg selv”, så ville hans publikum i Bibelen med en gang forstått dette er direkte sitert fra 3.Mosebok og 5.Mosebok. Så om vi skal vite hva det vil si å elske Herren din Gud og vår neste som oss selv, så må vi gå til 3.Mosebok og 5.Mosebok. Da ser vi det samme som Jesu opprinnelige publikum så, å elske Herren din Gud og din neste er å leve ditt liv etter den skriftlige Moseloven.

Nå vet vi hva Kristi lære er, det er: Følg Moses.

Men hva har dette å gjøre med 2.Johannes 1:9? 2.Johannes 1:9 “Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.” (Bibelen 2011)

2.Johannes 1:9 er en skarp advarsel mot å stole på “åpenbaringer” som forandrer på meningen av lovens bud. Kanskje det beste eksempelet er når Bibelen, Jesus, Paulus, apostlene alle sammen sier den skriftlige Moseloven gjelder i dag, men vi kristne sier vi har (eller Luther og andre før oss) har fått en åpenbaring om at den ikke gjelder allikevel.

I slike tilfeller (når vi setter Moseloven til side for menneskers meninger og åpenbaringer) går vi utover Kristi lære. Når vi går utover Kristi lære, så sier 2.John 1:9 at vi har ikke samfunn lengre med faderen og sønnen fordi vi er uten Gud. (Matt 7:21-23)

Forstår du konsekvensene av 2.John 1:9?

Om du tror Moseloven ikke gjelder for deg, fordi du er ny testamentlig kristen, så går du utover Kristi lære og er uten Gud. Hvem er det da som besvarer dine bønner? Ikke Bibelens Gud, for Bibelens Gud kan ikke motsi seg selv.

Om ditt kirkesamfunn/menighet tror Moseloven ikke gjelder, så går de utover Kristi lære og er uten Gud. Hvem er det da som gir deg gåsehud under lovsangen og en følelse av et sterkt Guds nærvær? Hvem er det da som er kilden til tegn og under i den menigheten du går i? Ikke Bibelens Gud, for Bibelens Gud kan ikke motsi seg selv.

Om du føler den hellige ånd viser deg/gir deg åpenbaring/gir deg fred for at du ikke trenger å tenke på loven, så går du utover Kristi lære og er uten Gud. Hvem er det da som står bak den åpenbaringen? Ikke Bibelens Gud for Bibelens Gud kan ikke motsi seg selv.

Hvem er det egentlig du har fellesskap med når det ikke kan være Bibelens Gud?