Skapt i Guds bilde?

August 29, 2023
Skapt i Guds bilde?

Skapt i Guds bilde?

Hva betyr det egentlig å være skapt i Guds bilde? Betyr det at Gud ser ut som et menneske? At Gud ikke ser ut som oss, men oppfører seg som oss med tanker, vilje, følelser? Hadde Luther rett når han sa; den som er skapt i Guds bilde kan forstå Gud, vite hva Gud vil med våre liv og ha samfunn med Han?

Bibelen forteller oss i 1.Mosebok 1-2, den som er skapt i Guds bilde er kun den som lever slik Gud vil vi skal leve. Med andre ord; å være skapt i Guds bilde er ikke noe som skjer automatisk bare fordi vi er født som mennesker. Det er noe som skjer i det øyeblikket vi velger å leve våre liv, slik Gud vil vi skal leve våre liv.

Men hvordan vil Gud vi skal leve våre liv?

Forkynneren 17 sier Gud vil vi skal holde Hans lov, det er det vi er skapt til og når vi gjør det, så er vi i Guds bilde fordi alt hva vi sier og alt hva vi gjør er hva vi ser vår Far i himmelen si og gjøre.

Ser du nå hvor farlig det er å tro at Moseloven ikke gjelder for oss i dag? For den som tror at Moseloven ikke gjelder har ikke bare blitt lovløs, han har også forkastet Gudsbildet han er skapt i. Men ser du også hvorfor Jesus sier ting som “den som har sett meg har sett Faderen” og “jeg kan bare gjøre det jeg ser Faderen gjør”? Eller hvorfor Paulus sier ting som “imiter meg slik jeg imiterer Jesu liv” og Johannes sier “den som er i Jesus må leve slik Jesus levde sitt liv”?

Så er det mange som automatisk vil tenke at å si at vi mennesker ikke er skapt i Guds bildet når vi ikke lever etter loven nedvurderer menneskeverdet. Grunnen til at vi tenker slik er fordi vi er så vant med å si at menneskeverdet er grunnlagt på nettopp dette; mennesket er skapt i Guds bilde. For den som kjenner hva loven sier så vet du hvor feil det er å tenke slik; for lovens grunnleggende prinsipp er; elsk din neste som deg selv. Med andre ord; den som er i Guds bilde fordi de lever etter loven vil alltid og uansett bekrefte sin nestes verdi fordi han vet selv hvor verdifull han er.

Hva med deg, er du skapt i Guds bilde?