Å bli født på ny, slik Jesus sa

April 29, 2023
Å bli født på ny, slik Jesus sa

Å bli født på ny, slik Jesus sa

John 3:3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Bibelen 2011

Prøv å forestille deg at du aldri noen gang har lest Bibelen, du har aldri noen gang hørt en tale og aldri satt ben i en kirke. Hvordan ville du forstått Johannes 3:3?

Jeg ville forstått Johannes 3:3 slik: Det må være veldig viktig det Jesus sier her siden han sier “sannelig” to ganger. Og alle vil se Guds rike, det er jo ingen med vettet i behold som ikke vil det. Om betingelsen for å se Guds rike er å bli født på ny, så må det jo være veldig viktig å vite hva det vil si å være født på ny og hvordan man blir født på ny. Men det andre jeg legger merke til er at Johannes 3:3 sier ingenting om hvordan man blir født på ny.

Du har kanskje vært kristen i en del år, og du har din formening om hvordan man skal forstå Bibelen og hva det vil si å bli født på ny, litt avhengig av hvilket kirkesamfunn du tilhører. Slik jeg ville forklart Johannes 3:3 med min kirkebakgrunn fra pinsevenner, baptister, evangelisk frikirke og gamle statskirken, så ville det vært omtrent slik: Å bli født på ny, for å se Guds rike er det samme som å bli barnedøpt (i statskirken og frikirken)/å be Jesus inn i hjertet eller be synderens bønn også bli voksendøpt (pinsevenner/baptister).

Hvordan ville Jesus og Nikodemus forstått begrepet født på ny?

Det vi vet helt sikkert er dette: Når Nikdomeus levde, så var kristendom, kristne, pinsvennner, baptister, barnedåp, troendes dåp, synderens bønn, be Jesus inn i hjertet helt ukjente begrep.

Det vi også vet helt sikkert er dette: Både Jesus og Nikodemus var Jøder, begge to var godt kjent med Moseloven og profetene. Derfor vet vi at dette er en samtale mellom to menn som begge er høyt utdannet i samme fag, og fordi de er høyt utdannet i samme tema, så vil de automatisk bruke ord og uttrykk som de uten samme bakgrunn ikke nødvendigvis vil forstå.

For en Jøde som er vel utdannet i Moseloven og profetene, så er begrepet “født på ny” ett uttrykk som beskriver hva Ruth gjorde. Ruth var som du husker en Moabitt og slettes ikke en Jøde. Men hun velger av egen fri vilje og omvende seg fra sine Moabittiske guder og kultur til å følge Yehovah, Israels Gud. Når da en Jøde sier man må bli født på ny, så mener han egentlig at du må forlate din fortid som en hedning, begynne å følge Moseloven, bli renset i et Jødisk renselssbad og når du kommer opp av det er du født på ny.

Så det Jesus egentlig sier til Nikodemus, en av Jødenes rådsherrer er dette:

Du er ikke bedre enn en hedning som ikke følger Israels Gud, om du vil se Guds rike, så må omvende deg og komme tilbake til Moses, bli renset i det Jødiske renselsebadet og bli født på ny.

Men hva da med Romerbrevet 10:4-5?: For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.  5Moses skriver jo om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem (NB 88/07)

Romerbrevet 10:4-5 er sitert fra 3.Mosebok 18:5: Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Yehovah. (NB 88/07)

Da skjønner vi at Paulus mener ikke at Kristus gjorde slutt på loven, men han sier det samme som Jesus selv sier i Matteus 5, at Jesus er eksempelet på hvordan man skal leve ut loven.

Derfor er dette en bedre oversettelse av Rom 10:4-5:

For Kristus er beviset på hvordan man skal følge Moses, og alle som lever slik som Kristus gjorde, skal ha evig liv.

Den oversettelsen der er samme som Paulus sier i Romerbrevet 2, Jesus her i Johannes 3:3, Peter, Jakob og Judas i sine brever.

Så hva betyr det å bli født på ny ifølge Jesus?

Å omvende seg tilbake til Moses, følge den skriftlige Moseloven, la seg rense i det Jødiske renselsbadet.

Så vil du kanskje si, “men jeg er kristen! jeg er ikke Jøde, så det er ikke slik jeg blir født på ny og det er ikke slik vi nå blir født på ny. Det gjelder kun for Jødene!”

Om du er ærlig med deg selv, så vil du fort se at ingenting i Bibelen støtter en slik tanke. Både Jesus, Paulus, Johannes, Judas, Peter, Jakob sier alle sammen det samme: Å bli født på ny er å leve etter Moses slik Jesus levde sitt liv etter Moses.

Så kan du velge å si at du har fått en “åpenbaring”/”føler i din ånd”/”kjenner fred” på at det å bli født på ny er å bli barnedøpt/be Jesus inn i hjertet/be synderens bønn/tro på hva Jesus gjorde for deg.

Ingen kan nekte deg å ha en slik åpenbaring, men du finner ikke bevis for den åpenbaringen i Bibelen.

Om du ikke finner bevis for den i Bibelen, og Bibelen sier at Den hellige ånd som har inspirert Bibelen ikke kan motsi seg selv, så vet du (om du er ærlig med deg selv) at den åpenbaringen kommer ikke fra Bibelens Gud.

Det burde bekymre deg ganske mye………….