Å elske

January 18, 2023
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Hva betyr det å elske Jesus?

I Matteus 22:37 sier Jesus “Du skal elske Yehovah din Gud med hele ditt hjerte, med all din sjel og hele ditt sinn”. Hva Jesus sier her er direkte sitert fra 5.Mosebok 6:5 ” Elsk Yehovah din Gud med hele ditt hjerte, med all din sjel og hele ditt sinn”. Da skjønner vi at Jesus ikke snakker om seg selv, men om vår Gud som heter Yehovah og gir oss 1 viktig bud: Elsk Yehovah.

Men hva med Jesus, hvordan elsker vi han?

Når Jesus i Johannes 14:15 sier “Om du elsker meg, hold mine bud” så sier Jesus noe viktig til oss: “Om du elsker meg, så gjør du som jeg sa”. Jesus sa i Matt 22:37 vi skal elske Yehovah, så om vi elsker Jesus, så må vi elske Yehovah vår Gud med hele vårt hjerte, med all vår sjel og hele vårt sinn.

Hvem er Yehovah?

Yehovah er Bibelens Gud, Han er ikke Jesus, Han er den som elsker orden  så høyt at Han sendte Jesus for å reparere det skapte. (John 3:16)

Hvordan elsker vi Yehovah? For vi vet hva det vil si å elske Jesus, det gjør vi når vi elsker Yehovah. Men hvordan elsker vi Yehovah?

I 5.Mosebok 6:5 brukes det Hebraiske ordet ’āhab for å elske. Dette ordet (’āhab) sitt tilsvarende ord på Gresk blir agapaō som vi finner i Matt 22:37. Begge disse ordene er verb, m.a.o noe vi gjør, så vi skjønner at det å elske Yehovah er noe vi viser med handling. Hvordan viser vi med handling at vi elsker Yehovah? Jesus gir oss svaret i Johannes 14:23:

I Johannes 14:23 leser vi: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Også her brukes verbet agapaō for å elske, og her blir det interessant, for her sier Jesus hva som gjør at Yehovah føler seg elsket av oss. Her sier Jesus: Om noen elsker meg (agapaō) da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske (agapaō) ham.

Hva betyr det å “holde fast på mitt ord”?

På Gresk, så betyr det å holde fast på min lære, slik som den Engelske Bibelen NIV oversetter dette verset: “om noen elsker meg, da vil han adlyde min lære”.

Hva er Jesu lære?

F.eks Matt 23:2-4 “Når Fariseerne lærer dere å leve etter den skriftlige Moseloven, da skal dere høre hva de sier og gjøre som de sier”.

Jesu lære er: Følg Moses, ikke den muntlige loven men den skriftlige (Matt 23:2-4)

Hvordan elsker vi Jesus?

Ved å følge hans bud.

Hva er ett av Jesu bud?

At vi skal elske Yehovah av hele vårt hjerte, sinn og sjel.

Hvordan elsker vi Yehovah?

Ifølge Jesus, så elsker vi Yehovah når vi lever etter Moseloven.

Hvordan blir vi elsket av Yehovah?

Når vi lever etter Moseloven.

Ser du nå hvor farlig det er ikke å leve etter Moseloven?

Den som forkaster loven sier de ikke elsker Jesus og ikke elsker Yehovah.