Åpenbaring?

April 26, 2023
Åpenbaring?

Åpenbaring?

Johannes 16:13; Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. (Bibelen 88/07)

Som pinsevenn, som også har vært både baptist, i lutherske frikirke og gamle statskirken, så har jeg ofte hørt Johannes 16:13 forklart slik: “Fordi vi er kristne full av den hellige ånd, så er det bare for oss å ta opp Bibelen og begynne å lese. Så vil den hellige ånd alltid og uansett veilede oss til hele sannheten. Derfor kan vi også vite helt sikkert at åpenbaringer som andre har fått før oss er til å stole på, selv om de ikke nødvendigvis står i Bibelen. Derfor vet vi helt sikkert at ting som Jesu syndfrihet, Jesu guddommelighet, Jesu to naturer, treenighetslæren og troen på at Moseloven ikke gjelder i dag er helt rett og alt hva du selv føler når du leser Bibelen er rett, selv om det ikke nødvendigvis står der.”

Denne måten å forstå Johannes 16:13 er ikke ny, kristne har helt siden 300 tallet tenkt at all åpenbaring de får må være riktig (selv om ikke Bibelen er enig) fordi de har sannhetens ånd i seg. Noen av de mest kjente kristne som tenkte slik var mennesker som Augustin, Origines, Tertullian m.fl som vi kaller for kirkefedre fordi de har i stor grad vært med på å utforme hvordan vi forstår Bibelen i dag. Alle som ikke var enige i kirkefedrenes åpenbaringer som f.eks at Gud er treenig, at Jesus er Gud og har to naturer ble enten halshugget, lemlestet, brent på bålet, forbannet i Guds navn, myrdet, truet med tortur, utsatt for trusler og offentlig ydmyket til de sa seg enige i kirkefedrenes åpenbaringer.Om en pastor eller en evangelist sto frem i dag i år 2023 og sa han hadde fått en åpenbaring fra den hellige ånd, for så å begynne å halshugge, lemleste, torturere, forbanne, myrde, ydmyke og true alle som ikke var enige med han, så ville vi med rette sagt at den åpenbaringen de fikk kan ikke være fra Gud.

Det er derfor lett å forstå at Johannes 16:13 egentlig ikke kan forstå slik som jeg hadde fått det forklart.

Kjennetegnet på en ekte åpenbaring

Johannes 16:13 er et nesten direkte sitat fra Salme 25:12, så om vi skal forstå john 16:13, så må vi først forstå Salme 25:12. I salme 25:12 står det: Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. (NB 88/07) På Hebraisk står det: “Hvem er den mann som frykter Yehovah? Ham lærer han Torah.” Salme 25:12 sier om du har respekt for Israels Gud Yehovah, så vil Yehovah lære deg hvordan du skal leve etter Torah (som vi kaller for Moseloven). Om da Johannes 16:13 er nesten direkte sitert fra salme 25:12, så skjønner vi at det John 16:13 egentlig sier er dette: “Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han undervise dere i Torah (Moseloven). For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.”

Kjennetegnet på den hellige ånd er ikke at du taler i tunger, kjennetegnet på den hellige ånd er en økt kjærlighet til Torah og en glede over Yehovahs Torah (som vi kaller for Moseloven).

Hva betyr dette for hvordan vi skal forstå åndelige åpenbaringer?

Om de åpenbaringene du får gir deg lyst til å leve etter Torah (moseloven) så er det den hellige ånd.

Om de åpenbaringene du får gir deg lyst til å forkaste moseloven, så er det ikke den hellige ånd.

Om de åpenbaringene du får lærer deg noe som moseloven er uenig i (som f.eks treenighetslæren, Jesu guddommelighet, Jesu to naturer) så er det ikke den hellige ånd for den hellige ånd kan ikke motsi seg selv.

Nå har du fått en veldig viktig nøkkel til å bedømme både dine egne men også andres åpenbaringer, nøkkelen er Moseloven.