Ble Eva virkelig forbannet?

March 7, 2023

Series: Nåde, Norsk, Torah, tro

Ble Eva virkelig forbannet?

Ble Eva virkelig forbannet?

1.Mosebok 3:16: Til kvinnen sa han «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn,med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.» (Bibelen 2011)

Hvordan har du lært å lese 1.Mosebok 3:16? Jeg har lært å lese det som at her forbanner Gud Eva fordi hun spiste av frukten, forbannelsen er at hun skal streve når hun er med barn og føde de med smerte. Som om det ikke var nok, så blir Eva også straffet med at hun er nødt til å begjære sin mann som skal herske over henne. Om du sammenligner hva slags straff Eva får, med hva slags straff Adam får i vers 17, så er det store forskjeller. For Adam blir bare forbannet med at han må streve og svette når han skal brødfø seg og sin familie.

Jeg vet ikke med deg, men det har alltid plagd meg at Eva får en strengere straff enn Adam. Hver gang jeg har spurt pastorer og prester om dette, (både menn og kvinner) så får jeg alltid samme forklaring; Eva fikk strengere straff fordi hun hørte på slangen og spiste. De gangene jeg har utfordret dem med å spørre: “Men Adam hadde jo fått ansvaret, og teksten sier han sto rett ved siden av henne, hvor er logikken i at Gud gir Adam ansvaret, når Adam svikter så lander straffen på Eva? Det var jo Adam som ikke gjorde jobben sin, og fordi han ikke gjorde jobben sin, så syndet Eva ” så får jeg alltid til svar: Sånn er det bare, vi må ikke utfordre Gud ved å spørre hvorfor.

Men så begynte jeg å tenke, hva om 1.Mosebok 3:16 er feil oversatt?

Første gang 1.Mosebok 3:16 ble skrevet ned, så skrev de på Hebraisk. Jeg vet ikke om du noen gang har lest Hebraisk, men om du har, så vet du at tegnsetting har en veldig stor betydning. En prikk eller to prikker over eller under ett ord kan forandre betydningen av en hel setning, derfor er det veldig mange ord som ligner på hverandre og lett å oversette feil.

Der vi skriver på Norsk “tungt vil jeg gjøre ditt strev” så er ikke oversettere 100% sikker på om det står Resh-Bet-Hey eller Aleph-Resh-Bet på Hebraisk. Om det skal stå Aleph-Resh-Bet så får vi en helt annen setning, for da blir setningen slik: “Den som forførte deg har gjort ditt strev tungt”. Fortsetter vi å lese setningen på Hebraisk, så ser vi også at i siste halvdel av setningen står det ikke “med smerte skal du føde”, derimot står det: “du vil oppdra dine barn med smerte og strev”. Om vi da setter disse to halvdelene sammen, så blir Eva sin dom slik: “Den som forførte deg har gjort ditt strev tungt, du vil oppdra dine barn med smerte og strev”.

Prøv å sammenligne hva Eva sin dom er på Hebraisk med det som blir sagt i neste vers til Adam når vi leser det på Hebraisk. Nå ser vi plutselig at Eva og Adam får samme dom, begge to må streve for å klare seg. Da får vi ett helt annet bilde av Gud. Nå har vi ikke en Gud som gir Adam ansvaret også når Adam svikter, så legger han all straff på Eva. Nå har vi en Gud som dømmer Eva og Adam helt likt.

Så kommer vi til neste setning “Du skal begjære din mann og han skal herske over deg”, mente Gud virkelig at mannen skal herske over kvinnen?

I år 1528 valgte den katolske munken Pagnino å oversette gamle testamentet til latin. Når han leser 1.Mosebok 3:16 og kommer over ordet teshuqah så har han to valg. Han kan oversette det som “seksuell lyst” slik som den Babylonske Talmud oversetter det, eller han kan oversette det som “tjene/følge etter/snu deg etter”, slik som den eldste oversettelsen av Gamle Testamentet (Septuagint) oversetter det. Pagnino velger å følge den Babylonske Talmud sin bruk av ordet teshuqah fremfor Septuagints oversettelse av det ordet, og siden 1528 har alle de store oversettelsene av Bibelen gjort det samme.

Vanligvis når vi oversetter Bibler, så holder vi oss til manuskripter som Septuagint fremfor Talmud. Ingen vet egentlig hvorfor Pagnino valgte å gjøre det han gjorde, men det vi vet, er at på Hebraisk så betyr teshuqah “å snu seg etter/tjene/følge etter” og har ingenting å gjøre med “seksuell lyst”.

Så om vi da følger Septuagint i bruken av ordet teshuqah så får vi denne setningen: “Du snur deg etter/tjener/følger etter din mann og derfor vil han herske over deg”.

La oss nå prøve å sette sammen disse to setningene:

1.Mosebok 3:16: “Den som forførte deg har gjort ditt strev tungt, du vil oppdra dine barn med smerte og strev. Du snur deg etter/tjener/følger etter din mann og derfor vil han herske over deg”.

Høres dette ut som en dom eller en forbannelse?

Om vi skal være ærlig her, så høres dette mer ut som en konstatering av fakta og en advarsel om hva som skjer om det fortsetter slik. For det som egentlig skjer her er ikke at Gud sier han dømmer Eva, men han sier at “fordi du hørte på slangen, så er konsekvensen av det at du vil oppdra dine barn med smerte og strev. Fordi du setter din ektemann foran meg, så vil han herske over deg.”  I dette Gud sier her, så ligger det også ett alternativ. Adam og Eva kan velge ikke å høre på slangen, og Eva kan velge å sette Gud fremfor sin mann.

Hvorfor er 1.Mosebok 3:16 i Bibelen 2011 da oversatt som om en rasende Gud forbanner Eva med å si: Til kvinnen sa han «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn,med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.» (Bibelen 2011)

Den er oversatt slik fordi Bibelen 2011, i likhet med de fleste moderne Bibler, bygger på oversettelser gjort av menn i en tid i vår verden hvor kvinner hadde veldig liten verdi. Så når f.eks Pagnino velger å oversette teshuqah som “seksuell lyst”, så skjønner du fort at Pagnino er ett produkt av sin tid. Hans ordvalg er tatt fordi han lever i en tid hvor kvinner var til for mennenes seksuelle lyst og hadde lite til ingen verdi.

Er ikke du glad for at vi tjener en Gud som alltid, helt siden Adam og Eva har likestilt kjønnene?