Brutte løfter i Bibelen? Eller en misforståelse?

April 25, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk, Paulus, Torah, tro

Brutte løfter i Bibelen? Eller en misforståelse?

Brutte løfter i Bibelen? Eller en misforståelse?

Salme 91:15-16: Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham.  16Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. (NB 88/07)

Hvordan følte du det første gang du leste Salme 91:15-16? Den første tanken som slo meg var, “Wow!, for et fantastisk løfte om å få bønnesvar!. For her står det at Jesus vil svare,vil være med i nøden, vil fri ut, vil ære, vil mette, og skal la meg få se hans frelse. Det står ikke at han kanskje vil, av og til vil, det står han vil gjøre det.”

Tenkte kanskje du også slik når du leste Salme 91 første gang?

Det står ikke at han kanskje vil, av og til vil, det står han vil gjøre det. Men etter noen år med ubesvarte bønner så begynner man å lure på hvorfor Jesus sier han vil, men han vil tydeligvis ikke for mine bønner?

Kjenner du deg igjen i denne måten å tenke på? Du leser et løfte i Bibelen og tenker “Jesus vil gjøre dette i mitt liv” også skjer det ikke, da sitter du igjen og tenker, “hvorfor vil han ikke?”.

Det er da vi har to alternativer, vi kan enten gå helt vekk fra troen fordi de løftene vi har fått presentert ser ikke ut til å være sanne og derfor er det ingenting i Bibelen som er sant. Opp gjennom mine år som evangelist og forkynner, så har jeg møtt på mennesker som har reagert slik. Det er naturlig (men ikke å anbefalle) å gjøre, for det er helt forståelig at man blir skuffet over Jesus når man blir presentert med løfter i Bibelen som ikke oppfylles.

Eller vi kan tenke; kanskje jeg ikke helt har forstått hva Salme 91 egentlig snakker om? For min del, så tenkte jeg det siste og det er jeg glad for at jeg gjorde.

Han skal påkalle meg og jeg vil svare ham

Betingelsen for å påkalle Gud og vite sikkert at han vil svare finner vi i vers 14 hvor det står: For han henger fast ved meg, og jeg vil redde ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn (Nb 88/07)

Hvem er det som snakker i Salme 91? Vi vet at Salme 91 er skrevet lenge før Jesus ble født, og vi vet at Jesus aldri omtalte seg selv som Gud. Når da Salme 91:1 begynner med: “1.Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, 2han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til” så skjønner vi at dette er Yehovah det er snakk om og ikke Jesus. Hva betyr det å kjenne Yehovahs navn? (vers 14). Det betyr ikke å vite at Yehovahs navn er Yehovah, for på Hebraisk så er å kjenne at du er ett med Yehovah slik du ville være ett med din ektefelle. Sagt på en annen måte, at når Yehovah blir det viktigste i ditt liv, så kjenner du Yehovah og da kan du påkalle Yehovah og da vil Yehovah svare.

Jeg er med ham i nøden

På Norsk så er det sterkt å lese at Yehovah er med oss i nøden, det gir oss inntrykk av at Yehovah holder vår hånd og går sammen med oss når vi har det vondt. Men på Hebraisk blir det enda sterke, for på Hebraisk står “Med ham jeg er i nød”.

Ser du forskjellen her?

Forskjellen er at på Hebraisk så sier Yehovah til oss: Når du er i nød, så er jeg i nød.

Jeg vil fri ham ut og ære ham

Yehovah vil fri oss ut fordi vår nød er Hans nød, derfor er det Yehovah sin egen interesse å frelse oss ut av den nøden vi går gjennom. Det å bli utfridd og frelst fra vår nød viser vår verdi for Yehovah, derfor er det en ære når Yehovah griper inn i ditt liv for da viser han hvor viktig du er.

Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse

Yehovah vil gi oss et langt liv og møte alle våre behov. Han lover å frelse oss så ofte vi trenger det.

Nå forstår vi

Nå forstår vi hva Salme 91 snakker om:

  1. Den som setter Yehovah først i sitt liv kan vite sikkert at Yehovah vil svare deg når du påkaller ham.
  2. Fordi du setter Yehovah først så er han i nød når du er i nød.
  3. Fordi du setter Yehovah først så vil Yehovah utfri deg og ære deg
  4. Fordi du setter Yehovah først så vil han gi deg et langt liv, møte alle dine behov og frelse oss så ofte vi trenger det.

Så hva Salme 91:15-16 snakker om her er egentlig det samme som Jesus snakker om i Matteus 6:25-34; vær ikke bekymret men søk først Yehovah og Hans måte å gjøre ting på.

Kjenner du Yehovah?

Vanligvis ville vi kristne spurt; kjenner du Jesus. Men enhver person som leser Bibelen ser at Jesus pekte aldri på seg selv, hans hovedprioritet var å vise vegen tilbake til Yehovah, Far til Jesus. (John 14:6) Derfor spør jeg; kjenner du Yehovah?

Om det var en person som kjente Yehovah, så var det Jesus. Jesus sier om seg selv at for han så var Yehovah det viktigste derfor kunne han (Jesus) bare gjøre det Yehovah gjorde og bare si det Yehovah sa. Om du vil kjenne Yehovah, så er det veldig lett; imiter Jesu liv (1.Kor 11:1, 1.John 2:6). Å imitere Jesu liv er ikke bare å gå rundt å gjøre alle de kule tingene, som å drive ut demoner og vekke opp døde. Det er å leve livet ditt slik Jesus levde sitt liv i total lydighet til Hans Fars lov, Moseloven.

Når du gjør dette, så kjenner du Yehovah og da er Salme 91:15-16 ikke lengre ett brutt løfte i Bibelen men en virkelighet i ditt liv.