Den hellige ånds gave og tilgivelse iflg.Peter

December 19, 2022
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Den Hellige Ånds gave og tilgivelse iflg.Peter

I Apostlenes gjerninger 2:38 leser vi: Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.Det er to måter å lese Apostlenes gjerninger 2:38 på, den ene slik vi kristne ofte leser den: “Omvend dere til kristendom, tro på Jesus, la dere døpe til Faderen Sønnens og Den Hellige Ånds navn, så skal dere få den hellige ånds gave” Den andre måter er å lese den akkurat slik det står:”Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.”

Hvordan kan vi vite hva Peter mente?

Skal vi finne svaret på det må vi lese Apostlenes gjerninger 2:38 på Gresk. Da ser vi at Peter bruker her det Greske ordet metanoeō når han sier “omvend”. Metanoeō betyr: Forandre måten du tenker på, holdningene du har og måten du lever på, så du tenker slik Gud tenker, har Guds holdninger og lever slik Gud vil du skal leve. Det som er viktig for oss å legge merke til her er at ordet vektlegger at dette er noe jeg og du må gjøre selv, det er ikke noe noen hverken menneske eller Gud gjør for oss.

Når Peter sier “la dere alle døpe” så sier han på Gresk slik det er oversatt. Men hva mente Peter med dåp?

Fra teksten så vet vi at Peter sier ikke at folkemengden skal forlate Jødedommen til fordel for kristendommen. Vi vet også at Peter er en Jøde som tror på Jesus og er en etterfølger av Jesus. Skal vi da forstå hva Peter mener med dåp og hva hans tilhørere hører, så må vi tenke som en Jøde, ikke som en kristen. Hvorfor? Fordi hverken Peter eller de han snakker til var kristne, men som du skal se, det er ikke så store ulikheter.

Dåp for en Jøde er renselse og ett tegn på at du blir født på ny til ett nytt liv. Dette er jo ganske identisk med hvordan vi kristne tenker om dåp, som begravet med Jesus og oppstanden med han til ett nytt liv. Men når Peter sier de må døpe seg etter omvendelsen, så er budskapet: Begynn å leve slik Gud vil du skal leve, tenke slik Gud vil du skal tenke, vis at du gjør dette ved å la deg rense i dåpen. Dåpen er derfor en del av omvendelsen og nødvendig men den er ikke en dåp til Faderens, sønnens og den hellige ånds navn. For Peter er dåpen en Jødisk renselse som beviser at du vil leve slik Jesus sa du skulle leve.

Gjør vi alt dette som Peter sier, så får vi tilgivelse for synd.

Når vi da er blitt tilgitt for synd så sier ikke Peter at vi får den Hellige Ånd. Peter sier på Gresk vi må ta Den Hellige Ånds gave. Ser du forskjellen her? Peter sier når du er blitt tilgitt for synd så må du være aktiv å ta Den Hellige Ånds gave. 

Ser du hva som kan skje om vi ikke lar teksten tale for seg selv?