Den lovløse

February 1, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk

Den lovløse

Den lovløse

I Johannes 12:47-48 sier Jesus at den som forkaster hans lære, vil bli dømt av Gud. Det står ikke at den som ikke tror på Jesus vil bli dømt av Gud. I Matteus 28:16-20 sier Jesus at vi skal gå ut å spre Jesu lære. Det står ikke at vi skal gå ut å fortelle alle at Jesus døde for dem. Alle som har en Bibel kan se dette for dem selv,så hvorfor sier da vi kristne at den som ikke tror på Jesus vil bli dømt av Gud? Hvorfor sier vi kristne at Misjonsbefalingen handler ikke om hva Jesus sa, men hva Jesus gjorde? Vet vi bedre enn Jesus hva som skal til for ikke å bli dømt av Gud, eller hva som er kjernen i Misjonsbefalingen?

Skal vi ta Jesus på alvor, så er det lett å se at hans lære var: Følg Moses. Så om vi skal være ydmyke nok til å si at Jesus vet best, så må innrømme at han virkelig sa : den som ikke følger Moses blir dømt av Gud. Da må vi være ydmyke nok til å si at Misjonsbefalingen handler ikke om å fortelle alle at Jesus døde for dem, men at Misjonsbefalingen handler om å lære alle å følge Moses.

Men hva da med Paulus?

Skal vi kun gå ut ifra Bibelen, så er Paulus veldig enig med Jesus i at vi skal følge Moses. Men la oss for ett øyeblikk bare late som om de skriftstedene hvor Paulus sier: “følg Moses” ikke egentlig eksisterer. Hva sitter vi igjen med da?

Noe av det første vi ser er at vi har bare Paulus sitt ord for at han har fått en “åpenbaring om frelse av tro alene”. Paulus er for oss protestanter bare ett menneske som hadde en spesiell oppgave fra Gud. Jesus er også bare ett menneske, men forskjellen mellom Jesus og Paulus er at Jesus er Messias som Gamle Testamentet profeterer om. Vi har (iflg.den kristne kirke) bare Paulus sitt ord for at Jesus gav han åpenbaringen om frelse av nåde ved tro alene. Jeg vet ikke med deg, men jeg kan ikke se noe sted i Bibelen det står vi skal sette ett menneskes ord og mening høyere enn hva Messias sier. Om det da er en uenighet mellom Paulus og Messias, så ser ikke jeg noe grunnlag i Bibelen for at vi skal følge Paulus fremfor Messias.

Om vi da skal late som om de skriftstedene hvor Paulus sier “følg Moses” ikke er der, så er det ikke lengre rett å si at vi er kristne som følger Jesus. Da er det mer rett å si vi er etterfølgere av Paulus. Paulus sa aldri om seg selv at han var Messias, han sa aldri følg meg. Han sa derimot; følg Moses slik Jesus fulgte Moses.

Hvorfor skal da vi være uenig med han i dette?

Hvorfor er den kristne kirke uenig med Paulus og Jesus?

Kan det være fordi vi har latt oss forføre av den lovløse til å følge han istedenfor Jesus?