Det er lov å tvile

January 20, 2023
Series: Nåde

Speaker: Ernest Hume

Det er lov å tvile

I Markus 11:24 og Matt 21:22 leser vi: Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.  (Norsk Bibel 88/07)

Har du vært en kristen noen år nå, så har du helt sikkert hørt Mark 11:24 og Matt 21:22 sitert som “bevis” på at vi må aldri tvile, bare tro, for den som tviler får ikke.  Men om du også har vært et menneske noen år, så vet du at vi alle går gjennom faser i livet hvor vi vil tro men det er bare ikke mulig fordi livet er tøft. I slike faser møter vi ofte på velmenende, men uforstandige, evangelister og pastorer som sier “den som tviler får ikke”. Da er det lett å falle i grøfta av fordømmelse å tenke at man ikke ble helbredet, ikke ble bønnhørt fordi man bare ikke klarte å tro nok. Men istedenfor å være i den grøfta, så må vi heller spørre: Sa Jesus virkelig at vi aldri må tvile, bare tro? Var han egentlig så virkelighetsfjern og ute av kontakt med vår menneskelige virkelighet at han ikke forstår hvor tøft livet av og til kan være? Svaret på disse to spørsmålene er både frigjørende og overraskende.

Om vi begynner med ordet “tro” så ser vi med en gang at på Gresk, så står det egentlig trofasthet og ikke tro.

Kjenner du din Bibel godt, så vil du huske at Jesus i Matt 6:25-34 sier den som er trofast mot loven vil få alle sine behov møtt og har ingen grunn til bekymring. Det er akkurat slik vi må forstå Jesus her i Mark 11:24 og Matt 21:22: “Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, vær trofast, så skal det bli gitt dere”

Ser du hva du nettopp leste?
Dette handler ikke om hva du føler eller tenker, derfor handler det ikke om du tenker tvil eller føler tvil. Poenget Jesus vil frem til her er at dette handler om hva du gjør og hva du ikke gjør. Den som gjør loven er trofast og vil få det de ber om. Holder du deg trofast, så bryr ikke Gud seg om du av og til tviler. (Matt 6:25-34, Mark 11:24, Matt 21:22)
Betyr dette at den som er trofast mot loven, aldri noen gang vil ha problemer og utfordringer?
Slettes ikke, du er fremdeles menneske og du vil fremdeles oppleve de samme gleder og sorger som alle andre på denne planeten. Men forskjellen er at når de dypere dalene kommer og når du tviler på om dette vil gå bra, så vet du at dette vil gå bra fordi du er trofast mot loven.
Det er nettopp dette som er litt utfordrende for oss, for vi vil veldig gjerne vite detaljene om alt. Så vil vite klokkeslett, dato og nøyaktig beskrivelse av hvordan Yehovah skal frelse oss ut av de prøvelsene vi står i. Men om du er trofast mot loven ,så vet du at loven gir ingen løfter om at du får vite detaljene. Den gir bare løfte om at det vil skje, til rett tid, på rett måte så lenge du holder deg trofast.
Vær derfor ikke redd for å tvile, for Gud blir ikke fornærmet om den som er trofast føler tvil eller tenker av tvil så lenge det ikke påvirker hva du gjør. Møt heller tvilens tanker og følelser med å minne deg selv på Jesu egne ord: “Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, vær trofast, så skal det bli gitt dere”