Du kan høre Guds stemme – men bare om Jesus vet hvem du er.

Du kan høre Guds stemme - men bare om Jesus vet hvem du er.

Du kan høre Guds stemme – men bare om Jesus vet hvem du er.

Er det en ting vi alle kan være enige om, så er det at Bibelen er full av løfter gitt med betingelser. Møter vi betingelsene for løftene Gud gir oss i sitt ord, så kan vi nesten vasse i Guds godhet og nåde mot oss. Et av disse løftene er Johannes 10:27 som tilsynelatende lover oss at vi kan høre Guds stemme, på betingelsen av at Jesus vet hvem vi er.

Hva skal til for at Jesus vil si at han kjenner deg og vet hvem du er?

Johannes 10:27, Matt 7:21-23 og 1.Johannes 2:3-6 sier begge to det samme; den som holder Jesu lære er den som kjenner Jesus og som Jesus vet hvem er. Så betingelsen for å høre Guds stemme er at vi må ta et valg om å leve slik Jesus har lært oss vi skal leve. Hva er Jesu lære? Matteus 23:2-4 er ett av mange eksempler; Jesus lærte oss å følge Moses. Derfor vet vi at betingelsen for å høre Guds stemme er at vi holder loven, slik Jesus viste oss.

Men spørsmålet blir da, hvordan snakker Gud til oss når vi holder loven? Det andre spørsmålet blir, hvem i den treenige Gud er det som snakker til oss? Jesus? Faderen? Den hellige ånd?

I den Norske oversettelsen av Johannes 14:23-24 står det: “Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.” (88/07) Disse versene sier i praksis det samme som Johannes 10:27, Matt 7:21-23 og 1.Johannes 2:3-6: Kun den som lever etter Jesu lære (som vi vet var: følg Moses) er den som elsker Jesus. Derfor er det kun den som lever etter loven som er elsket av Faderen, men så kommer det noe merkelig: “og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham”. Utifra denne Norske oversettelsen, så virker det som det er både Faderen OG sønnen OG Den hellige ånd som skal snakke til den som holder loven. Men om vi leser Johannes 14:23-24 på Gresk, så står det:  “Jesus svarte og sa: Alle som elsker meg vil elske min lære. Min Far vil elske dem og komme til dem og ta bolig hos dem“.

Ser du hvordan den Norske oversettelsen inneholder ett ord som opprinnelig ikke var der? Fordi oversetterne legger til det lille ordet “vi” så sitter vi igjen med det inntrykket at Gud er treenig og alle tre skal snakke til oss. Men på Gresk, så sier Jesus kun Faderen skal snakke til oss. Dette Jesus forteller oss her viser oss noe annet viktig; den hellige ånd som Jesus lover oss i Johannes evangeliet og som kom i tempelet i Apostlenes gjerninger 2, er Faderens ånd og ikke Jesu ånd.

Så da vet vi helt sikkert at den som lever etter loven slik Jesus viste oss er garantert å høre Israels Gud Yehovah sin stemme. Hvordan snakker Yehovah til en person i dag og hvordan vet vi det er Israels Gud og ikke vårt kjød eller djevelen?

5.Mosebok 13 og Johannes 10:27 sier når Yehovah snakker til oss så vil han alltid gi oss en kjærlighet til Moseloven. Hvorfor? Fordi Johannes evangeliet sier at den hellige ånd vil minne oss på Jesu lære og Jesu lære var alltid: Følg Moses. Dette er viktig, for da skjønner vi at alle åndelige manifestasjoner/opplevelser vi måtte ha som ikke oppmuntrer oss til å følge Moseloven er ikke fra den hellige ånd. Bibelen lærer oss at trosheltene i Hebreerbrevet 11 opplevde den hellige ånd snakket enten som en stille liten hørbar stemme, i en drøm,  gjennom andre, som en innskytelse, som en tanke eller en kombinasjon av alle disse. Derfor kan du vite helt sikkert at om du følger loven, så vil Israels Gud snakke til deg også.

Det er min egen erfaring  (og mange andre med meg) at så lenge man av egen fri vilje viser lojalitet til loven, så oppfyller man betingelsen for å høre Yehovahs stemme. Jeg opplever selv daglig hvordan Yehovah snakker til meg enten som en stille liten hørbar stemme, i en drøm, gjennom andre, en innskytelse, tanke eller som en kombinasjon av alle disse. Ingenting er for stort eller for lite for Yehovah, jeg har opplevd Gud snakker til meg om alt fra matlaging til reparasjon av biler og større ting. Jeg og mange andre med meg som alle har det til felles at vi har bestemt oss for å leve etter loven, kan derfor vitne om at dette er sant, vi hører Guds stemme fordi Jesus vet hvem vi er og vi vet hvem Jesus er. (Matt 7:21-23, 1.Johannes 2:3-6)

Hva med deg som leser dette?

Vet Jesus hvem du er?

Om du er en av de mange kristne som sier “ja Jesus vet hvem jeg er, ikke fordi jeg lever etter loven fordi den gjelder ikke for meg. Jesus vet hvem jeg er fordi jeg har tatt imot han som frelser og herre og bedt han inn i mitt hjerte”, så sier Bibelen (ikke jeg men Bibelen) at du står i fare for å høre en dag “gå bort fra meg, for jeg vet ikke hvem du er, du som lever uten lov”. (Matt 7:21-23). Apostelen Johannes er også ganske direkte i sin omtale av kristne som deg, i 1.Johannes 2:3-6 sier apostelen Johannes rett ut at den som forkaster loven men påstår han kjenner Jesus lyver. Dette er harde ord og dette er ikke mine ord, dette er ord du selv finner i Bibelen din og noe du bør tenke over om du sier du kjenner Jesus men har forkastet loven.

Hva har du egentlig å tape på å ta Bibelen på alvor?

Egentlig ingenting, egentlig har du alt å vinne. Du har en evighet her på jorden i det nye Jerusalem å vinne, du har ett liv å se frem til hvor du kan ha samtaler med din Gud og høre Yehovah svare deg om alt fra noe så enkelt som matlaging til større ting.

Er ikke det bedre enn å få høre: Gå bort fra meg, for jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov?