Du trenger ikke være perfekt

Du trenger ikke være perfekt

Du trenger ikke være perfekt!

I Matt 5:48 leser vi: Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen. (Bibelen 1930, 78/85,2011) (Om du leser dette samme verset på Engelsk i King James eller NIV, så står det vær da perfekte, slik deres himmelske far er perfekt).

Enhver person med selvinnsikt vet at de er langt ifra perfekte eller fullkomne, derfor virker Jesu ord her både harde og uforståelige, kan det være sant at Jesus krever det umulige fra oss? Den andre muligheten vi har er at Jesus egentlig aldri sa vi skulle være fullkommen/perfekte fordi dette er egentlig en feil i oversettelsen. La oss derfor først sjekke Gresken bak ordet fullkommen/perfekt.

Det Greske ordet er teleios som i seg selv betyr perfekt/moden/fullkommen/hel. Derfor vet vi at det er ikke en direkte feil her i oversettelsen. Men vi vet at Matt 5:48 er ikke skrevet til oss kristne i år 2023 som har det nye testamente. Det er skrevet inn i en helt annen kultur flere 100 år før det eksisterte en Bibel slik vi kjenner den i dag. Vi vet også fra samtidshistorien at det var like vanlig for predikanter på den tiden som nå å sitere fra Bibelen. Er det derfor en mulighet at Matt 5:48 er direkte hentet fra den Bibelen Jesus leste?

Svaret på det blir ja, for vi finner i 3.Mosebok 19:2 at det står: Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud er hellig” (Norsk Bibel 88/07).

Det Hebraiske ordet for hellig er qādôš som betyr å være adskilt til tjeneste for Yehovah. Sagt på en litt mer moderne måte; å være lik Gud (uten at vi blir Gud) i måten vi lever våre liv på så når mennesker ser oss ser de ikke oss men Gud i oss.

Hvordan blir vi hellig og lik Gud?

Evangeliene forteller oss at når mennesker så på Jesus, så kunne de ikke se Jesus men de så Faderen fordi alt hva Jesus sa, gjorde og måten han levde livet sitt på var identisk med Yehovah. (John 14:9). I Korinterbrevene, og Johannes brevene, så sier Paulus og Johannes at den som er i Jesus må leve slik Jesus levde. I Galaterbrevet 2:16 sier Jesus at vi blir rettferdige ved å være trofaste mot loven, slik Jesus var trofast mot loven.

Ser du poenget?

Sagt på en annen måte:

Jesus kom for å vise oss hvordan vi skal bli hellig og lik Gud (Matt 5:17) ved å lære oss hvordan vi skal leve etter loven. Hver den som imiterer Jesu liv, inkludert Jesu lovlydighet, blir da hellig slik Yehovah er hellig. (Matt 5:48)

Er ikke du glad Jesus ikke krever at du skal være perfekt og fullkommen, bare hellig?