Er det vanskelig å be?

May 28, 2023

Series: Andakt, Bønn, Nåde, Norsk, Torah

Er det vanskelig å be?

Synes du det er vanskelig å be?

Av og til kan bønn være veldig vanskelig, spesielt når vi over lengre tid har bedt og bedt og bedt men ingenting skjer. I slike situasjoner så er det veldig forståelig at du kan kjenne på fristelsen til å gi opp å be, for når du ber og du tilsynelatende gjør alt rett men ingenting skjer, så er det ikke artig i det hele tatt. Men jeg vil utfordre deg til å ikke gi opp med en gang, spør deg selv heller om du har gjort det du må gjøre for at dine bønner skal bli besvart:

Hva vi må gjøre for å få våre bønner besvart

Vi leser i Ordspråkene 15:29 og Johannes 9:31 at en av betingelsene for at Gud skal høre bønn, er vår lovlydighet. Om vi ikke vil ha noe med Moseloven å gjøre i det hele tatt, så lukker Gud ørene sine for vår bønn. Kan det være en av årsakene til at dine bønner ikke blir hørt?

I Markus 11:24 sier Jesus vi må tro vi har fått det vi ber om, før vi får det. Hva Jesus sier her bygger på Daniels bok hvor Daniel ber i tre uker uten å se noe svar. Men fordi han ikke gir opp, så får han høre at hans bønn ble hørt og besvart med en gang. Grunnen til at det tok tre uker var åndelig krigføring rundt Daniel og i det området han bodde i, så til sist så måtte engelen som kom med svaret kalle på forsterkninger for å kunne bryte gjennom fiendens linjer. Kan det at du ikke allerede har takket for at Gud har hørt din bønn og besvart den være en av grunnene? Kan åndelig krigføring være en av grunnen til at dine bønner tilsynelatende ikke er besvart enda?

Vi vet hva som skal til for at våre bønner skal bli hørt:

  1. Hold loven
  2. Ikke gi opp, om holder loven så er dine bønner hørt og besvart men det kan være mye motstand rundt deg.
  3. Tro at du har fått det, før du får det.

 Hva er egentlig bønn og hvem ber vi til?

Jesus lærte oss å be til Faderen og Faderens egennavn er Yehovah. Bønn til Yehovah er ikke noe annet enn å føre en samtale med Yehovah, på samme måte som du ville snakket med en god venn.

Hva skal til for å få dine bønner hørt?

  1. Hold loven
  2. Ikke gi opp
  3. Tro at du har fått det, før du får det
  4. Snakk normalt med Yehovah slik du ville gjort med alle andre og forvent at han vil svare.

Er vi da garantert helbredelse og frelse fra livets problemer om vi gjør disse fire tingene?

Hebreerbrevet 11 sier at svaret er nei, vi er ikke garantert det. For her i Hebreebrevet 11 finner vi noen som fikk svar på bønn, men vi finner også noen som døde av og til ganske brutal død før det svaret kom. Men det de har til felles er at de holdt seg lojale til Yehovah, ved å holde seg lojale til loven, selv om de til sist døde uten å ha sett det de ba om.

Hvorfor skal vi da gidde å be om vi ikke er garantert svar?

Vi er alltid garantert svar, men ikke nødvendigvis det svaret vi vil ha. Det eneste vi vet 100% sikkert er Romerbrevet 8:28, Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14, om du holder deg lojal mot loven så har du ingenting å bekymre deg for samme hva som skjer med deg. Derfor er vi alltid og uansett garantert at Yehovah vil svare oss med den tryggheten og sikkerheten at vi har ingenting å bekymre oss for, samme hva vi må gå gjennom.

Bønn kan av og til være vanskelig, men om du holder loven, tror du har fått det før du får det, har en normalt samtale med Yehovah så må du ikke gi opp. For hva hadde skjedd om Daniel etter to uker og 5 dager hadde gitt opp?