Er du Abrahams barn?

May 10, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk, Paulus, Torah

Er du Abrahams barn?

Er du Abrahams barn?

I 1.Mosebok 17:7 leser vi: “Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg.” NB 88/07

Med en gang er det to ting vi legger merke til, denne pakten er en evig pakt og en pakt som bare gjelder for Abraham og hans slekt.

Hva da med Efeserbrevet 3:6:og Romerbrevet 11:19-21? Selv om 1.Mosebok 17:7 ikke sier at hedninger kan bli Abrahams åndelige barn, så sier vel både Efeserbrevet og Romerbrevet at de kan det?

For å forstå Efeserbrevet 3:6 og Romerbrevet 11:19-21, så må vi ha i tankene at tro iflg.Paulus er noe vi gjør. Derfor skjønner vi hvordan den kristne tanken at vi kan bli frelst av å holde for sant at Jesus døde for oss, ville ikke Paulus vært enig i. Når vi også ser hele Paulus sin måte å tenke på under ett, så skjønner vi at tro for Paulus er det samme som lojalitet fordi lojalitet er noe vi gjør og noe vi kan se.

Dette hjelper oss til å forstå hva Paulus egentlig sier her i Romerbrevet, for han sier ikke at greinene ble brukket av fordi de ikke villle holde for sant at Jesus døde for dem. Han sier heller ikke at Jesus er den som brekker av og poder inn, derimot viser han oss at det er Yehovah, Israels Gud som gjør det. Han sier greinene ble brukket av fordi de var illojale mot Yehovah, men hedningene som er lojale mot Yehovah kan bli podet inn på treet å få en del i 1.Mosebok 17:7 løftet. Men hedningene må ikke bli overmodige, for om Yehovah kunne brekke av de naturlige greinene pga illojalitet, så kan og vil han absolutt brekke av de innpodete hedningene om de er illojale.

Da forstår vi at selv om 1.Mosebok 17:7 sier at pakten er kun med Abraham og hans etterkommere, så finner vi m.a.o her hos Paulus hvordan hedninger også får del i den pakten om de er lojale til Yehovah. Men er dette Paulus sier her noe nytt, eller siterer han kanskje noe som allerede har vært sagt for lenge siden i gamle testamentet?

Vi leser i Jesjah 56:3:Den fremmede som holder seg til Herren, må ikke si: Herren vil visst skille meg fra sitt folk! NB 88/07 og Jesajah 56: 6-7 : “Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt,  7 dem vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alt folk.” NB 88/07

Her ser vi at Romerbrevet 11:19-21 er egentlig ikke noe nytt eller en ny åpenbaring Paulus fikk, det er hentet fra Jesajah 56 3 og 6-7 hvor Yehovah allerede den gangen sa at lojale hedninger kunne bli podet inn på oljetreet. Vi finner til og med Romerbrevet 2:29 igjen i Jesajah 56:3, for begge steder står det at den fremmede som er lojal mot Yehovah er den ekte Jøde og må derfor ikke si om seg selv at Yehovah ser på han som en hedning.

Spørsmålet blir da: Om Yehovah i 1.Mosebok 17:7 sier pakten er bare med Abraham og Abrahams etterkommere, også i Jesajah 56 (og Romerbrevet) sier pakten er også med hedninger som er lojale, har da Yehovah forandret mening en gang mellom 1.Mosebok og Jesajah?

Det er lett å tenke slik om vi ikke tar hensyn til de historiske forholdene Jesajah er skrevet under.

Jesajah 56 er skrevet ca 200-300 år etter de 10 stammene i nord riket ble bortført til Assyria og spredt over hele jorden. Når Jesaja 56 skriver om at de fremmede kan bli lojale til Yehovah og må ikke se på seg selv som å være adskilt fra Guds folk, så mener Jesaja den etterkommer av de 10 stammene som velger selv å vende tilbake å bli lojal igjen. Paulus sier det på sin måte, når han i Romerbrevet sier den greinen som er brukket av kan bli podet inn igjen, om den vender tilbake og blir lojal igjen.

Derfor ser vi at Yehovah har ikke forandret mening, det er hele tiden snakk om Abrahams etterkommere enten av Judas stamme, Benjamins stamme eller en av de 10 stammene i nord riket som alle kan velge å vende tilbake til lojalitet igjen. Da blir det jo også mer forståelig hva Jesus sier, når han sier han er bare kommet for de fortapte får av Israels hus.

Men spørsmålet blir da, hva da med oss i Norge i 2023 som har ingen bevis på at vi er Abrahams etterkommere?

Det er flere 1000 år fra Jesaja 56 til Romerbrevet og enda flere 1000 år fra Paulus skriver til vi lever nå i 2023. Om vi også teller fra år 725 f.kr når de 10 stammene forsvant og opp til nå, så er det enda lengre i tid. Det er derfor lett å se sannheten i hva Yehovah sier til Abraham, for Yehovah sier at Abrahams barn skal være flere enn stjernene på himmelen. Han skal m.a.o få så mange barn (kjødelige etterkommere) at han vil ikke kunne være i stand til å telle de siden alle Abrahams barn fra de 10 stammene skal ha blitt så spredt, og så mange at det er umulig å telle dem alle sammen.

Kan du være en etterkommer av Abraham?

Teknologien har gjort det mulig (og billig) for alle og enhver å ta en DNA prøve. En slik DNA prøve kan både gi deg en spennende innsikt i din slekts historie i moderne tid, men den vil også kunne fortelle deg hvor genene dine kommer fra. Da kan det godt være du finner ut at genene dine egentlig kan spores helt tilbake til Abrahams kjødelige etterkommere og kanskje du undervegs avdekker andre skjulte slektsskatter fra mer moderne tid.