Er du rettferdig slik Paulus sa?

March 3, 2023
Er du rettferdig slik Paulus sa?

Loven gjør deg rettferdig

Gal 2:16: Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus (pisteos Iesou Christou på Gresk). Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus (pisteos Iesou Christou på Gresk) og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger (Bibelen 2011)

Hva er det første inntrykket du får når du leser Galaterbrevet 2:16?

Den første tanken som slår meg er:

  1. Loven kan ikke gjøre noen rettferdig,
  2. Bare tro på Jesus Kristus kan gjøre rettferdig
  3. For ikke noe menneske blir rettferdig pga lov
  4. Derfor kan ikke loven frelse eller gjøre noen rettferdig

Men om vi skal forstå Galaterbrevet 2:16 akkurat slik, så får vi ett problem med å forklare Paulus i f.eks Romerbrevet 2 hvor han sier det er den som gjør loven som blir rettferdig. Eller Paulus i Korinterbrevet hvor han sier vi må imitere Jesu liv, noe Johannes også sier. For ikke å glemme hva Paulus selv sier i Apostlenes gjerninger, for der leser vi at iflg.Paulus så forkynte han omvendelse til lov OG tro på Jesus i den rekkefølgen til både hedning og jøde. Derfor skjønner vi at noe er gått tapt i oversettelsen av Galaterbrevet 2:16 om vi tror konklusjonen er: Loven kan ikke gjøre noen rettferdig, bare tro på Jesus Kristus.

Leser vi Gal 2:16 på Gresk, så ser vi at det står pisteos Iesou Christou der vi skriver “ved troen på Jesus Kristus”. Hvordan skal man best oversette pisteos Iesou Christou til Norsk?

Det er to måter, du kan oversette det som “troen på Jesus Kristus” og du kan oversette det som “Jesu Kristi trofasthet”.

Oversetter du det som “troen på Jesus Kristus” så blir budskapet i setningen at hva du tror om Jesus gjør deg rettferdig. Da er det ett helt klart skille mellom gjerning og tro, mellom nåde og lov.

Oversetter du det som “Jesu Kristi trofasthet” så blir budskapet i setningen at det er Jesu trofasthet som gjør deg rettferdig, ikke hva Jesus gjorde på korset.

Velger vi det siste alternativet, så blir Galaterbrevet 2:16 seende slik ut:

Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved Jesu Kristi trofasthet (pisteos Iesou Christou på Gresk). Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved Jesu Kristi trofasthet (pisteos Iesou Christou på Gresk) og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Da blir budskapet i Galaterbrevet 2:16:

Fordi Jesus Kristus var trofast, så blir vi rettferdig for Gud.

Men det store spørsmålet da blir hvordan kan Jesu Kristi trofasthet mot loven gjøre oss som lever i 2023 rettferdige for Gud?

Noen kirkesamfunn ville svart på dette spørsmålet omtrent slik: Om jeg tror Jesus holdt loven for meg, så blir Jesu trofasthet mot loven tilregnet meg.

En slik forklaring høres vel og bra ut, men vi finner ikke noe i Bibelen som backer den opp. Det er ingenting i Bibelen som sier at bare vi tror Jesus holdt loven for oss, så blir vi rettferdige og slipper å tenke på loven selv. Sunn fornuft forteller oss jo også at om vår jordiske nabo lever plettfritt etter Norsk lov, og vi tror på hans plettfrie liv, så fritar ikke det oss fra vårt eget ansvar å holde Norsk lov selv. Men sunn fornuft forteller oss også at vi kan ha lov til å ha vår jordiske nabo som lever ett rent liv som forbilde, som rolle modell og inspirasjon til hvordan vi selv skal leve det moralsk riktige livet etter Norsk lov.

Paulus sier i Korinterbrevene og her i Gal 2:16 at den som har Jesu trofasthet mot loven som forbilde, rolle modell og inspirasjon til hvordan han skal leve sitt liv, gjør loven og er rettferdig. Så om Paulus skulle svart på spørsmålet vårt om hvordan Jesu Kristi trofasthet kan gjøre oss som lever i 2023 rettferdige for Gud, så ville svaret hans vært:

Imiter Jesu liv, hold loven slik Jesus holdt loven, for den som lever slik gjør loven og den som gjør loven er rettferdig for Gud. (Romerbrevet 2, Galaterbrevet 2:16, 1.Korinterbrev 11:1-2, 1.Johannes 2:6,Matteus 5:17)

Da vet vi at vi kan best oversette Gal 2:16 slik: Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved å imitere Jesu Kristi trofasthet (pisteos Iesou Christou på Gresk). Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved Jesu Kristi trofasthet (pisteos Iesou Christou på Gresk) og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger (Bibelen 2011)

Er du rettferdig for Gud fordi du lever etter loven slik Jesus gjorde?