Fanger men ikke fanger?

Hva skjer egentlig når vi dør?

Når jeg ble frelst, så lærte jeg ganske tidlig at Efeserbrevet 4:7-10 sier at Jesus etter sin død gikk ned i dødsrike. Der forkynte han om korset for de hellige som hadde dødd under den gamle pakt. Så tok han de med opp til himmelen men stoppet i Jerusalem undervegs og snakket med Maria. Mens han gjorde det gikk de døde hellige inn i byen (Matt 27:53). Nå vil alle frelste personer gå rett til himmelen når de dør pga Jesus. 

Enten du bruker en Bibel fra Bibelforlaget eller Bibelselskapet, så oversetter de vers 8 likt. Om du derimot bruker en Engelsk Bibel så oversetter NIV det som “han tok mange fanger” og KJV som “bortførte fanger”. Begge oversettelsene kan forstås på to måter, både som at Jesus bortførte/tok de som var fanget fra før men også som om han gjorde noen til fanger og tok de vekk. Så hvem har rett her?

Jesus tømte ikke paradis

Vi har to tekster av Efeserbrevet, en Hebraisk tekst og en Gresk hvor den Hebraiske kom først. I den Hebraiske i vers 8, finner vi ett uttrykk som også er brukt i profeten Amos, som betyr å få overtaket på sine fiender. Sammenligner vi den Hebraiske og den Greske teksten, så ser vi at ordet på Gresk er en direkte oversettelse fra Hebraisk. Så vers 8 sier ikke at Jesus tømte Paradis, den sier at når Jesus for opp i det høye (når han ble tatt hjem og en sky skjulte han) så fikk han overtaket på sine fiender.

Men hvor går vi da når vi dør?

Når noen dør enten de er frelst eller ufrelst, så går de alle til det Bibelen vår oversetter som dødsriket/sheol/hades, men det betyr ikke at alle ender opp på samme plass.

Dødsriket og Abrahams fang

Jesus forteller oss i historien om den rike mann og Lazarus hvordan dødsriket er delt inn i 3 deler: Avgrunnen som er navnet på det stedet hvor demonene som syndet i Noah sine dager holdes fanget. Del to er stedet for pine hvor alle de som ikke ville tro holdes i påvente av oppstandelse og  endelige dom foran den hvite tronen. Det tredje området er Abrahams fang som er adskilt fra de to andre med en dyp kløft så ingen kan gå mellom. Som du sikkert husker, så var den rike mann i området for pine og Lazarus var i Abrahams fang.

Hva er Abrahams fang?

Her går ikke Bibelen i detaljer. Det eneste vi kan vite helt sikkert er dette: Det er hvile, glede, fred i Abrahams fang slik vi i vår kristne teologi tenker himmelen må være. Men på ett punkt er det forskjell mellom hvordan vi tenker og hva Bibelen sier. For Bibelen er klar på en ting, Abrahams fang er ikke vårt mål, det er en mellomstasjon på vegen mot vårt mål som er det nye Jerusalem. Bibelen sier også at Gud er i dødsriket, så det er ikke adskilt fra Guds nærvær.(Salme 139:8)

Men hvordan kommer vi inn i paradis til Abrahams fang?

Hør på hva Jesus sier om billetten til paradis

Når Jesus forteller om den rike mannen og Lazarus, så forteller han oss også hvordan vi skal komme til Abrahams fang. I Lukas 16 sier Abraham til den rike mannen Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem så får de komme hit til Paradis sammen med Lazarus!  30 Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. 31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.”

Det Jesus sier til oss her er nøyaktig det samme som i Matt 7:21-23, 23:2-4, som Paulus sier i Rom 2, 1.Kor 11, Johannes i sine brever, Judas i sine, Peter i sine og profeten Jesaja i 53:8: Kun de som lever etter Moses kan sone sin synd med Messias sitt blod. Kun de som lever etter Moses kan komme inn i Paradis. Kun de som lever etter Moses kan til sist komme inn i det nye Jerusalem.
Hva er da stedet for pine?

Kjært barn har mange navn og det finnes spøkelser

Her går Bibelen litt mer i detalj, for det er ett sted for pine og ild. Den rike mann lider der han er, men det er ikke så ille som det som skal komme etter oppstandelsen og dommen. Det helvete som kommer snakker Jesus når han i Mark 9:48 siterer Jesaja 66:22-24. Det Bibelen beskriver som det fremtidige helvete blir da mer likt det vi kristne kaller for ildsjøen.

Til sist, når vi vet hva som skjer når vi dør, finnes det da spøkelser eller er alle slike fenomener alltid uansett demoner?

Det eneste vi vet helt sikkert er at vår Gud sier i sin lov: Det er strengt forbudt å snakke med døde mennesker. Når vår Gud forbyr oss å snakke med døde, påkalle døde, eller å spørre de til hjelp så vet vi at svaret er ja: Det finnes spøkelser og det er avdøde mennesker som går igjen. Det er ingenting i Bibelen som sier at demoner kan forkle seg som ett avdødt menneske, men den tanken finner vi i Babylonsk religioner og Gresk filosofi som en ekte kristen ikke bør ha noe med å gjøre.

Så ta det rette valget i dag, ikke snakk med de døde og pass på at du hører på Jesu ord i Lukas 16 så du også kan hvile i paradis i påvente av oppstandelsen og det nye Jerusalem.