Feil i Bibelen?

Johannes 8:24

Som du helt sikkert vet, Bibelen ble ikke skrevet på Norsk i år 2022. Den ble skrevet på Hebraisk og Gresk for mange 1000 år siden inn i en helt annen kultur enn den vi lever i. Det betyr at den Bibelen du leser er ikke den opprinnelige Bibelen men en oversettelse. Spørsmålet er; kan vi alltid stole på at oversettere gjør en god jobb og forholder seg trofaste til grunnteksten? Nei vi kan ikke det, for av og til så tar oversettere valg som er så dramatiske at de endrer på meningen i hva som ble opprinnelig sagt.

4 viktige spørsmål vi må ta på alvor

I Johannes 8:24 leser vi: Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at Jeg er Den Jeg er, skal dere dø i deres synder. (Bibelen Guds ord 2017).

I Norsk Bibel 88/07 oversettes Johannes 8:24 slik: : Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER* den jeg er, skal dere dø i deres synder.

Om du tror den oversatte Bibelen du holder i hånda eller leser på skjermen er Guds ufeilbarlige ord som han våker over, så er du forpliktet til å tro at Johannes 8:24 beviser at Jesus er Gud. For slik Bibelteksten er oversatt her, så har Norsk Bibel 88/07 skrevet JEG ER med store bokstaver og Bibelen Guds ord 2017 har skrevet Jeg er Den Jeg er med store forbokstaver. Er ikke “Jeg er” Guds navn fra 2.Mosebok 3:14? Det må jo være det når oversetterne i begge Bibler har med en liten fotnote som henviser til 2.Mosebok 3:14??

Det første problemet vi møter på er dette: Når Johannes 8:24 var skrevet på Gresk, så var alle ordene skrevet med store bokstaver. Det at oversettere velger å skrive JEG ER/Jeg er Den er deres eget valg og ikke noe som støttes av grunnteksten.

Det neste problemet er ego eimi som oversettere skriver som JEG ER/Jeg er Den Jeg er fulgt av en liten fotnote i Bibelen som henviser til 2.Mosebok 3:14. Ego eimi på Gresk betyr ikke noe annet enn “Jeg er” slik som Sakarja sier i Lukas evangeliet “Jeg er (ego eimi) en gammel mann….” Så om ego eimi er Guds navn på Gresk, så møter vi på ett stort problem i å forklare når tid det er Guds navn og når tid det ikke er Guds navn. Vi må også forklare om Sakarja identifiserte seg selv med Gud siden han sier ego eimi, eller om det akkurat i dette tilfellet bare betyr “jeg er”.

Det tredje problemet er at i 2.Mosebok 3:14 står hāyâ ’ᵃšer hāyâ som på Hebraisk betyr jeg er den som var, den som er og den som skal komme. Selv i den Norske oversettelsen forstår vi at dette er en beskrivelse av hvem Gud er, ikke av Hans navn.

Det fjerde problemet er derfor det mest åpenbare: Gud sier ikke at Hans navn er hāyâ ’ᵃšer hāyâ. Hāyâ ’ᵃšer hāyâ er Guds beskrivelse av seg selv, men først i 2.Mosebok 3:15 sier Gud hva Han heter og der står det Yehovah.

Vi kan derfor ikke bevise fra Bibelen at ego eimi er Guds navn fordi Gud selv sier i 2.Mosebok 3:15 at Hans navn er Yehovah og det navnet sier ikke Jesus noe om i Johannes 8:24. Man må derfor spørre seg selv hvordan oversettere av Bibelen Guds ord og Norsk Bibel 88/07 kan tillate sin egen dogmatikk og personlige tro å påvirke arbeidet de gjør så hele meningen bak teksten blir forandret. Når de allikevel påstår at ego eimi er Guds navn og henviser til 2.Mosebok 3:15, så er det like tullete som å påstå at vår statministers sitt folkeregistrerte navn er statsminister og ikke Jonas Gahr Støre.

Jeg er

Hvordan skal vi da forstå Johannes 8:24?

Oversetter vi direkte fra Gresk, så får vi denne setningen her:

“Jeg sier til dere at dere skal dø i deres synder om dere ikke tror at jeg er”

Hva mener Jesus her egentlig? Om vi ikke tar hensyn til at Johannes 8:24 ikke er skrevet til oss, men for oss, så blir dette som Jesus sier her helt uforståelig. Men om vi tar hensyn til at Jesus ikke snakker til oss i år 2022, men til en gruppe Jøder i en helt annen kultur under helt andre forhold, så kan vi faktisk vite med sikkerhet hva han mener.

På Hebraisk så er tro alltid vist i relasjon til noe eller noen som er/eksisterer. Det er derfor Jesus sier; om dere ikke tror at jeg er.

Hva betyr dette?

Eksempelvis; om du tror din ektefelle vil bli dypt såret om du er utro mot han/hun og du ikke har noe ønske om å såre din ektefelle, så velger du å være trofast. Da viser du din tro på din ektefelle så alle kan se den fordi du velger å være trofast. Dette er en tro som kommer av at du har en relasjon til din ektefelle fordi hun/han eksisterer i ditt liv som din ektefelle. “Belønningen” for din tro er ett lykkelig ekteskap og en lykkelig ektefelle.

Om du virkelig tror på Jesus, at han er den han sier han er som har autoritet til å si “gå bort fra meg for jeg kjenner deg ikke!” (Matt 7:21-23), at han er verdens frelser, så vil du handle på din tro å gjøre det Jesus forventer av deg. Hva forventer Jesus av deg? Matteus 23, Matteus 6, Johannes 3, 1.Korinter 11, Jakob, Peter, Johannes brevene: At du imiterer Jesu liv og følger Moseloven slik Jesus gjorde. Da kan din tro på Jesus ses fordi alle ser hvem som er din Herre. Da bekjenner du Jesus for mennesker og “belønningen” for din tro er ett liv i pakt med Gud som Guds barn her på jorden og evig liv i det nye Jerusalem.

Har du tro på Jesus?

Eller er du på veg til å dø i din synd?

Ikke la en oversettelsesfeil i Bibelen være årsaken til at du til sist dør i din synd og hører “Gå bort fra Meg for jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov” (Matt 7:21-23)