Frelst av loven

Frelst av loven

Frelst av loven?

Kan loven frelse? Eller er det bare tro som frelser? Som kristen så går jeg ut ifra ditt svar er, loven kan ikke frelse, bare tro. Men hvordan vet du dette sikkert? Er det fordi du har fått det fortalt eller fordi du har studert dette selv i Bibelen? I dag vil jeg invitere deg til å lese med ett åpent sinn og sjekke hva du får høre mot din egen Bibel. For om Bibelen har rett og loven faktisk frelser, så er det veldig bittert å måtte bruke evigheten i helvete på å angre på at du hørte på hva pastoren din sa fremfor hva Bibelen sa.

I Galaterbrevet 5:1 leser vi: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk (Norsk Bibel 88/07, Bibelen 1930, 78/85, 2011)

På Gresk skriver Paulus Gal 5:1 slik: For frihet Kristus oss frihet stå derfor og vær fiendtlig mot slaveriets åk.

Noe av det første vi ser om vi sammenligner Gal 5:1 oversatt på Norsk, med Gal 5:1 på Gresk, er at oversettere legger til ordet “Til” i begynnelsen av setningen. Men Paulus på Gresk skriver ikke “til frihet” men han skriver “for frihet” og da må vi spørre oss selv; hva betyr det å si at frihet er resultatet av hva Jesus gjorde for oss?

Svaret ligger i en annen oversettelses feil gjort lenge før Norsk fantes som språk. Helt tilbake til middelalderen, så var det en biskop som kom på den ideen at Bibelen skulle deles inn i kapitler og vers med tall. Når Paulus skrev Galaterbrevet, så skrev han det som en sammenhengende tekst, ikke som en tekst delt inn i kapitler, vers og tall. Biskopens motiv var edelt i seg selv, han ville gjøre det slik for å gjøre det enklere å undervise fra Bibelen. Men frukten av det edle motivet har ledet mang en kristen til å bli så forvirret om hva Bibelen sier at de har mistet sin frelse.

Så hvordan skal vi lese Gal 5:1?

Når vi husker at Paulus skrev Galaterbrevet som ett brev, ikke slik vi har den i våre bibler delt opp i vers og kapitler, så ser vi med en gang at 5:1 er konklusjonen på temaet Paulus begynner på i 4:21. Her i 4:21 forklarer Paulus oss viktigheten av å hive ut alle menneskeskapte tradisjoner og lover til fordel for Guds lov, Moseloven. Dette gjør han med å bruke eksempelet med Hagar og Sarah hvor Hagar og Ishmael blir eksempelet for menneskeskapte tradisjoner og lover og Sarah og Isak blir eksempelet for Guds lov Moseloven. Så konkluderer Paulus i 5:1 med at Jesus har gjort alt han trenger å gjøre for at vi skal være frie til å leve etter den skriftlige Moseloven. Om du husker vår siste undervisning, så snakker Hebreerbrevet om at Jesus med sitt blod “nullstilte” våre samvittighet så vi kan begynne ta det rette valget om å leve etter loven. Men som både Hebreerbrevet og Paulus her i Gal 5:1 sier: Jesus gjorde det  han skulle gjøre, en vi må gjøre det vi skal gjøre å ha en fiendtlig holdning til menneskeskapte tradisjoner og lover.

Da og bare da vil Jesus være en kilde til frelse for oss sier Hebreerbrevet.

Så tenker du kanskje: “Men vent litt, dette du snakker om er jo den gamle pakt! Er ikke vi under den nye pakt?”

Grunnlaget for “den nye pakt” finner vi i Jeremiah 31, sitert i bl.a Hebreerbrevet. Begge steder så står det at Moseloven skal skrives på vår samvittighet i den “nye” pakt så vi kan følge den. Det er dette Jesus gjorde med sitt blod når han “restartet” vår samvittighet så vi igjen kunne ta de rette valgene å leve etter loven. Jesus sier selv at loven vil gjelde så lenge det er en himmel og en jord, m.a.o så lenge du kan se himmelen over deg og føttene dine er plantet på jorden, så sier Jesus at Moseloven gjelder.

Det er derfor ingen mulighet å kunne si, med Bibelen i hånd, at Moseloven ikke gjelder i dag. Og om Moseloven gjelder i dag, så er det hvordan du forholder deg til den som betyr noe – ikke hvordan du forholder deg til korset. (Matt 7:21-23) Det er derfor Paulus sier i 2.Kor 5:10: For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. (Norsk Bibel 88/07)

Veldig mange vil si at 2.Kor 5:10 handler om belønninger og ikke om dom. Men leser vi 5:10 på Gresk, så ser vi med en gang at dette handler om dom og ikke belønninger. Her sier Paulus rett ut slik som det er oversatt: Alle skal foran Kristi domstol å bli dømt etter hva vi gjorde, enten godt eller ondt. Den standarden vi vil bli dømt etter er ikke om du sa Jesus var din frelser og herre men om du levde som om Jesus var din frelser og herre. (Matt 7:21-23). Så hvordan skal du leve om Jesus er din frelser og herre? Hebreerbrevet sier: Jesus er en kilde til evig frelse for den som adlyder Jesus.

Forstår du konsekvensen av dette?

Konsekvensen er at den som sier de er frelst av nåde ved tro, i nådens tidsalder fordi Jesus “naglet” loven til korset og satte oss fri fra den er ikke frelst.

Konsekvensen er at den som sier de er frelst av nåde ved tro, i nådens tidsalder, og tror moral loven gjelder fremdeles men ikke de andre budene er ikke frelst.

Konsekvensen er at den som sier de er frelst av nåde ved tro, som følger loven slik Jesus lærte oss og derfor imiterer Jesu liv i ett og alt, er frelst.

Konsekvensen er at den som de er frelst av nåde ved tro, som følger loven slik Jesus lærte oss, og derfor holder alle bud for ditt kjønn bosatt utenfor israel uten adgang til tempelet er frelst.

Er du frelst?