Frelst fra Guds vrede?

December 31, 2022
Frelst fra Guds vrede?

Frelst fra Guds vrede?

I Filipperbrevet 2:12-13 leser vi:”Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.” (Bibelen 2011)

Når vi leser Filipperbrevet 2:12-13 og sammenligner med hva Paulus skrev på Gresk, så blir ordlyden på Gresk mye sterkere og tydeligere. For her står det, om vi oversetter direkte: “Min kjære, dere har alltid vært lydige, ikke bare mens jeg var der men også når jeg var vekke. Jobb frem deres frelse med respekt og frykt. For Gud gir deg vilje og kraft til å leve etter hans gode vilje”.

Ser du med en gang forskjellen her mellom den Norske oversettelsen som er uklar og den Greske originalteksten? På Gresk sier Paulus rett ut: Vi må arbeide frem vår frelse fordi Gud gir oss vilje og kraft til å leve etter hans gode vilje. Det teksten forteller oss er m.a.o to veldig viktige ting: Frelse er en pågående prosess som vi har ansvar for å holde vedlike, og Gud gir oss kraft og vilje til å få det til. Men hva betyr teksten “å leve etter hans gode vilje”?

Om du kjenner din Bibel godt, så vil Filipperbrevet 2:12-13 få deg til å tenke på Jeremiah 31 og den fornyete pakt.

I Jeremiah 31 sier Yehovah til oss at det vil komme en dag hvor han vil fornye (på Hebraisk ḥādāš) pakten med Israel OG Judah. Akkurat denne ordlyden her er viktig for oss å legge merke til at Yehovah skiller mellom Israel OG Judah. For om du kjenner din Bibel godt, så vet du at det betyr Juda stamme i sør og de resterende 11 som utgjør nord riket Israel i nord. Men om du også husker din Bibel historie, så vet du at de 11 er spredt over hele jorden akkurat nå. Men løftet om den fornyete pakt sier ikke at de 11 må komme tilbake til Israel som land før pakten fornyes.

Vi leser videre i Jeremiah 31 hvordan Yehovah vil nātan tôrâ qereb kātab ʽal lēb (gi min Torah inni dem og skrive den på deres sinn) som er samme vi leser om i Filipperbrevt 2:13. Yehovah vil legge Moseloven inni oss og skrive den på våre tanker så vil får vilje og kraft til å leve etter hans gode vilje. Men, og dette er ett viktig men: Han vil ikke tvinge oss til å leve etter den. Han vil gi oss alt hva vi trenger, men vi må velge selv å leve ut loven. 

Så tenker du kanskje, men vent litt, jeg er enig i at Jeremiah 31 sier Moseloven gjelder fremdeles bare at den blir lagt i vårt indre og våre sinn. Men Jeremiah 31 sier også at dette gjelder Israel og Juda, ikke kristne. Jeg er kristen, så da gjelder vel Apostlenes gjerninger 15 for meg, tro på Jesus og følg de 4 budene? Om du tenker slik, så skjønner jeg hvorfor selv om du tenker feil. For Paulus sier i Romerbrevet (og alle andre brevene sine) at den som følger Jesus er ikke lengre adskilt fra Israel. Så om du følger Jesus, så sier Paulus at du er ikke lengre en hedning. Du er nå en Israelitt, podet inn på oljetreet. Om du er en Israelitt, og om Jeremiah 31 sier den fornyete pakten er med Israel og Juda, så er den fornyete pakten med deg. Og er den fornyete pakten med deg, så gjelder Moseloven fremdeles for deg.

Så det vi vet, fra Filipperbrevet og Jeremiah 31, er at vi må jobbe frem vår frelse ved å leve etter Moseloven. Gjør vi det, så vil Yehovah gi oss det vi trenger for å få det til. Og vi vet at den fornyete pakt, (som noen kristne feilaktig kaller for den nye pakt) sier at loven gjelder fremdeles.

Men hva da med Romerbrevet 10:10? “Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst” (Bibelen 2011)

La oss lese Rom 10:10 på Gresk sammen og oversette direte: “For med ditt sinn er du er rettferdig, når du lever etter hva som er i ditt sinn blir du frelst.”

Ser du likheten her mellom Rom 10:10, Jeremiah 31 og Filipperbrevet 2:12-13?

Den fornyete pakt sier at Yehovah skriver Moseloven på vårt sinn. Det er første halvdel av Rom 10:10 (For med ditt sinn er du rettferdig).

Den fornyete pakt sier at Yehovah gir oss det vi trenger for å leve etter loven, men vi må velge å gjøre det selv. Tar vi dette valget, så jobber vi frem vår frelse (Filipperbrevet 2) og da lever vi etter hva som er i vårt sinn så vi blir frelst (siste halvdel av Rom 10:10).

“Men vent litt, sier du at Bibelen sier vi blir frelst av å holde loven!?!. Det kan da umulig stemme, for det sa jo Paulus ikke er sant ?!?”

Hva tenker du når jeg sier ordet frelse?

Den vanlige kristne forståelsen er: Frelst fra konsekvensene av synd så vi kommer til himmelen og unngår helvete.

Hva tenker Bibelen når den sier ordet frelse?

Bibelens forståelse av frelse er å være frelst fra Guds vrede, ikke at vi skal ende opp i himmelen når vi dør.

Hva er det som utløser Guds vrede?

Romerbrevet 1 og Johannes 3 sier Guds vrede er utøst over alle som fornekter Guds Tora (Moseloven). 1.Johannes sier at synd er å gjøre noe Moseloven forbyr.

Så om Guds vred utløses av lovbrudd, så blir vi frelst fra Guds vrede om vi slutter å bryte loven (omvendelse).

Ikke på noe tidspunkt sier Bibelen at vi ikke må gjøre oss fortjent til himmelen, for himmelen nevnes ikke i Bibelen som vårt endemål. Så den tanken at vi ikke må tro vi kan gjøre oss fortjent til vår frelse fordi vi ikke kan gjøre oss fortjent til himmelen er ikke i Bibelen.

Begynner du nå se hva Filipperbrevet 2, Jeremiah 31 og Rom 10 snakker om? Målet i alle disse tre versene er frelse fra Guds vrede, ikke frelse fra denne jorden. Og frelse fra Guds vrede kan vi bare få om vi omvender oss fra lovløshet tilbake til lov.

Om det er slik Bibelen sier det, hvorfor trenger vi da Jesus?

Hvorfor tror du vi trenger Jesus? Om du er kristen, så tipper jeg svaret ditt er omtrent noe likt dette: For å bli frelst fordi Jesu Blod soner min synd.

Ja Jesu blod soner synd, det er Bibelen tydelig på så uten Jesu blod ingen soning for synd,  der er Bibelen helt enig med deg. Men hvem kan sone synd?

Om du er kristen, så sier du kanskje: Alle på hele jorden.

Der er Bibelen enig og uenig med deg, for Jesajah 53:8 sier Messias kan bare sone syndene til de som lever etter loven. Så frelse fra Guds vrede må ifølge Bibelen komme først, så kan du sone for din synd. Det å være frelst fra Guds vrede, men ikke sonet din synd er en umulighet fordi du har gjeld til Gud som må betales og den kan kun betales med Jesu Blod. Men frelse fra Guds vrede er en pågående prosess, for så lenge vi lever her på jorden, så har vi ansvaret for å sørge for at vi holder loven så vi forblir frelst fra Guds vrede. (Filipperbrevet 2).

Er du frelst fra Guds vrede?