Fri i Kristus

January 24, 2023
Fri i Kristus

Fri i Kristus

I Romerbrevet 7:14-15, leser vi: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. 15 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg (Bibelen 2011)

Hva er din første tanke når du leser Romerbrevet 7:14-15?

Den første tanken som slår meg er om Paulus sier han er slave til synden, så sier han at vi kan ikke annet enn synde. Når han også følger det opp med å si han vil gjøre det rette, men ikke kan gjøre det, så virker jo det som om vi er utav stand til å velge å leve etter loven? Da ser det jo ut som om Jakob, Johannes, Peter og til og med Jesus tar feil når de sier selv vi er vel i stand til å velge å gjøre det rette og vel i stand til å leve etter loven?

Men hva skjer om vi leser Rom 7:14-15 på Gresk?

Noe av det første vi ser er at ordet for slave er ikke der, det er et ord som er lagt til av oversettere. På Gresk står det nemlig bare pepramenos hypo hamartian som ikke betyr noe annet enn “solgt/lurt til å følge/ under/med hjelp av synd”

Det er en ting til vi ser, på Gresk står det ikke “det jeg avskyr det gjør jeg”, det står “jeg misliker det jeg gjør”. Det er en stor forskjell å si at du avskyr eller hater noe og det å si du misliker noe.

Ser du forskjellen mellom hva som står her på Gresk og hva som står her på Norsk?

På Gresk sier Paulus i Rom 7:14-15: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt/lurt til å følge /med hjelp av synd. 15 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og jeg misliker hva jeg gjør. 

På Norsk står det: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. 15 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg (Bibelen 2011)

Så er spørsmålet: Hvordan forstår vi det lille ordet pipraskō som kan oversettes som “solgt/lurt til å følge/ under/med hjelp av”? Hvilke av disse alternativene er riktig siden det er så mange forskjellige måter å oversette dette ene ordet på?

Vi vet fra Paulus sine brever at han sier f.eks i Rom 6:12-13, Efeserbrevet 2, 1.Korinterbrev 11 at han oppfordrer sine lesere til å velge å gjøre loven og velge å imitere Jesu liv. Så det er veldig tydelig fra Paulus sin forkynnelse at vi har friheten til velge å gjøre galt eller rett. Da skjønner vi at pipraskō i Rom 7 best kan oversettes som lurt til å følge og da blir Rom 7:14-15 sin Greske mening seene slik ut:

Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, blitt lurt til å følge synd. 15 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og jeg misliker hva jeg gjør. 

Ser du hva Paulus ikke sier her i Romerbrevet 7:14-15?

Han sier ikke at vi er en slave av synd tvunget til å gjøre det gale. Men om du leser det i den Norske oversettelsen som er feil, så kan du lett få det inntrykket. Hva skjer om du baserer din tro på den feile oversettelsen? Da tror du at du kan ikke annet enn å synde og kan du ikke annet enn å synde, så er det veldig vanskelig å tro Paulus når han f.eks i Rom 2:13 sier vi blir rettferdige av å leve etter loven. Men hva skjer om du baserer din tro på hva Paulus faktisk sa? Da ser du med en gang at du er lurt til å begå synd og du har en fri vilje til å velge ikke å gjøre det som er galt. Da vet du at 1.Johannes sier synd er lovbrudd, så da har du en fri vilje til å velge ikke å bryte loven men leve etter den.

Hva er konsekvensene av å tro en feil oversettelse?

Matteus 7:21-23: “Gå bort fra meg, for jeg kjenner dere ikke, dere som lever lovløst”