Frihet fra skam

July 27, 2023
Frihet fra skam

Frihet fra skam

Matt 5:27-28: “Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.” Norsk Bibel 88/07

Som forkynner har jeg mange ganger brukt Matteus 5:28 som “bevis” på hvor viktig det er å ikke dvele ved og ikke fantasere seksuelt om det motsatte kjønn. Jeg har selv sagt mer enn en gang i taler at når vi kjenner på slike tanker, så må vi avvise de og “ta de til fange i lydighet til Kristus” , før de slår rot og blir til urene fantasier og vi gjør oss skyld i ekteskapsbrudd. Som personlig kristen så har jeg mange ganger hørt andre forkynnere si det samme som meg, og jeg har kjent på den skylden og skammen vi alle sikkert har kjent på over å ha brutt ekteskapet i våre hjerter fordi vi har gitt etter for fristelsen til å fantasere. Men jeg har også mer enn en gang lurt på noe, jeg kan med hånda på hjertet helt ærlig si at de gangene jeg har fantasert seksuelt om det motsatte kjønn, så har jeg aldri noen gang hatt som intensjon å ville bryte ekteskapet.  Bare tanken på å bryte ekteskapet byr meg så mye imot at jeg vil heller lide en smertefull død enn å gjøre det. Å si at Gud dømmer meg som en ekteskapsbryter, når jeg vet selv jeg ikke er det, er såpass alvorlig at jeg må vite helt sikkert at det er dette Bibelen faktisk sier.

Det første problemet med Matt 5:27-28 er hvem Jesus snakker om. Jesus sier ikke “hver den mann og kvinne som ser på en av det motsatte kjønn”, han sier “hver den som ser på en kvinne”. Hvem Jesus mener når han sier “hver den” blir da opp til oss å vurdere, kan han mene menn og kvinner selv om det ikke står det i teksten? Mener han kanskje bare menn som ser på kvinner og kvinner har lov til å se så mye de vil? De fleste av oss er vant til å tenke at Jesus må mene begge kjønn, menn som ser på kvinner og kvinner som ser på menn selv om det ikke står dette i teksten. Vi tenker slik fordi vi lever i en tid hvor kjønnene er likestilt og har likt ansvar. Men problemet er at Jesus levde i en tid hvor likestilling var helt ukjent begrep og det vises også i hvordan Jesus snakker og til hvem han snakker. Dette ser vi når vi leser teksten på Gresk og vi ser Jesus faktisk mener bare menn som ser på kvinner med begjær. Kvinner som ser på menn med begjær er ikke et tema her.

Dette gir oss problem nr 2; betyr det at Jesus sier her at det er forbudt for menn å begjære kvinner, men kvinner har lov til å begjære menn?  For å finne svar på dette spørmålet, så må vi først lese hele vers 27 og hele vers 28. Samtidig må vi vite hvordan Jesus og de som levde på samme tid med han forstod ekteskapsbrudd. På Jesu tid så var flerkoneri ikke forbudt og vi ser heller aldri at Jesus snakker imot flerkoneri. Det var veldig vanlig og akseptert at en mann kunne ha mer enn 1 kone, men det var forbudt med lov for en kvinne å ha mer enn 1 mann. En manns kone var hans og hans alene, andre menn hadde ikke lov til å røre henne. Ekteskapsbrudd det som skjedde når en gift eller ugift mann gikk til sengs med en annen manns kone, han stjal m.a.o en annen manns eiendom. Da skjønner vi at vers 27 og 28 sitt budskap er: Du skal ikke stjele noen andres kone, du skal ikke en gang ha lyst til å stjele noen andres kone og om du har lyst, så dømmer Gud deg som om du har gjort det.

Dette forklarer også hvorfor Jesus her snakker bare til mennene.

Ser du hva dette betyr?

Det betyr at Bibelen sier ikke at vi gjør oss skyldig i ekteskapsbrudd når vi fantaserer seksuelt om det motsatte kjønn. Bibelen sier heller ikke at det er synd å fantasere seksuelt om det motsatte kjønn. Vi trenger derfor ikke bekymre oss for urene fantasier og tanker, men best av alt, vi kan vite helt sikkert at Gud ikke dømmer oss for noe vi aldri ville gjort.

Men det betyr også at vi som forkynnere ikke kan bruke Matteus 5:27-28 som bevis på at seksuelle fantasier er syndig.