Gud har ingen skjulte motiver

April 12, 2023
Series: Nåde

Speaker: Ernest Hume

Å være egoist er å være slik Gud har skapt oss?

Store norske leksikon definerer egoisme slik: “Egoisme er en tenke- og handlemåte som utelukkende tar sikte på å fremme ens eget vel, og som bare tar hensyn til andres vel når det kan tjene egeninteressen.” Har vi av og til lov til å være egoister eller er egoisme en synd uansett hvilken situasjon vi står i? Veldig mange kristne vil si egoisme er og blir synd uansett situasjon, men kan vi bevise dette ifra Bibelen?Hvordan hadde du tenkt om egoisme om man kunne bevist, fra Bibelen, at Gud har faktisk skapt oss med en egoistisk side? Hadde du da fremdeles ment egoisme er en synd uansett eller ville du latt Bibelen bestemme hva du skal mene?

Er vi skapt slik?

Vi leser i fra  1.Mosebok 1:27-28: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. (Norsk Bibel 88/07)

Leser vi de samme versene på Hebraisk, så ser vi ordet kābaš brukt der våre Bibler skriver “legg den under dere”. Dette ordet (kābaš) har en veldig spesiell betydning på Hebraisk, det betyr å ta noe med makt for å bruke det til din fordel, men det du forsøker å ta vil slåss mot deg. Derfor ser vi dette ordet brukt f.eks om voldtekt og krigene Israel hadde mot folkeslagene i det lovede landet. Fordi det er ordet kābaš som blir brukt her, så vet vi at 1.Mosebok 1:27-28 på Hebraisk sier egentlig: “Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, ta jorden med makt og bruk den til deres fordel, men skaperverket vil slåss mot dere

Leser vi disse versene på Hebraisk, så ser vi m.a.o at Adam og Eva var skapt med en egoistisk side for å kunne være istand til å ta skaperverket med makt, bruke det til deres fordel og vinne over det når det forsøkte å gjøre motstand. Derfor kan vi faktisk si at egoisme er ikke alltid og uansett synd, men som vi skal se, så kan det bli syndig når vi kommer ut av balanse.

Ubalanse leder til fall

Det beste eksempelet Bibelen gir oss på hvor galt det kan gå når egoisme kommer ut av balanse er slangen i 1.Mosebok 3. Hvem var slangen?

I 1.Mosebok 2 står det at alt Gud skapte var overmåte godt enten det var skapt på jorden, eller i himmelen. I 1.Mosebok 3 står det at slangen er skapt av Gud. Da skjønner vi at slangen som er skapt av Gud er også overmåte godt skapt. Når vi møter slangen første gangen i 1.Mosebok 3 så er det ingenting i teksten som sier noe om at dette er djevelen eller en demon. Vi ser også av Evas reaksjon at hun er ikke redd, men for henne så er slangen en av Guds skapelse som er skapt overmåte godt som de har sett hver dag.

Hvordan kunne noe som var overmåte godt skapt av Gud og plassert i hagen få lov til å friste Eva og Adam til fall?

Listigere enn alle andre dyr

I 1.Mosebok 3 står det på Norsk at slangen var listigere enn alle andre dyr på marken som Gud hadde skapt. Men om vi leser det samme på Hebraisk, så står det at slangen hadde vikariende motiver og en skjult agenda, noe ingen andre dyr på marken hadde. Hvordan skal vi forstå dette?

I 1.Mosebok 1:27-28 får Eva og Adam beskjed om å gå til krig mot skaperverket og legge det under seg. Men de får også beskjed at skaperverket vil slåss tilbake, så det vil ikke være lett for dem. For at Eva og Adam skal gjøre det de har fått beskjed om, og for at skaperverket skal gjøre motstand, så viser det oss på Hebraisk at både Eva, Adam og skaperverket har alle blitt skapt med en egoistisk side. Alle dyrene på marken har denne egoistiske siden, men slangen hadde noe annet i tillegg, han hadde vikarierende motiver og en skjult agenda fordi egoismen hans var kommet ut av balanse.

Fallet

Skildringen av hva som skjer mellom Eva og slangen er rikere på Hebraisk enn på Norsk. På Hebraisk så står det at Adam sto rett ved siden av Eva når hun snakket med slangen og hører på samtalen. Når Eva sier; “Gud har sagt vi ikke kan spise av frukten, men vi kan heller ikke ta på det” så går slangen bort til treet og tar på det mens han sier “se her, jeg tar på det, jeg lever og dør ikke”. Dette får Eva og Adam til å tenke at Gud kan ikke ha vært ærlig med dem siden slangen ikke dør og når slangen ikke døde av å ta på treet, så må det også være trygt å spise av frukten.

Ser du hva som skjer her?

Slangens egoisme er blitt så ubalansert at han er full av vikarierende motiver for hva han gjør. Som vi alle vet, når noen er så egoistisk at de har vikarierende motiver i sitt liv, så er det lett å mistenke andre for det samme. Så det slangen i praksis gjør her er at han sier til Adam og Eva; “dere kan ikke stole på Gud fordi han har skjulte motiver med alt han gjør. Se her, han sa til dere at dere ikke kan ta på treet men jeg tok på det, jeg dør ikke. Da kan dere heller ikke stole på at dere ikke kan spise av frukten, for om dere ikke dør av å ta på treet, så dør dere ikke av å spise.”

Bibelen forteller oss videre at når de hadde spist, så ble deres øyne åpnet og de så at de var nakne. Denne Norske oversettelsen er veldig dårlig fordi den får det til å høres ut som om de var fysisk nakne. Men om vi leser den på Hebraisk så står det at de ble som slangen, for etter de hadde spist, så fikk de selv vikarierende motiver og en skjult agenda. Egoismen hadde med andre ord tatt helt overhånd i deres liv.

Den virkelige skyldige var ikke slangen

Som du ser av teksten så skjedde syndefallet fordi Adam og Eva spiste av frukten, men hvorfor spiste de? De spiste fordi slangen brukte dette lille ekstra budet (dere kan ikke ta på det) som middel til å overtale dem til å tro at Gud har vikariende motiver når han sier dere kan ikke spise av frukten. Så om Adam og Eva aldri noen gang hadde trodd at Gud også hadde sagt ikke ta på det, så hadde slangen aldri kunne gjort det han gjorde og vi ville alle vært i Edens hage nå.

Hvor kom dette lille ekstra budet (dere kan ikke ta på det) fra? Bibelen viser oss at det kom ikke fra Gud, for han sa bare “ikke spis av frukten”. Bibelen viser oss videre at det var Adam som fikk instruksene overlevert direkte fra Gud før Eva kom inn i bildet. Så det var Adam som hadde ansvaret for å fortelle Eva hva Gud hadde sagt.

Leser vi teksten på Hebraisk så kommer det frem noe veldig interessant, for der står det at Adam var den som fant på at Gud hadde sagt “ikke ta på det”. Motivet hans for å si det var å sikre at Eva ikke ville bli fristet til å spise av frukten, så motivet var edelt i seg selv, men det hadde katastrofale konsekvenser. Det var dette som gjorde at slangen fikk sitt innpass og så muligheten til å så tvil inn i Eva og Adam om Guds intensjoner bak den opprinnelige instruksen “ikke spis av frukten”.

Løsningen

Når Gud sier til Adam “ikke spis av treet” så hadde Han ingen skjulte motiv for det, motivet Hans var at om Adam lar være å spise av det treet så vil Adam leve for evig her i hagen.

Av kjærlighet til Gud, og for å beskytte Eva, så kom Adam på den ideen at han skulle si til Eva noe som Gud aldri sa. For det ville sikre at ingen spiste av frukten og det ville beskytte Eva fra å bli fristet til å spise i utgangspunktet.

Når Gud gav loven på Sinai fjellet til Moses, så hadde Han ingen skjulte motiv for det. Motivet Hans var den gangen som nå, den som lever etter mine instrukser vil få et godt liv her på jorden og en evighet i det nye Jerusalem. (Matt 5:17, 5.Mosebok 28:1-14)

Av kjærlighet til Gud, og for å beskytte de som tror på Han, så kommer alle Hans etterfølgere på den ideen at de skal legge ord i Guds munn. Når Gud f.eks sier “ikke spis uren mat” så sier de som tror på Han “ikke spis uren mat og pass på at det som i utgangspunkt er urent ikke blir blandet”. Gud sa aldri ikke bland melk og kjøtt, men når vi som tror på Han legger ord i Hans munn så kommer djevelen inn i bildet og sier “se her, jeg dør ikke når jeg blander melk og kjøtt, så da har Gud vikarierende motiver med å si ikke spis uren mat” også ender vi opp med å spise uren mat og synde i mot Gud.

Eksempelet med uren mat er bare ett eksempel, for Gud har gitt oss litt over 613 forskjellige instrukser om hvordan vi skal leve som mennesker. Opp gjennom århundrene, så har mange gjort som Adam når de med edle motiver har tatt en eller flere av disse instruksene og lagt noe til. Men hver gang det skjer, så kommer djevelen inn i bildet og sier “se her, jeg dør ikke når jeg gjør dette. Så da har Gud vikarierende motiver med å si…..” også ender vi opp med å synde imot Gud ved å gjøre det som det opprinnelige budet forbød oss å gjøre.

Resultatet ser vi veldig tydelig i dag blant vi som kaller oss selv for kristne. For Bibelen sier at Guds lov Moseloven er Guds instrukser for hvordan vi skal leve som mennesker, hvordan vi skal leve i Hans velsignelser og hvordan vi skal få evig liv her på jorden. Men flertallet av oss kristne har latt oss friste til å tro at Gud har vikariende motiver med sin lov. Fordi vi har latt oss friste så lever de fleste kristne i synd og vil få høre en dag “gå bort fra Meg, for jeg vet ikke hvem dere er, dere som lever uten lov” (Matt 7:21-23)

Tillat deg selv å være egoist, men ha balanse

Jesus lærte oss at de to største budene i lovene er “elsk din neste som deg selv og Yehovah din Gud (ikke Jesus men Yehovah) av hele ditt hjerte, ditt sinn og all din forstand”. 1.Mosebok lærer oss at når Gud skapte oss, så skapte Han oss med en egoistisk side men også med en selv oppofrende side.

Om du tillater deg selv å være menneske slik Gud har skapt deg, så må du også tillate deg selv å være en egoist til tider. Da og bare da kan du elske din neste som deg selv. Om du også slutter å høre på djevelen som prøver å overbevise deg om at Gud har vikarierende motiver med sin lov så får du balanse i livet så du ikke gjør samme synden som Adam og Eva.

Da og bare da vil du virkelig finne evig liv når du lever etter loven slik Jesus sa vi skulle.