Gud vil tilgi deg

November 19, 2023

Series: grace, Nåde, Norsk, Paulus, tro

Gud vil tilgi deg

Gud vil tilgi deg

Hebreebrevet 9:22 “Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.” 88/07

Alle kristne kirkesamfunn sier seg enige i at Jesus sonet vår synd på korset med sitt blod.  Når vi i tro tar i mot Jesus og hans blod utgytt på korset, så er det ingen andre enn oss selv som kan ta den frelsen fra oss. Men de fleste av de samme kirkesamfunnene sier også at eneste måten å bli tilgitt for synd på, før korset, var ved ofring av et dyr i tempelet.Denne årlige ofringen gav ikke samme tilgivelse som den vi har nå, det var mere som et dekke som måtte fornyes år etter år etter år.

Selv om det er omtrent slik de fleste av oss er vant med å tenke, så er det et problem her for Bibelen er ikke enig. Her i Hebreerbrevet 9:22 siteres 3.Mosebok 5. I 3.Mosebok 5 står det man kunne bli tilgitt på to måter, enten ofre et dyr eller ofre mel. Ser du problemet? Problemet er at vi kristne sier det er kun 1 måte å bli tilgitt på, ved å ta imot Jesu blod utgytt på korset. Men Bibelen vår sier i 3.Mosebok 5 og Hebreerbrevet 9:22 at vi kan bli tilgitt ved å ofre blod men vi kan også bli tilgitt uten å ofre blod. Går vi til historien om Esther, Ruth og Salomo så lærer vi at om Israelittene ikke hadde adgang til tempelet og derfor ikke kunne ofre noe som helst, så trengte de bare å omvende seg tilbake til Moseloven for å bli tilgitt. Det er derfor 3 måter å bli tilgitt på i Bibelen, men bare 1 måte å bli forsont med Gud på. Vi må nemlig ikke glemme at forsoning og tilgivelse er to forskjellige ting.

Men selv om Bibelen sier det er tre måter å bli tilgitt på: Enten ofre blod i tempelet, ofre mel i tempelet eller bare omvende deg og begynne å følge loven igjen, så sier Bibelen også at Jesu blod har sonet vår synd. Men legger du merke til en ting? Alle de Bibelversene som snakker om at Jesu Blod har sonet vår synd sier ingenting om at det skjedde på korset. Derimot lærer vi fra Åpenbaringen 13:8 at Jesu blod sonet vår synd i det himmelske tempelet før Adam og Eva ble skapt. Forstår du hva dette betyr?

Dette betyr at når Adam, Eva, Moses, Abraham, David, Josef, Maria, du og jeg ble født – så var vi allerede forsont med Gud gjennom Jesu blod. Sagt på en litt annen måte for oss som er vant til å tenke at Jesu blod frelser; når vi ble født, så ble vi født frelst av Jesu blod.

Men har korset ingen betydning siden vi nå vet Jesus ikke sonet vår synd der?

Paulus forklarer korset slik i Galaterbrevet 3:13: På korset tok Jesus på seg den forbannelsen som rammer alle som ikke lever etter Moseloven. (5.Mosebok 28:15-65).  Fordi Jesus døde for oss på korset, så vil alle som lever etter loven få del i frelsen fra lovens forbannelse hvor evig liv er den største. Jesus forklarer korset slik i Johannes 3: Når Jesus ble vekket opp igjen av de døde, så er hans oppstandelse også hans innsettelse som Konge over denne jorden. Da ble han bekreftet som konge av Davids ætt og en dag i fremtiden vil han komme og sette seg i tempelet i Jerusalem for å styre denne jorden med Moseloven.

Hva har dette å si for oss?

Kort fortalt; vi blir født frelst inn i denne verdenen fordi Jesus sonet alle menneskers synd før denne verdenen ble til. Men som vi alle vet, og som Bibelen sier, på et tidspunkt i våre liv velger vi selv å gjøre ting Moseloven forbyr. Vi er allerede forsont med Yehovah gjennom Jesu blod, men nå trenger vi tilgivelse. Tilgivelse får vi på tre forskjellige måter; enten ved å ofre et dyr i tempelet i Jerusalem, ved å ofre mel i tempelet, eller ved å omvende oss og begynne å leve etter Moseloven igjen. Esther, Daniel og Ruth er alle tre eksempler i Bibelen som viser oss at når tempelet ikke står, eller vi er for langt unna, så kan vi stole på at vi blir tilgitt når vi omvender oss. Om vi ikke omvender oss, men vi fortsetter å leve et liv uten Moseloven, så vil vi en dag få høre “gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere  som lever uten lov”. (Matt 7.21-23)