Guds nådegave er evig liv, se på Jesus.

March 18, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Guds nådegave er evig liv, se på Jesus.

Rom 6:23: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Bibelen 2011)

Veldig ofte, så gjør vi den feilen at vi leser Romerbrevet 6:23 som om det sto: “Syndens lønn er døden, men Jesus som er Gud har gitt oss nådegaven av evig liv i Kristus Jesus om vi ber synderens bønn og tar imot han som min herre og frelser”. Men det er jo ikke dette det står, det står:

  1. Syndens lønn er døden
  2. Gud (ikke Jesus, men Gud) gir oss evig liv som nådegave
  3. Det livet er gitt i Kristus Jesus
  4. Kristus Jesus er vår Herre.

For å begynne med det kanskje viktigste først; om Gud gir oss evig liv når vi er i Kristus Jesus så blir jo verdens viktigste spørsmål: Hvordan kan vi som lever i år 2023 være i Jesus Kristus?

Det vanlige svaret på et slikt spørsmål går omtrent slik: “Om du tror Jesus døde for deg og din synd, så ser Gud deg som om du er i Jesus. Da gir Gud deg evig liv”.  Nøyaktig hva det vil si å tro Jesus døde for deg og din synd varierer veldig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Men om vi spør Bibelen om dette, så finner vi svarene i f.eks 1.Johannes 2:6 og 1.Korinterbrev 11:1-2: Den som er i Kristus Jesus må leve livet sitt slik Jesus levde sitt liv.

Ser du forskjellen mellom hvordan Bibelen svarer på dette spørsmålet, og hvordan de fleste kristne svarer? Spør du de sistnevnte, så vil du få omtrent like mange forskjellige svar som det er kirkesamfunn. Men spør du Bibelen så får du ett veldig konkret og tydelig svar: Se på Jesus og gjør som han.

Jesus snakker selv om viktigheten av dette i Matteus 7:21-23 hvor han forteller oss om en gruppe mennesker som vil være kristne, men ikke vil gjøre hva Bibelen sier. Noen av disse er kristne som, ifølge teksten, har gjort mektige og store mirakler i Jesu navn og alle har det til felles at de sier Jesus er Herre. Men allikevel sier Jesus til dem: “Gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov”

Rom 6:23: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Bibelen 2011)

Vil du ha denne nådegaven som er evig liv?

Da har du ikke noe annet valg enn å gjøre hva Bibelen sier: Lev livet ditt etter Moseloven slik Jesus gjorde.