Ha din lyst og din glede i….Jesus?

April 21, 2023
Ha din lyst og din glede i....Jesus?

Ha din lyst og din glede i….Jesus?

Ha din lyst og glede i HERREN, så gir han deg alt ditt hjerte ber om!

Som nyfrelst og aktiv medlem i ungdomsgruppen i den lokale pinsemenigheten hadde jeg lært å lese Salme 37:4-5 slik: “Gled deg over Jesus og frelsen så skal du få alt hva du vil ha og alt hva du trenger. Går du gjennom vanskelige dager, stol på Jesus, så vil han alltid og uansett gripe inn fordi du gleder deg over hva han har gjort”. Når vi fikk salme 37:4-5 forklart slik, så satt vi igjen med det inntrykket at Jesus ville oppfylle alle våre ønsker og behov så lenge vi gledet oss over Jesu kors og død.

Etterhvert som årene gikk og vi ble eldre, så hadde vi ikke noe problem med å glede oss over Jesu kors og død for vår synd. Men ingen av oss opplevde realiteten i Salme 37:4-5, for samme hvor mye vi gledet oss over Jesus og hva han hadde gjort for oss, så slet vi like mye som før i livet, våre hjertes dypeste ønsker ble ikke innfridd og vi hadde de samme utfordringene som alle andre.

Kan det være fordi jeg den gangen hadde lært å lese Salme 37:4-5 feil?

Ha din lyst og glede i Herren

Hvem er Herren i Salme 37?

Om du har Bibelen 2011, så vil du se det står HERREN med store bokstaver og ikke Herren med stor H og resten små bokstaver. Når våre Norske Bibler skriver HERREN slik så er det en oversettelse av det Hebraiske navnet Yehovah. Noe av det første og kanskje mest viktigste vi ser her er da at Bibelen sier vi skal ha vår lyst og vår glede i Yehovah, ikke i Jesus.

Det neste vi ser er at det står “i Herren”. Dette forteller oss at vi skal ha vår lyst og vår glede i Yehovah, ikke i hva Yehovah har gjort for oss.

Men hvordan kan vi ha vår lyst og glede i noen?

Det er ikke så mange i år 2023 som ville brukt akkurat dette uttrykket i det Norske språket, det er kanskje litt gammelmodig og si “lyst og glede”. Det tilsvarende i moderne språkdrakt vil være at den du har din lyst og glede i er det absolutt viktigste i ditt liv, og du vil gjøre alt du kan for at vedkommende skal vite at du er til å stole på og at du er glad i han eller hun. Så når vi sier vi har vår lyst og glede i Yehovah, så sier vi at vi elsker Yehovah vår Gud på en måte som gjør at Yehovah blir det viktigste av alt for oss og vi vil gjøre hva vi kan for at Han skal vite at vi elsker Han.

Det neste spørsmålet blir jo da, hvordan elsker vi Yehovah?

David sier i Salme 1, og Jesus sier i Johannes evangeliet, vi elsker Yehovah når vi har vår lyst og vår glede i Moseloven. Så når Moseloven blir det absolutt viktigste for deg, og du vil gjøre alt det du kan for å vokte den og leve etter den, da (og kun da) sier Bibelen du har din lyst og din glede i Yehovah.

Så gir han deg alt ditt hjerte ber om

Salme 37:4-5 lærer oss (ifølge den Norske oversettelsen) at den som har sin lyst i Yehovah vil få alt det vårt hjerte ber om.

Leser vi denne setningen bare på Norsk, så får vi inntrykket av at alt vi trenger og alt vi noen gang har behov for er vi garantert å få så lenge vi har vår lyst og glede i Yehovah. Men akkurat her er det en veldig uklar oversettelse i 2011 Bibelen, for om vi leser den samme setningen på Hebraisk, så får setningen en helt annen mening:

På Hebraisk står det at fordi vi har vår lyst i Yehovah, så vil vi ikke lengre ha noe annet behov enn å leve etter Moseloven. Når vårt eneste behov er Moseloven, så lover Salme 37:4-5 at Yehovah vil fylle vårt hjerte med Hans behov så det som er viktig for din Gud blir da viktig for deg.

Legg din vei i Herrens hånd!

Når vi kommer over uttrykket “vei” i det nye testamentet, så er det i 9 ut av 10 tilfeller brukt som bilde på hvordan vi lever våre liv. Denne setningen “Legg din vei i Herrens hånd” er ett av de tilfellene hvor Bibelen sier: Lev slik Yehovah vil du skal leve etter loven.

Så griper han inn

For den som lever etter loven har sin lyst i Yehovah, og har du din lyst i Yehovah, så vil Han sørge for at Hans behov for deg blir virkeliggjort i ditt liv.

Hva Salme 37:4-5 egentlig sier:

Om Moseloven blir det viktigste for deg fordi du elsker Yehovah din Gud, så vil Yehovah din Gud fylle ditt hjerte med sine behov. Da blir det som er viktig for Yehovah viktig for deg. Da har du valgt å legge ditt liv i Yehovahs hånd og kan stole på at han vil gripe inn og se til at Hans behov og ønske for deg blir virkeliggjort.

Jeg forstår nå etter så mange år at jeg den gangen i ungdomsgruppen hadde lært å lese denne salmen feil. For egentlig handler ikke Bibelen om meg og mine behov, eller deg og dine behov. Derimot handler Bibelen om Yehovah og Yehovahs behov.

Hva med deg?

Har du din lyst og din glede i Yehovah slik Salme 37:4-5 sier vi skal?