Ha Jesus, ikke Justin Martyr, som forbilde

November 12, 2023

Series: Bønn, Frelse, Norsk, Torah, tro

Ha Jesus, ikke Justin Martyr, som forbilde

Ha Jesus, ikke Justin Martyr, som forbilde

Apostlenes gjerninger 24:14: Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. (88/07)

For oss Nordmenn i år 2023, så er ordet “sekt/en sekt” noe vi forbinder med vranglærere og religiøse grupper ingen fornuftige personer vil bli assosiert med. En sekt er for oss noen som tror så forskjellig fra vanlig kristendom at vi ikke lengre kan kalle de kristne en gang. Når vi da leser her i Apostlenes gjerninger 24:14 at de andre jødene sa at Paulus tilhørte en sekt, så er det veldig lett å misforstå hva som skjer her. Om vi går utifra at en sekt på Paulus sin tid er det samme som i år 2023, så vil vi med en gang forstå Apgj 24:14 som om Paulus har brutt helt med Jødedommen og loven og nå sier alle hans tidligere Jødiske trosfeller at Paulus er blitt med i en sekt fordi han er blitt frelst/kristen.

Som vi alle vet så skifter ord betydning og mening avhengig av hvilken kultur og århundre de er sagt i. Som f.eks ordet Gay på Engelsk betyr noe helt annet i dag enn for 80 år siden og om vi sier vi skal beise huset på Norsk så kan noen Svensker tro vi sier vi skal bajsa huset og se rart på oss. Det er derfor logisk for oss å forstå at ordet “sekt” kan ha hatt en helt annen betydning for Paulus enn hva det har for oss i år 2023. Når vi også tar med i betraktning at Paulus ikke snakket Norsk, så blir det enda mer forståelig at vi må spørre oss selv:

Hvordan forstod Paulus ordet “sekt/en sekt”?

Når vi leser Apostlenes gjerninger 24:14 på Gresk, så ser vi Paulus bruker det Greske ordet haíresis som vi oversetter til “sekt” på Norsk. Haíresis på Gresk betyr “et annet valg”, m.a.o det ble brukt om mennesker som tok et annet valg enn de andre. Da skjønner vi at vi kan like gjerne oversette Apostlenes gjerninger 24:14 slik: “Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller for et annet valg, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene”.

Ser du noe viktig her?

Ser du hva Paulus ikke sier? Han sier ikke at hans Jødiske trosfeller tror Paulus har brutt helt med Jødedommen og loven (m.a.o blitt med i en sekt) fordi han er blitt frelst/en kristen.

Det Paulus derimot sier er; hans Jødiske trosfeller anerkjenner at Paulus har tatt valget om å tilbe våre fedres Gud ved å følge Veien.

Dette gir med en gang to viktige spørsmål vi trenger å besvare:

  1. Hvem er det Paulus tilber med å følge Veien?
  2. Hva eller hvem er “Veien”?

Paulus sier han tilber “våre fedres Gud” ved å følge Veien, hvem er “våre fedres Gud”? Det er ikke Jesus men det er Yehovah. Hvordan vet vi dette? Fordi uttrykket “våre fedres Gud” er en annen måte å si “Abraham, Isaks og Jakobs Gud Yehovah” på.

Når Paulus sier han tilber Yehovah ved å følge Veien, så sier Paulus selv i 1.Korinterbrev 11:1-2 hvordan han levde sitt liv: Han kopierte Jesu liv i absolutt alt fordi Jesus var hans forbilde. Det er dette evangelisten Johannes sier i 1.Johannes 2:6; “den som påstår han er ett med Jesus må leve sitt liv slik Jesus levde sitt.” Det er derfor Jesus sier i Johannes 14 at hver den som kopierer hans måte å leve på vil komme til Faderen. Spørsmålet blir jo da, hvordan levde Jesus? Som kristne så bekjenner vi jo som en av grunnsannhetene i vår tro: Jesus levde i lydighet til Moseloven. Så om vi skal kopiere Jesu liv, så betyr det at vi må også leve våre liv i lydighet til Moseloven slik han gjorde.

Ser du nå hvor viktig det er å unngå å lese vår samtid, vår kultur og vår tro inn i Bibelen?

Vi vet m.a.o at Paulus ikke forstod haíresis (sekt på Norsk) som en gruppe mennesker med en så rar tro og bekjennelse at de ikke lengre kan kalles for kristne eller jøder. For Paulus så var haíresis en gruppe mennesker som hadde tatt et annet valg i måten å tilbe Yehovah på. Dette ser vi også i kirkehistorien hvor kristne, Jøder og Messianske Jøder opp til ca år 200 tilba Yehovah i samme synagoge selv om de innbyrdes kunne ha store uenigheter om hvordan de levde ut sin tro. Og vi ser dette i Paulus sine brever hvor Paulus stadig vekk må fortelle hvordan vi skal følge Moses, uten at han dermed sier de som er uenig med han vil gå fortapt.

Dette er i skarp kontrast til oss kristne i år 2023. I vår tid så betyr haíresis (sekt på Norsk) alle som ikke er enige i vår måte å være kristne på. Og om de er veldig uenige med oss, så er vi rask ute med å rope “vranglærer!” og si at de der i det kirkesamfunnet kan umulig være kristne fordi de forstår visse ting i Bibelen så helt forskjellig fra oss. Grunnen til at vi tenker slik i dag har å gjøre med en mann som heter Justin Martyr, en teolog som levde på 200 tallet. Han var en av de første til å stemple alle som var uenige med han som haíresis (sekt) fordi han og hans forståelse av Bibelen var (iflg.han selv) den eneste rette. Hadde Justin Martyr levd i dag ville vi sett på han som en sektleder i ordets rette forstand fordi han tålte ikke noen var uenig med han.

Vi ser aldri Paulus, Jesus eller noen av apostlene oppføre seg slik ovenfor sine samtidige selv om de kunne være ganske uenige i enkelte lærespørsmål. Men vi ser at Paulus sier i Apostlenes gjerninger 24:14, 1.Korinterbrev 11:1-2 at Jesus var hans forbilde i alt. Og vi ser i Johannes 14, Matteus 7:21-23 at Jesus selv sier kun de som har han som forbilde og kopierer hans liv kommer til Faderen.

Når du neste gang møter noen som forstår Bibelen på en annen måte enn deg, så ikke oppfør deg som Justin Martyr. Spør heller deg selv; hva ville Jesus gjort?

Hvordan du svarer på det spørsmålet vil også avgjøre om du en dag kommer til Faderen eller om du vil få høre “gå bort fra meg fordi jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov”. (Matt 7:21-23)