Har du balanse i livet?

May 5, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

To måter å lese Bibelen på, bare en gir balanse i livet.

Gal 5:16-18: “Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.” (NB 88/07)

Hva er det Paulus egentlig prøver å fortelle oss her?

Slik jeg har fått disse versene forklart, så sier Paulus dette: “Når vi tror på Jesus som vår Herre og Frelser, så vandrer vi i ånden. Da lever vi ikke ut vår syndige natur som er kjød. Kjød er alt fysisk rundt oss og det er syndig og står imot vår tro på Jesus. Men holder vi fast på Jesus, så gjelder ikke loven for oss”.

Er det omtrent slik du også har fått disse versene forklart?

Samfunnet og kulturen Paulus levde i var veldig forskjellig fra vår Norske kultur og samfunn anno 2023. Tar vi ikke  hensyn til disse forskjellene, så er det veldig lett å misforstå Paulus. Det viktigste vi må vite for å kunne forstå Paulus er konflikten han var fanget i mellom Hebraisk og Gresk kultur. Disse to kulturene vil forstå Galaterbrevet 5:16-18 på to forskjellige måter. Da er det viktig at vi vet hvilken av de to kulturene Paulus tilhørte så vi vet hva Paulus egentlig mente.

Om Paulus var Greker så ville han tenkt slik Sokrates og de Greske filosofene tenkte; da er alt fysisk syndig og ondt og vi mennesker må frigjøres fra denne onde verdenen for å dra tilbake til vår egentlige åndelige tilværelse der vi kommer fra.

Om Paulus var Hebreer og Jøde, så ville han sett på alt fysisk (både våre lyster, drifter og begjær) som godt og en del av skapelsen. Jøden Paulus ville aldri sagt man skal frigjøres fra det fysiske, eller at vi må undertrykke det/fornekte det. Jøden og Hebreeren Paulus ville sagt at det fysiske må balanseres med det åndelige i oss.

Om Paulus var Greker, så ville han tenkt på lover og regler fra  Gud som noe negativt og hemmende for oss mennesker, noe vi måtte bli fri fra for å finne vårt sanne selv.

Om Paulus var Hebreer og Jøde, så ville han tenkt på lover og regler fra en Gud som det beste som finnes. For endelig vet man hva Gud forventer av oss, og hva vi absolutt ikke må gjøre.

Skal vi la Paulus snakke for seg selv, så forteller han oss i brevene sine og Apostlenes gjerninger at han var en Hebreer og en Jøde. Paulus ville derfor aldri vært enig i hvordan du og jeg har lært å lese Galaterbrevet, for vi har lært å lese det slik en Greker ville lest det. Men kanskje viktigst av alt, han ville aldri vært enig i kristnes konklusjon at loven ikke gjelder i dag.

Hva er det da egentlig Jøden Paulus prøver å fortelle oss her i Galaterbrevet 5:16-18?

Paulus prøver her å si:

Ha balanse i livet mellom dine to sider, det fysiske og det åndelige i deg. Har du balanse så vil du ikke være en lovbryter.

Men hvordan vet du om du er ute av balanse og er blitt en lovbryter?

I versene 19-21 forklarer Paulus hva som skjer når det fysiske i oss kommer ut av balanse og får for mye makt. Da vil våre liv være fylt av seksuell umoral, urenheter, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, splid, splittelse, ufred, sjalusi, raseri utbrudd, egoistiske ambisjoner, splittelser, klikker, sjalusi, fyll, orgier. Paulus understreker at mennesker som lever slik vil aldri noen gang se Guds rike.

Legger du merke til noe viktig når du leser versene 19-21? Paulus sier ikke at sex, alkohol, følelser og ambisjoner er galt. Men han sier at når vårt behov for sex og våre ambisjoner og følelser får for mye makt så det leder til utskeielser, hat, splittelser, avgudsdyrkelse, seksuell mumoral, utbrudd av raseri, splittelser, fyll så blir det galt. Ser du forskjellen her?

I versene 22-23 forklarer Paulus oss hva som skjer når livet vårt er i balanse. Da har vi fremdeles fysiske behov og de behovene er ikke syndige, men de holdes i sjakk av vår åndelige side og livet vårt vil være fyllt av; kjærlighet, glede under alle forhold, tålmodighet selv under vanskelige forhold, godhet, trofasthet og lojalitet til loven, mildhet og selv kontroll. Når livet vårt er preget av disse tingene, så er vi ikke en lovbryter (vers 23).

Det neste spørsmålet blir jo, hvordan får vi denne balansen i livet vårt?

Paulus svarer selv på dette spørsmålet i vers 24-25, de som tilhører Kristus følger Kristi lære. Følger du Kristi lære, så har du balanse i livet ditt.

Hva var det Kristus lærte oss?

Matteus 23:2-4: Når Fariseeren lærer dere sine muntlige lover og tradisjoner, da skal dere ikke gjøre som de sier og ikke høre på dem. Men når Fariseerne lærer dere å følge Moses og gjøre som Moses sa, da skal dere høre hva de sier og gjøre som de sier.

Nøkkelen til denne balansen er m.a.o å følge Moses, slik Jesus lærte oss å gjøre.

Helt til sist…..legger du merke til noe når du leser versene 19-23?

Det første jeg ser er at våre menigheter, uavhengig av kirkesamfunn, er mer preget av det som står i versene 19-21 enn det som står i versene 22-23. Det er jo egentlig ikke overraskende fordi flertallet av dagens kirkesamfunn har for lenge siden sagt at Moseloven gjelder ikke for dem. Når du sier at Moseloven ikke gjelder for deg, så kommer livet ut av balanse og det fysiske i deg får overtaket. Paulus advarer oss i vers 21 at mennesker som lever ut av balanse vil aldri noen gang se Guds rike.

Hva med deg som leser dette?

Vil du se Guds rike fordi livet ditt er i balanse?

Eller er du en av de hvor livet ditt minner mer om versene 19-23 enn 23-24 fordi du tror Moseloven ikke gjelder for deg?