Har du balanse?

December 25, 2022

Series: Andakt, Norsk

Har du balanse?

Har du balanse i ditt liv?

I 1.Mosebok 8:21, leser vi:” menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. “(Bibelen 2011) De fleste Nordmenn har en Norsk Bibel som sin hovedbibel. Alle Norske Bibler oversetter 1.Mosebok 8:21 likt, men det blir stadig vekk mer vanligere at Nordmenn også bruker Engelske Bibler som f.eks NIV, NLT, ABE, NET.  Disse fire Engelske oversetter 1.Mos 8:21 på en litt annen måte, de sier “menneskehjertet vil det onde fra barndommen av”. Hvem har da egentlig rett, er det fra ungdommen eller fra barndommen? Svaret på dette spørsmålet har mer å si for ditt kristne liv enn hva du ville trodd. 

Naur

I grunnteksten til 1.Mosebok 8:21 finner vi  det Hebraiske ordet naur som våre Bibler oversetter som “ungdommen”. Det samme Hebraiske ordet finner vi i 1.Samuelsbok 17:33 i beskrivelsen av David som en unggutt. Det blir også brukt om soldater i Sauls hær og om speiderne som ble sendt inn i det lovede landet. På Hebraisk så er naur en person fra fra 22-24 år og oppover.

Budskapet i 1.Mosebok 8:21 er derfor at menneskehjertet vil det onde fra ca 22-24 års alderen, ikke fra barndommen av.

Det onde?

De to Hebraiske ordene for “vil det onde” er yetzer hara. Andre steder i Bibelen oversetter vi yetzer hara som den onde natur/den onde tendens/syndenaturen. Uansett hvordan du oversetter disse to ordene, så er budskapet her i 1.Mosebok 8:21 at syndenaturen/den onde natur/den onde tendens blir aktiv i mennesket rundt fylte 22-24 år og oppover.

Den syndige natur?

Vanlig Luthersk lære er at mennesket arver Adam og Evas syndige natur gjennom syndefallet. Derfor sier Luther at vi kan ikke annet enn å synde. Som du har sett nå, hva Luther lære om den syndige natur som vi arver støttes ikke av Bibelen. Men som vi har sett, yetzer hara som vi kaller for den syndige natur er nevnt ganske ofte i Bibelen. Om vi husker at vi er skapt i Guds bilde, så forstår vi plutselig at yetzer hara er i seg selv en god ting.

I Jesaja 45:7 sier Gud om seg selv at han skaper godt og ondt, 1.Mosebok sier vi er skapt i Guds bilde, så vi har i likhet med Gud to naturer en god og en ond. Bibelens sier at den gode natur vil alltid uansett under alle forhold og på bekostning av seg selv sette andre foran seg selv. Dette ser vi f.eks i Jesu offer på korset hvor han frivillig velger lidelse av kjærlighet til oss. Bibelen sier også at den onde natur vil alltid uansett sette seg selv og sine foran andre. Derfor er den gode natur 100% selvoppofrende, den onde natur 100% egoistisk.

Nå vil jeg spørre deg ett ærlig spørsmål som jeg ber deg tenke over: Hva skjer om du alltid hver dag av ditt liv alltid lever ut fra den gode natur og undertrykker den onde?

Balanse

Svaret er veldig enkelt, da vil du selv, dine barn og din familie ganske fort sulte ihjel og lide. For da må du alltid uansett sette andres behov foran deg selv, dine barn og din familie. Desverre så har vi eksempler i kirkehistorien og misjonshistorien hvor barn av pastorer og misjonærer har hatt en grusom barndom og oppvekst fordi deres foreldre ville alltid, uansett, sette andre foran seg selv og sine barns behov. Mange av de barna vil ikke ta i en Bibel med en ildtang i dag, noe man godt kan forstå fordi de ble presentert for en gud som ikke brydde seg om de men alltid brydde seg mer om alle andre.

Men hva skjer om du gjør slik som de sier i sikkerhetsdemonstrasjonene ombord i flyene? Om du har reist med fly, så har du helt sikkert hørt de si “ved trykkfall i kabinene, ta først på deg din egen oksygenmaske før du hjelper andre”. Begrunnelsen for dette er at ved trykkfall, så vil du miste bevistheten så fort at du vil ikke rekke å hjelpe andre om du setter de først. Om du vil overleve og berge andres liv, så må du sette deg selv, ditt liv og ditt behov for oksygen først.

Oksygenmaske eksempelet illustrerer veldig godt Bibelens syn på den onde og gode natur. I seg selv, så er den onde natur ikke noe som må undertrykkes. Det er den som sikrer at når vi må velge mellom å ta vare på oss selv og våre barn, så sikrer vi våre egne behov først før vi hjelper andre. Da blir vi mer effektiv og istand til å hjelpe andre når våre egne behov er ivaretatt. Dette finner vi igjen hos Paulus som sier flere steder at den som ikke kan ta vare på seg selv og sitt hus er frafallen.

Derfor forstår vi, om vi tenker oss litt om, at den syndige natur er ikke noe ondt i seg selv så lenge den balanseres med den gode natur slik vi lærer i sikkerhetsdemonstrasjonene.

Hvorfor har da vi lært å undertrykke?

Vi kristne tror himmelen er vårt endemål, og fordi den er vårt endemål og vi misforstår Bibelen når den sier “kjød kan ikke arve Guds rike” så tror vi at vi må alltid uansett undertrykke den syndige natur. Resultatet blir lidelse for våre egne barn, vår egen familie og oss selv.

Bibelen derimot sier himmelen er en mellomstasjon men vårt endemål er her på jorden når himmelen kommer hit ned. Derfor har vi har fått i oppgave å bygge Guds rike her på jorden ved å gjøre denne jorden til ett bedre sted. (Matt 6:10) Men for at vi skal kunne lykkes i denne oppgaven, så trenger vi å være hele mennesker med en sunn balanse mellom den syndige og den gode natur.

Har du balanse?