Har du bedt og ikke fått svar?

November 3, 2023

Series: Bønn, Norsk, tro

Har du bedt og ikke fått svar?

Har du bedt og ikke fått svar?

Matteus 7:7: ” Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.” (NB 88/07)

Når vi har bedt og ikke fått svar, så er Matt 7:7 veldig fristende å ta som bevis på at noe må være galt. Her leser vi Jesu egne ord, vi skal få når vi ber, vi skal finne når vi leter og når vi banker på så skal det lukkes opp for oss. Slik det er oversatt på Norsk, så er det ikke rom for tvil – den som ber skal få svar. Så hvorfor får ikke vi svar av og til? Hvorfor er det ganger vi leter og vi ikke finner eller vi banker på og døren er like stengt? Fordi vi ikke gjør vår del og oppfyller betingelsen for løftet.

Betingelsen for løftet i Matteus 7:7 finner vi i 7:11: “Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!” (NB 88/07). For at vi skal få når vi ber, finne når vi leter, få dørene åpnet når vi banker på, så må Gud først ha blitt vår far. Hvordan blir vi Guds barn?

I Johannes 1:12 står det: Hver den som tok imot Jesus, de som følger Jesu lære, gav Yehovah retten til å bli Guds barn (direkte oversatt fra Gresk). Videre i Johannes 1:13 står det: Barn som ikke er født av kjøtt og blod, av menneskers vilje, men født av Yehovah. (direkte oversatt fra Gresk).  Hva forteller dette oss? Jo her lærer vi at vi blir Guds barn når vi følger Jesu lære og det er noe alle kan gjøre, uavhengig av etnisitet, kjønn og kultur. Men hva betyr det å følge Jesu lære? Betyr det å tro Jesus døde for oss?

I Matteus 12:50 leser vi: “For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.” (1930) I Johannes 6:38: “For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg” (88/07) 1.Johannes 2:6:”Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å leve slik som han levde sitt liv.” (direkte oversatt fra Gresk).

Å leve våre liv etter Jesu lære betyr å ha Jesus som forbilde og leve slik han levde sitt liv. Hvordan levde Jesus sitt liv? Alle kristne uavhengig av kirkesamfunn er enige i at Jesus levde sitt liv etter Moseloven. Det å leve sitt liv etter Moseloven, slik Jesus gjorde og lærte oss, er hva vi må gjøre for å bli et Guds barn. Det er noe alle mennesker til alle tider (både i gamle og ny testamentet) har hatt og har mulighet til å gjøre. Dette er derfor ikke noe som gjelder kun for Jødene, det gjelder for alle mennesker til alle tider i alle kulturer over hele verdenen. Når du tar det valget om å leve ditt liv etter loven så får du del i løftet i Matteus 7:7 for da blir du et Guds barn.

Betyr det at bare vi lever etter loven, så blir livet en dans på roser og vi får aldri noen problemer igjen?

I Hebreerbrevet leser vi om alle de som har gått før oss og som levde etter loven. Disse menneskene trekkes frem (i ny testamentet) som eksempel til etterfølgelse for ny testamentlige kristne. Men det vi ofte overser er at ikke alle av de fikk bønnesvar selv om de gjorde alt rett.  Selv om de ikke fikk bønnesvar så møtte de problemene de sto ovenfor med tro. Sagt på en annen måte, ingen av de så på alle de lidelsene de opplevde som åndelige angrep, eller at Gud hadde forlatt dem. De så på hver vanskelighet og hver utfordring med holdningen “også dette vil føre til noe godt fordi jeg lever etter loven” (Rom 8:28)

Når du da gjør alt rett, du holder loven, du er forsont med Yehovah gjennom Jesu blod men det virker som om du ikke får bønnesvar, så utfordrer Romerbrevet 8:28, Matteus 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-16 deg til å si: “Også dette vil føre til noe godt fordi jeg lever etter loven ” Da gjør du som Jesus gjorde imøte med livets vanskeligheter og du er ett med Jesus (1.John 2:6) og du er et Guds barn.