Har du en klipp og lim tro?

May 13, 2023
Har du en klipp og lim tro?

Har du en klipp og lim tro?

Galaterbrevet 2:21 “Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.” (Bibelen 2011)

Det er to måter å lese Galaterbrevet 2:21 på, enten kan vi lese det som Bibelen er skrevet til oss i år 2023, eller vi kan lese det som om Bibelen er skrevet for oss men ikke til oss.

Hva er forskjellen mellom disse to?

Tror vi Bibelen er skrevet til oss i år 2023, så trenger vi kun den hellige ånd for å forstå hva Paulus mener her i Galaterbrevet 2:21.

Tror vi Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss, så trenger vi å spørre hvordan ville Galater menigheten forstått det Paulus skriver her i 2:21? For å svare på dette spørsmålet, så må vi ta hensyn til grunnteksten, de kulturelle, språklige og historiske forholdene Galaterbrevet er skrevet under.

Den enkle løsningen som gir oss to problemer

La oss gjøre et lite eksperiment å lese Galaterbrevet 2:21 som om det er skrevet til Norske kristne i år 2023 som er full av den hellige ånd. Leser vi 2:21 slik, så må vi konkludere med at Paulus her sier vi kan ikke bli rettferdige ved loven og om vi prøver, så døde Kristus til ingen nytte. Da blir den naturlige konklusjonen at vi er frelst kun av å holde for sant at Jesus døde for oss, og alle forsøk på å leve etter Moseloven er egentlig en stor synd som vil føre til at vi til sist faller ut av nåden. Om vi også tar med hele kapittel 2, så ser det ut til at vår forståelse av 2:21 er rett. For her leser vi om Kefas (Peter) som ikke ville spise sammen med de uomskårne (hedninger) når de omskårne (jødene) kom til Antiokia. Hvorfor var Kefas redd for at de omskårne skulle se han spise sammen med hedninger som trodde på Jesus? Fordi de omskårne trodde man måtte leve etter Moseloven selv om man var frelst, og det står i Moseloven at etniske jøder kan ikke spise med hedninger. Når da Paulus refser Kefas, så refser han egentlig Kefas for å ville leve etter loven istedenfor å leve etter passiv tro på Jesus. Derfor sier Paulus i 2:21 at hver den som prøver å leve etter Moseloven for å bli rettferdig gjør skam på Kristi offer, for da døde Kristus til ingen nytte.

Problemene vi får av å lese Bibelen som om den er skrevet til oss

Men problemet med denne forklaringen er at den skriftlige Moseloven sier ingenting om at Jøder blir urene av å spise med hedninger. Det andre problemet er at Paulus andre steder helt klart sier vi blir rettferdige av å leve etter Moseloven.

Om vi da skal lese Bibelen som om den er skrevet til oss Norske kristne i år 2023, så sitter vi igjen med disse to store ubesvarte spørsmålene. Da har vi to alternativer, vi kan enten bare overse dette eller vi kan bruke saksa på Bibelen og klippe vekk alt vi ikke liker.

Den rette løsningen som gir oss svarene

Men hva skjer om vi leser Bibelen som om den er skrevet for oss, men ikke til oss?

Da må vi ta hensyn til at Paulus og Galaterne lever i et samfunn med 2 forskjellige Moselover hvor begge to er sett på som å være gitt av Gud. I den muntlige loven, som vi i dag kjenner som Talmud, så finner vi faktisk et bud som sier Jøder blir urene av å spise med hedninger. Da skjønner vi plutselig at de omskårne som kom ned til Antiokia var opptatt av Talmud, ikke av den skriftlige Moseloven. Da ser vi også at 2:21 handler ikke om den skriftlige Moseloven, men den muntlige Moseloven og hva Paulus egentlig sier her er:

“Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved den muntlige loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.”

Denne løsningen gir oss en Paulus som er enig med seg selv når han andre steder i f.eks Romerbrevet sier vi må leve etter den skriftlige loven for å bli rettferdig. Men vi får også en Paulus som er enig med seg selv når han i sin tale til Agrippa sier han (Paulus) forkynte omvendelse til Moses og tro på Jesus til både Jøde og hedning. Kanskje viktigst av alt, vi får en Paulus som er enig med Jesus, Jakob, Johannes og Peter.

Leser vi Bibelen slik så slipper vi å bruke saksa på Bibelen og vi slipper å leve i fornektelse av veldig store ubesvarte spørsmål. Da har vi en ekte frelsende tro som vi kan faktisk bevise ut fra Bibelen.

Hvorfor må det være så vanskelig?

Hvorfor er dette egentlig viktig og hvorfor kan ikke du bare få lov til å ha en klipp og lim tro hvor du enten klipper vekk det du ikke liker fra Bibelen eller bare stikker hodet i sanda og overser glatt alle de ubesvarte spørsmålene?

Jeg skjønner at det kan oppleves som veldig vanskelig, tungt og akademisk for mange å lese Bibelen som den er skrevet for oss, men ikke til oss. For det vil kreve av deg at du tar din tro på alvor og begynner å studere Bibelen. Ikke alle har lyst til å ta sin tro på alvor og virkelig studere Guds ord, de har mer lyst til å ha en “sukkerspinn” kristendom som ikke krever noe av dem.  Men om du derimot har lyst til å ta din tro på alvor og forsikre deg om at du aldri vil få høre “gå bort fra Meg for jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov” (Matt 7:21-23), så har du bare ett alternativ: Å godta at Bibelen ikke er skrevet til deg, men for deg.