Har du et formørket sinn?

May 3, 2023
Har du et formørket sinn?

Har du et formørket sinn?

Rom 1:21: “For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket.” (NB 88/07)

Om du har vitnet for Jesus, så har du helt sikkert møtt på ateister som krever at du skal bevise Gud for dem, før de er villig til å høre på evangeliet. Men som du sikkert har sett, ateisme er ikke en problemstilling i Bibelen av den enkle grunn at ateisme var relativt ukjent begrep på Paulus sin tid.  Selv om ikke alle trodde på Israels Gud, så trodde alle på en gud enten den guden het Baal, eller noe helt annet. Ateisme er derfor et produkt av nyere tids filosofiske retninger hvorav en av disse i stor grad har påvirket hvordan vi i dag leser vår Bibel.

Fordi ateisme var et ukjent begrep på Paulus sin tid, så skjønner vi at Paulus ikke snakker om ateisten i Rom 1:21. Men om du ser teksten her, så skjønner du fort at han snakker heller ikke om de som tror på en annen gud. For som du selv kan se av teksten, så snakker han om de som vet hvem Israels Gud er men velger ikke å ære og takke han som Gud.

Om du vet hvem Israels Gud er, (selvfølgelig gjør du jo det, du som er frelst?) så er det kanskje deg Paulus snakker om her i Rom 1:21? For å vite om det er deg Paulus snakker om her, så må vi først vite hva det vil si å ære og takke Israels Gud.

Hva betyr det å ære Israels Gud Yehovah? Vi vet jo at vi ærer våre foreldre, når vi gjør som våre foreldre sier. Men en annen side av dette er at når vi gjør som våre foreldre sier, så kan alle rundt oss se hvem som er våre foreldre. Når da Jesus i Johannes 5:19 sier han kan bare gjøre hva hans far gjør, så skjønner vi hvorfor Jesus sier i Johannes 14:9 at den som har sett han har sett faderen. Men da skjønner vi også at den som følger Jesu eksempel i ett og alt, (inkludert Jesu lovlydighet), ærer Israels Gud Yehovah. (1.Korinterbrev 11:1, 1.Johannes 2:6, Johannes 3:3)

Hva betyr det å takke Israels Gud Yehovah? Om du allerede ærer Yehovah ved å leve etter loven, slik Jesus gjorde, så vet du at ingenting skjer uten at Yehovah har tillatt det å skje. (Rom 8:28). Du vil ikke alltid forstå alt som skjer, eller hvorfor det skjer, men du vet at så lenge du ærer Yehovah så har du ingenting å bekymre deg for. (5.Mos 28:1-15, Matt 6:25-34). Da kan du under alle forhold takke for alt, selv det du ikke forstår (1.Tess 5:18)

Ærer du Israels Gud ved å leve etter loven, slik Jesus gjorde?

Takker du Israels Gud under alle forhold fordi du ærer han?

Om svaret er nei, så er det deg Paulus snakker om her i Romerbrevet 1:21.

Paulus forteller oss her i Romerbrevet 1:21 at disse menneskene vet hvem Israels Gud er men de vil ikke ære han og takke han ved å leve etter loven, slik Jesus gjorde. Litt lengre ned i vers 31, så sier Paulus at disse menneskene vet at Israels Gud vil de skal leve etter loven for de vet konsekvensene av ikke å gjøre det. Derfor forstår vi at vi snakker ikke her om mennesker som gjør ting av uvitenhet.

Kan du virkelig si du ikke vet at Moseloven gjelder i dag når du har fri tilgang på en Bibel? Eller er det heller det at du velger å si at Moseloven ikke gjelder i dag, fordi du setter din pastor/ditt kirkesamfunn sin forståelse av Bibelen over hva du selv ser Bibelen sier?

I versene 22-31 forteller Paulus oss konsekvensen av ikke å ære Gud ved å holde loven og ikke å takke han: Han sier at de som forkaster loven tror de er vise, men de har lurt seg selv. De vil heller tilbe et bilde av et forgjengelig menneske enn å tilbe Israels Gud. Jesus sa aldri “tilbe meg” og han sa aldri at han var Gud. Men de fleste kristne vil heller tilbe mennesket Jesus enn å tilbe Israels Gud. Fordi de vet hva som er sannheten og hva som forventes, men ikke vil ha noe med den å gjøre, så gir Yehovah dem over til sist. Det er en skremmende ting å tenke på at Gud kan gi oss over, at han gir oss opp. Står du i fare for å bli overgitt av Yehovah? Ingen vet hvor den grensen går, men vi vet fra Bibelen at det er en grense som ingen av oss vil krysse. Fordi Yehovah overgir dem, så synker de ned i sine skammelige lidenskaper (versene 26-27) og får et ugudelig sinn som blir fylt av: umoral, griskhet, ondskap, misunnelse, mordlyst, strid, svik, falskhet. De sprer rykter, baktaler andre, hater Israels Gud (noe vi ser hos veldig mange kirkesamfunn. De vil ha Jesus, men ikke den ekte Jesus som er Jøden Jesus og de vil slettes ikke ha noe å gjøre med Israel). De blir voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt og ulydige mot foreldre. De blir uforstandige, upålitelige, uten kjærlighet for Moseloven og ubarmhjertige. De vet at Yehovah straffer slike ting med døden, men de fortsetter å gjøre de tingene og oppmuntrer andre til det samme.

Ærer du Israels Gud ved å leve etter loven, slik Jesus gjorde?

Takker du Israels Gud under alle forhold fordi du ærer han?

Om svaret er nei, så er det deg Paulus snakker om her i Romerbrevet 1:21 og det burde bekymre deg.