Har Jøden Jesus virkelig satt deg fri?

May 20, 2023
Har Jøden Jesus virkelig satt deg fri?

Har Jøden Jesus virkelig satt deg fri?

Johannes 8:36: “Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” (Bibelen 2011 og 78/85)

Det er ikke så uvanlig at vi kristne bruker Johannes 8:36 som “bevis” på at Jesus kan virkelig sette fri enhver som vil tro Jesus døde for dem. Om Jesus virkelig sa “Den som tror Sønnen skal dø for deres synder blir fri, ja virkelig fri”, så gjør vi helt rett i å bruke dette Bibelverset som dokumentasjon på kraften i Jesu navn. Om Jesus derimot aldri noen gang har sagt at den som tror på hans død på korset blir fri, ja virkelig fri, så har vi et lite problem. Det problemet som oppstår da er at vi lover noe vi ikke kan holde, fordi det er ikke sant at vi kan bli fri bare vi tror Jesus døde for oss. Men et enda større problem er at vi lyver om hva Jesus har sagt her i Johannes 8:36. Jeg vet ikke med deg, men jeg vil vite helt sikkert at når jeg vitner for Jesus så gir jeg ingen tomme løfter og jeg snakker sant om hva Jesus sa.

Feil i oversettelse og Jesus var ikke en kristen

Noe av det første vi ser er en feil i oversettelsen av Johannes 8:36 fordi ett lite, men veldig viktig ord, er utelatt. På Gresk så begynner vers 36 med det lille ordet “derfor”. Vi burde da egentlig oversatt 8:36 slik: Om derfor sønnen får frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Hvorfor er dette viktig? Dette er viktig fordi det viser oss at vers 36 er forbundet med hva Jesus nettopp har snakket om i de andre versene. Når vi vet dette, så ser vi med en gang at vi kan ikke ta vers 36 ut av sin sammenheng, vi er nødt til å se det i den sammenhengen det står i. Skal vi da finne ut hva det er som gjør oss virkelig fri i vers 36, så må vi begynne å lese fra vers 31 hvor Jesus sier: “Om dere gjør som jeg sier så er dere virkelig mine disipler. Når dere gjør som jeg sier skal dere oppleve sannheten og sannheten vil virkelig sette dere fri“.

Allerede nå ser vi hva som gjør oss virkelig fri i vers 36 er ifølge vers 31 hva Jesus sa, ikke hva han gjorde eller hva han kom til å gjøre. Så allerede nå skjønner vi at det blir veldig galt å bruke vers 36 som bevis på at den som tror Jesus døde for dem blir fri, ja virkelig fri.

Når vi så leser videre i fra vers 32, så er det veldig lett å misforstå hva som skjer her om vi ikke tar noe veldig viktig med i betraktning: Bibelen er ikke skrevet til oss. Fordi den ikke er skrevet til meg og deg, så er vi nødt til å vite litt om det samfunnet og den kulturen Jesus levde i for å kunne forstå hva Jesus prøver å si her. Som f.eks når vi leser vers 31: “Til Jødene som trodde på han sa Jesus” så vil de som tror Bibelen er skrevet til dem lese det som om det står “Til Jødene som var blitt kristne sa den kristne Jesus”, men om vi husker på at Bibelen er ikke skrevet til oss, så vet vi at dette er Jøden Jesus som snakker til andre Jøder. Tar vi dette ikke med i betraktning, så risikerer vi ikke bare å misforstå hele Bibelen men også miste frelsen. Men tar vi dette med i betraktning så vil vi både forstå hva som skjer her og kanskje beholde frelsen.

De Jødene Jesus snakker med her i vers 33 er hva som kalles for hellenister. Om du har lidt deg gjennom examen philisophicum og examen facultetum på universet eller høyskole, så vet du hva hellenisme er. Hellenisme er Gresk kultur og Gresk filosofi som Sokraters, Platon og Jostein Gaarders murstein av en bok “Sofies verden.” Disse Jødene som var hellenister hadde en helt annen kultur enn Jesus som var Hebreer. En av de største forskjellene mellom disse kulturene er forståelsen av ordet frihet. For en hellenist så er frihet det å kunne gjøre hva du vil, når du vil, hvordan du vil eller tolke en autoritets regler og lover slik du vil. For en hebreer så er frihet det å kunne vite hvordan man er i pakt med en autoritet og hvordan man får en autoritets nåde. Det er derfor hellenistene i vers 33 sier det de sier, for de misforstår Jesus da de tenker Jesus snakker om hellenistisk forståelse av frihet.

Det er også derfor Jesus retter på dem i vers 34 og sier: Dere tror dere er frie fordi dere er ikke under noen som bestemmer over dere. Men egentlig er dere ikke frie, for dere har forkastet Moseloven og det gjør dere til slave av synd. I vers 35 går han videre og sier at de som er slave av synd, altså de som har forkastet Moseloven, har ikke noe plass i Guds rike. Men de som gjør Moseloven har en evig plass sier han i vers 35 før han konkluderer i vers 36 med å si samme som i vers 31:

Om dere følger min lære, så blir dere virkelig frie.

Om du tar alt hva Jesus noen gang sa i NT og sammenligner det med Moseloven i GT, så vil du veldig fort oppdage noe viktig: Jesus sa ingenting nytt, alt hentet han fra Moseloven. Det er derfor Jesu lære kan best oppsummeres som: Følg Moses, men ikke den muntlige loven. (Matt 23:2-4, 7:21-23). Det er derfor Jesus sier i vers 31 og 36, den som følger Moses slik jeg lærer dere er virkelig fri han er en sønn og en datter av Gud og har en evig plass i Guds rike.

Ser du hva dette betyr?

Dette betyr at når vi kristne bruker 8:36 som “bevis” på at alle som tror Jesus døde for dem blir virkelig fri, så lyver vi om hva Jesus sa. Vi ikke bare lyver om hva Jesus sa, vi gir også tomme løfter som vi egentlig ikke kan holde.

Men ser du hva dette også betyr?

Om du er en av de som i sin tid trodde du ville bli virkelig fri av å tro Jesus døde for deg, så sier Jesus til deg i vers 34: Du narrer deg selv fordi du har valgt å forkaste loven og min lære, derfor er du en slave av synd og vil aldri se Guds rike. (Matt 7:21-23). Men så sier Jesus til deg i vers 31 og 36, om du vil omvende deg tilbake til Jesu lære og følge Moses slik han sa, da skal du blir virkelig fri.

Er du virkelig fri?