Himmel på jord?

Himmel på jord?

Himmel på jord?

I Matteus 22:37-39 sier Jesus følgende: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

Som gammel pinsevenn, så har jeg alltid forstått dette verset som om det sa: når du føler den sprudlende, varme kjærligheten for Jesus som kommer i lovsangen eller under sterke åndelige opplevelser, så elsker du Jesus. Og jeg har forstått det som; når du føler den dype varmen og omsorgen for din neste, så elsker du din neste som deg selv. Men etter hvert som man modnes, så vet man jo av erfaring at det er ikke alltid slik. Av og til føler vi elsker Jesus, noen ganger føler vi at vi elsker vår neste, men andre ganger  så er det ett ork å lovsynge eller å åpne Bibelen fordi livet er av og til hardt. Og av og til, så ser vi vår nestes behov men vi makter bare ikke å føle kjærlighet for dem der og da. Da blir det ofte slik at fordi vi ikke føler kjærlighet, så tror vi at vi ikke har kjærlighet. Men Bibelen derimot sier at kjærlighet har ingenting med hva vi føler, men med alt hva vi gjør.

Om Jesus ikke sier at vi skal føle kjærlighet for Gud og vår neste, og han heller ikke sier at den hellige ånd skal skape disse følelsene i oss, hva er det da han mener her i Matteus 22:37-39?

Elske Gud er ikke hva du har lært

Det første vi legger merke til er at Matteus 22:37 er direkte sitat fra 2.Mosebok 6:5 hvor vi leser: “Du skal elske Yehovah din Gud”. Det Hebraiske ordet brukt for å elske i 2.Mosebok betyr trofasthet, så om vi skulle omskrevet 2.Mos 6:5 og Matt 22:37 til moderne Norsk, så kunne vi sagt det slik: Du skal være trofast mot Yehovah din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand.

Det er tre ting vi ser her:

  1. Jesus sier han er ikke Gud fordi han forteller oss at Yehovah er Gud og det er Yehovah vi skal elske
  2. Dette verset i Matt 22:37 alene forteller oss ikke hvordan vi skal være trofast mot Yehovah.
  3. Trofasthet er noe vi gjør, uavhengig av hva vi føler

Elske sin neste er ikke hva du har lært

Det neste budet er: Du skal elske din neste som deg selv. Også her betyr å elske det å være trofast. Så også her kan vi omskrive budet til å si: Du skal være trofast mot din neste slik som du er trofast mot deg selv. 

Det viktige vi legger merke til her er:

  1. Dette verset alene forteller ikke hvordan vi skal være trofast mot vår neste, slik som oss selv.
  2. Jesus rangerer budene, så trofasthet mot Yehovah bestemmer hva det vil si å være trofast mot vår neste for trofasthet mot vår neste må aldri gå på bekostning av trofasthet mot Yehovah. Derfor vet vi at trofasthet mot Yehovah og vår neste er egentlig to sider av samme sak.
  3. Trofasthet er noe vi gjør, uavhengig av hva vi føler.

Hvordan kan vi være trofast mot Yehovah?

Hvordan vi elsker Gud og vår neste

Vi er trofast mot Yehovah, oss selv og vår neste når vi lever etter Moseloven. Hvordan vet vi dette sikkert? Matteus 22:37 er direkte sitat fra 2.Mosebok 6:5, og fordi Jesus i Matteus 5:17 sier han ikke kom for å gjøre slutt på loven men vise oss hvordan vi skal holde den, så skjønner vi at vi er trofast mot Yehovah når vi holder Moseloven.

Derfor kan man like gjerne oversette Matt 22.37-39 slik: Den som lever etter loven elsker Yehovah av hele sitt hjerte, hele sin sjel og all sin forstand og sin neste som seg selv.

Dette at det å holde loven er bevis på vår kjærlighet til Gud og vår neste finner vi igjen i Johannes evangeliet hvor Jesus sier rett ut: “Den som elsker meg viser at han elsker meg når han holder mine bud. ” Som du sikkert husker, Jesu bud er f.eks Matt 23:2-4 som sier at vi skal følge Moses og vi skal gjøre som Fariseerne sier når de lærer oss å holde den skriftlige Moseloven. Men vi skal ikke høre på dem når de lærer oss å følge tradisjon og holde den muntlige loven.

Ser du hva Bibelen prøver å si?

Bibelen vil fortelle oss at beviset på kjærlighet for Gud og for vår neste som oss selv er ikke hva vi føler, men hva vi gjør. Men det er ikke uviktig heller hva vi gjør, for det Bibelen sier her er at den som elsker Gud og vår neste som oss selv, gjør loven. Gjør du ikke loven = ingen kjærlighet for Gud og for vår neste som oss selv.

Himmel på jord, om vi vil

Hva skjer om vi tar dette på alvor, hvordan hadde verdenen rundt oss sett ut?

Loven (den skriftlige Moseloven, ikke den muntlige) forbyr slaveri. Så om vi alle levde etter den, så ville det ikke vært noe menneskehandel og slaveri. Som f.eks en av grunnene til at Europeiske kristne slavehandlere gjorde hva de gjorde, var nettopp deres tro på at de var kristne under nåde og ikke under lov. Så de var fullt klar over at Moseloven forbyr slaveri, men siden den ikke gjaldt for dem, så var det heller ikke forbudt for dem å kjøpe og selge andre mennesker.

Loven forbyr skilsmisse, så om vi alle levde etter den så ville det ikke vært noe brutte familier og barn som er annenhver uke hos mor og annenhver uke hos far. Loven forbyr også ektemenn (og koner) å behandle sine ektefeller dårlig, så om alle levde etter loven, så ville det ikke vært noen som ønsket skilsmisse uansett.

Loven forbyr utnyttelse av andre mennesker, det ville derfor ikke vært noen urett i verden eller i våre nære relasjoner om alle levde etter den.

Loven forbyr rasisme og forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn og etnisitet. Det ville derfor ikke vært noe undertrykkelse av kvinner eller rasisme om alle levde etter den.

Loven forbyr mord, men gir lov til å ta liv i selvforsvar. Den pålegger oss også å forsvare den svake i samfunnet, om så med å ta liv for å beskytte liv.

Loven sier at den som kan hjelpe de fattige har plikt til å hjelpe. Men man skal aldri gjøre det på bekostning av sine egne behov.

Dette er bare seks av veldig mange eksempler som viser å følge loven i trofasthet til Yehovah og vår neste som oss selv, vil gi himmel på jord.

Himmel på jord med 2,2 billioner kristne?

Vi har omtrent 2,2 billioner kristne i hele verdenen. Det er 2,2 billioner mennesker som sier Jesus er frelser og herre, men hvor majoriteten sier loven gjelder ikke for dem. Samtidig har vi ca 24,9 millioner ofre for moderne slaveri, det er mellom 8 893 – 11 100 skilsmisser pr.år i Norge og det er omtrent 73 millioner barn som blir myrdet i mors liv på verdensbasis pr.år

De harde fakta er at en stor del av de 73 millionene barn som hvert år myrdes i mors liv blir myrdet av kristne foreldre og kristne leger.

Av 8 893- 11 100 skilsmisser så er majoriteten kristne par som har stått foran Gud og lovet å elske og ære til døden skiller dem ad.

Av 24,9 millioner ofre for slaveri, så er majoriteten av slaveeiere og de som utnytter slavene enten direkte eller indirekte kristne.

Vi har rett opp under 200 millioner mennesker i verden som sulter og her på landsbasis, en økende mengde mennesker som er ny fattige og har ikke råd til det daglige brød. Av de 200 millionene på verdensbasis, så er det både kristne og ikke kristne som sulter. Det er også både kristne og ikke kristne som har mer enn nok og lever i overflod og som har mulighet til å hjelpe, men velger ikke å gjøre det.

Prøv å sammenligne hvordan vår verden ville sett ut om alle 2,2 billioner kristne gjorde som loven sa, med hvordan vår verden faktisk ser ut når 2,2 billioner kristne bekjenner tro på Jesus men forkaster loven.

Kan det at vi her og nå ikke har himmel på jord ha noe å gjøre med at vi har 2,2 billioner kristne som ikke er trofaste og elsker Gud av hele sitt hjerte, hele sin sjel, all sin forstand og sin neste som seg selv?