Hva du trenger for å lykkes der Adam og Eva mislykkes

June 17, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Du kan gjøre hva Adam og Eva ikke klarte

Hvordan ville du beskrevet Bibelens Gud?

Det mest vanlige svaret på et slikt spørsmål er; Gud er kjærlighet. Når vi da leser i f.eks 1.Mosebok 1 at vi mennesker er skapt i Guds bilde, så tenker vi ofte; “om Gud er kjærlighet og vi er skapt i Guds bilde, så skal vi mennesker være kjærlighet også”. Men det er jo ikke akkurat dette du ser om du tør se realistisk på ditt og andres liv. Da legger du fort merke til at du selv og alle andre du ser har lettere for å være ukjærlige enn å være kjærlig. Når det blir en slik motsetning mellom hva du tror er idealet for oss mennesker og hva realiteten er, så er det naturlig at du vil ønske å komme med en forklaring på hvorfor denne motsetningen er der. Den mest vanlige forklaringen blir da at vi mennesker er født med den syndige natur pga Adam og Evas synd.

Hvordan beskriver Bibelen Gud?

I Jesajah 45:7 sier Yehovah om seg selv at han frelser fra ulykker, gir fred, helhet og visdom i våre liv. Men han sier også at han er den som forårsaker ulykker, ufred, kaos og tar vekk visdom og holder kunnskap skjult. Når vi leser 1.Mosebok 1 som sier vi mennesker er skapt i Guds bilde og sammenligner dette med Jesajah 45:7, så ser vi jo med en gang at vi mennesker har også evnen til å frelse fra ulykker, gi fred, helhet og visdom i andres liv og evnen til å forårsake ulykker, ufred, kaos og holde visdom og kunnskap skjult for andre.  Om vi da lar Bibelen og den alene beskrive Gud for oss, så blir det plutselig ikke så veldig stor motsetning mellom hva Bibelen sier og hva vi ser rundt oss og i våre egne liv.

Hvorfor har Gud gitt oss denne evnen til å gjøre godt men også til å gjøre ondt?

Når Yehovah vår Gud skapte Adam og Eva, så gav han de som oppgave å herske over skaperverket og underlegge seg det med makt. Når vi leser teksten i 1.Mosebok på Hebraisk, så står det at skaperverket (før fallet) vil gjøre motstand. For å kunne fullføre oppgaven de hadde fått av Gud så måtte de forårsake ufred, kaos og hva skaperverket ville forstå som ulykker. Det er derfor Gud har gitt oss evnen til å gjøre godt men også gjøre ondt, så vi kan herske over skaperverket og underlegge oss det med makt.

Du kjenner sikkert historien om Adam og Eva og vet at de mislykkes i sin oppgave fordi Adam løy til Eva om hva Gud hadde sagt. Konsekvensen ble en ubalanse i menneskeheten hvor vår evne til å herske over skaperverket er til sist helt ute av kontroll. For å gjenopprette balansen og vise oss hvordan vi skal fullføre vår oppgave, så sendte Yehovah oss Jesus som kom for å lære oss hvordan vi skulle leve etter Moseloven. Etter å ha lært oss hvordan vi skal leve etter Moseloven, så ble Jesus innsatt som konge over jorden når Yehovah vekket han opp fra de døde.

Gud har gitt deg og meg evnen til å frelse fra ulykker, gi fred, helhet og visdom til andre. Men han har også gitt deg og meg evnen til å forårsake ulykker, ufred, kaos i andres liv og holde kunnskap skjult. Han har gitt oss disse evnene så vi kan ta opp tråden og fullføre den oppgaven Adam og Eva ikke klarte: å legge skaperverket under oss og herske over det.

Det å legge skaperverket under seg og herske over det kan virke som verdens mest uklare “arbeidsbeskrivelse”. Men heldigvis så har Yehovah gitt oss en detaljert arbeidsbeskrivelse for hvordan vi gjør dette når han gav oss sin Tora (det vi så feilaktig kaller for Moseloven). Har du Moseloven og er skapt i Guds bilde, så har du hva du trenger for å gjøre det Adam og Eva mislykkes i.