Å oppheve eller oppheve, det er spørsmålet

Å oppheve eller oppheve, det er spørsmålet

Å oppheve eller oppheve, det er spørsmålet.

I Romerbrevet 3:31 leser vi: Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven

For oss kristne, så er dette Paulus sier her litt merkelig. For her virker det på oss som han har brukt de to første kapitlene av Romerbrevet på å lede opp til at loven ikke gjelder lengre, for nå er det bare tro. Men så plutselig, uten forvarsel, sier han i mot seg selv her i 3:31 når han konkluderer med: Vi stadfester loven.

Vi forstår Paulus slik fordi vi har lært å lese Romerbrevet feil. Vi har lært at når Paulus skrev Romerbrevet, så hadde Paulus forlatt Jødedommen og sitt gamle liv til fordel for å bli kristen. Videre har vi lært at Paulus fikk en spesiell åpenbaring om frelse av nåde og når han skriver til menigheten i Roma, så skriver han til hedninger med ingen kjennskap til Jødisk kultur og religion. Om det er slik du har lært å lese Romerbrevet, så har du lært å lese det feil. Hvorfor har du lært å lese Romerbrevet feil? Fordi de som har hatt ansvar for å undervise deg i Bibelen har lært deg at den er skrevet til deg, noe den ikke er. Den er skrevet for oss, men ikke til oss, for å forstå den må vi tenke slik de som den er skrevet til ville tenkt.

Hvordan skal vi da forstå Romerbrevet?

Om du nå tar for deg Romerbrevet i din Bibel, så vil du se at Paulus snakker direkte til Jøder og ikke til hedninger i både Rom 2:17, 3:9 og 4:1. Derfor vet vi at Paulus i Rom 3:31 snakker til Jøder som er velkjent med Jødisk kultur, religion og Hebraisk. Om vi da ikke tenker som en Jøde når vi leser Romerbrevet, så kan vi egentlig ikke forstå hva Paulus mener her. Vi må derfor spørre oss selv: Hvordan ville Paulus sine opprinnelige lesere av Rom 3:31 forstått dette? Det de ville forstått når de leste Rom 3:31 er dette:

“Mistolker vi dermed loven pga tro? Slett ikke, vi tolker loven rett pga tro. “

Det første vi ser er at Paulus sier aldri at troen erstatter loven, så loven gjelder fremdeles. Men han sier noe vi ikke helt skjønner enda, troen tolker loven rett, hva mener han med det? Og hvorfor ville leserne hans forstått Rom 3:31 akkurat slik?

For å begynne med det siste først:

Å oppheve loven er på Hebraisk ett idiom som betyr å mistolke loven

Å stadfeste loven er på Hebraisk ett idiom som betyr å tolke loven rett

Så fordi Paulus sine lesere snakker Hebraisk, så ville de forstått Rom 3:31 som

“Mistolker vi dermed loven pga tro? Slett ikke, vi tolker loven rett pga tro.”

Men hva mener Paulus med å tolke loven rett pga tro?

I rom 10:4 leser vi:For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.

Både her i 10:4 og 3:31 bruker Paulus verb formen av å tro, så tro er m.a.o i begge vers noe vi gjør. I Rom 2:13 sier Paulus at den som gjør loven er rettferdig. Når vi da ser Rom 3:31 sammen 10:4, så vet vi at hva Paulus sier her er egentlig:

“For Kristus har vist oss hvordan loven skal leves ut, så hver den som viser at de tror på Jesus ved å leve livet slik Jesus levde, skal bli rettferdig.”

Dette er samme som Jesus sier i Matt 5:17 når Jesus sier han kom ikke for å mistolke loven, men for å vise hvordan loven skal leves ut. Men dette er også det samme som Paulus selv sier i Rom 2:13, 1.Kor 11 og Johannes i 1.Johannes 2: Den som lever slik Jesus levde og imiterer hans liv (inkludert hans lovlydighet) blir rettferdig.  Men da forstår vi også en veldig viktig ting til fra Rom 10:4: Å si at Kristus er lovens ende og mål betyr ikke at loven sluttet med Jesus. Det betyr det samme som Matt 5:17: Kristus viste oss med eksempel hvordan vi skal leve ut loven.

Ser du nå hvor farlig det kan være å tro Bibelen er skrevet til oss og hvordan kulturelle språkforskjeller kan koste deg frelsen?