Hva er egentlig Guds ord?

February 5, 2023
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Hva er egentlig Guds ord?

Hadde du spurt meg dette spørsmålet for noen år siden, så ville jeg sagt: Alt fra 1.Mosebok 1 og til Åpenbaringen. Men etterhvert som jeg ble mer moden som kristen, så forstod jeg fort dette ikke kunne være tilfelle. For når vi sier at noe er Guds ord, så ligger det jo i dette at Guds ord = Guds talte ord skrevet ned. Det er kun i Moseloven, profetbøkene, evangeliene og Åpenbaringen vi ser Gud taler direkte eller mennesker sier Gud taler gjennom dem. Som f.eks Paulus sa aldri at Gud talte gjennom han på samme måte som profetene, så strengt tatt, så er ikke Paulus sine brever Guds ord.

Men det neste spørsmålet er, hvordan kan vi vite at vi kan stole på det som er Guds ord? For det er jo som vi alle vet flere 1000 år siden Moseloven, profetene, evangeliene og Åpenbaringen første gang ble skrevet ned. Det er jo så lenge siden at ingen i dag har de opprinnelige manuskriptene. Så hvordan vet vi at de manuskriptene vi har i dag snakker sant om hva Gud sa?

Det nye Testamentet

Tar vi 150 forskjellige Greske manuskripter av Lukas evangeliet, så finner vi 30 000 forskjellige måter å lese Lukas på. Skjønte du hva du egentlig leste nå? Tar du 150 forskjellige Greske manuskripter av Lukas evangeliet, så finner du 30 000 forskjellige måter å forstå Lukas på. Er ikke det litt……..urovekkende for oss som kristne?

Tar vi alle de Greske manuskriptene vi har av det nye testamentet, så finner vi mer enn 200 000 forskjellige måter å forstå det nye testamentet. Av disse 200 000 så er det mer 400 forskjeller i manusene som helt forandrer tekstens mening, og av disse 400 så er det 50 forskjeller som har stor teologisk betydning.

Hvordan kan vi da i år 2023 vite at Guds ord i det nye testamentet er hva Gud egentlig sa?

Hvordan kan vi da egentlig vite at Paulus sine ord i det nye testamentet er hva Paulus egentlig sa?

Det gamle testamente

Vi vet at Moses skrev 13 kopier av Moseloven. Hver av de 12 stammene fikk hver sin kopi, mens den 13 ble lagt ved siden av arken og tavlene lagt inni arken.

Det tar ca 2 000 timer å skrive av Moseloven, så fremt du jobber kun med dette hver dag i et helt år.

Hver gang noen skrev av Moseloven, så måtte de ta kopien med til Jerusalem og la prestene kontrollere kopien opp mot den 13 rullen i tempelet. I tillegg måtte kopien oppfylle disse kriteriene:

  1. Ingen bokstaver kunne vært lagt til
  2. Ingen bokstaver kunne være tatt vekk
  3. Skribenten måtte være en troende Jøde som hadde fått opplæring
  4. Skribenten hadde ikke lov til å skrive av fra hva han husket, han måtte ha originalen foran seg
  5. Hvert ord måtte uttales høyt mens han skrev det ned
  6. Hver bokstav må ha god plass rundt seg, to bokstaver kunne ikke røre ved hverandre, for å unngå misforståelser.
  7. Om en bokstav var ødelagt så man ikke kunne lese den, eller skrevet slik at den så ut som en annen bokstav, så måtte man hive hele kopien.
  8. Hvert ord må ha god plass rundt seg så ett ord ikke ser ut som to ord og to ord ikke ser ut som ett ord
  9. Skribenten må ha samme lengde på linjene og størrelse på avsnittene som i originalen

Det er ca 79 000 ord i Moseloven og 304 805 bokstaver.

Om vi gjør det samme med Moseloven, som med de Greske manuskriptene av det nye testamentet (at vi alle manuskriptene vi har av Moseloven og legger ved siden av hverandre) så ser vi det 9 av 304 805 bokstaver som er forskjellig. De 9 finner vi i den Jemenittiske kopien av Moseloven, men de 9 er kun forskjellige måter å uttale samme ord på.

Kan vi stole på Guds ord?

Opp gjennom år tusener med forfølgelser og lidelser for det Jødiske folk, så har Guds ord i Moseloven aldri noen gang forandret seg. Hva Moseloven sier i år 2023 er nøyaktig det samme som Moseloven sa i de eldste manuskriptene vi har tilgang til.

Opp gjennom noen tusener med kristendom, så sitter vi igjen med 30 000 forskjellige måter å forstå Lukas evangeliet på. Vi har mer enn 200 000 forskjellige måter å forstå hele ny testamentet på, av disse 200 000 så er det 400 forskjeller som helt forandrer tekstens mening. Av disse 400, så er det 50 av de som har stor teologisk betydning.

Kan vi stole på Guds ord?