Hva er evangeliet?

May 23, 2023

Series: Andakt, Norsk

Hva er evangeliet?

Hva er evangeliet?

Det er to måter å svare på dette spørsmålet og bare en av de er riktig.

Vi kan si at evangeliet er de gode nyhetene om korset, der hvor Jesus Kristus døde for vår synd.

Eller vi kan si at evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus er konge, og beviset på at han er konge er at han er vekket opp fra de døde.

Paulus advarer oss i Galaterbrevet 1:6-7 og sier vi må være veldig sikre på at vi vet hva evangeliet virkelig er, for det er store konsekvenser her om vi tar feil.

Om vi sier at evangeliet er de gode nyhetene om korset, der hvor Jesus døde for vår synd, så skylder vi å kunne bevise det fra Bibelen. Vår egen Bibel forteller oss at det er kun 1 måte for syndeofferet å kunne sone synd. Syndeofferet måtte legges på alteret i tempelet, og blodet måtte være i kontakt med alteret. Som vi alle vet, Jesus døde på et kors langt vekke fra alteret i tempelet og hans blod var aldri i nærheten av det. Vi kan derfor mene at evangeliet er de gode nyhetene om korset, der hvor Jesus døde for vår synd, men vi kan ikke bevise det fra Bibelen. Kan vi ikke bevise det fra Bibelen, så er dette bare vår mening. Er dette kun vår mening, så står vi i fare for å oppleve de konsekvensene Paulus advarer oss mot i Galaterbrevet 1:6-7.

Sier vi derimot at evangeliet er de gode nyhetene at Jesus er konge, og beviset for at han er konge er at han er vekket opp fra de døde, så skylder vi også her å kunne bevise dette fra Bibelen. Dette kan vi faktisk bevise fra Bibelen på flere forskjellige måter, hvor det kanskje viktigste beviset er ordet “evangelie”. Dette lille men så betydningsfulle ordet “evangelie” ble i Bibelens samtid brukt om kroning av konger og herskere, som f.eks når Julius Cesar kom til makten, så ble det forkynt evangeliet om Cesar sin kroning. Andre og like så viktige beviset er Jesu egne ord hvor han i Johannes 3 sier han vil bli løftet opp slik slangen i ørkenen ble løftet opp av Moses.

Hvorfor er dette viktig?

Vel først og fremst fordi Paulus advarer oss i Galaterbrevet 1:6-7 og sier om vi får dette feil, så kommer er vi forbannet. Ingen ønsker med vitende vilje å bli forbannet gjør vi vel?

Men kanskje viktigst av alt, om evangeliet handler om Jesus som konge og ikke om Jesu død på korset for vår synd, så ser vi med en gang at det er ikke nok å tro at Jesus døde for deg for å bli frelst. Hvorfor er ikke dette nok? Fordi Jesus lever, han sitter på tronen som Konge og ser etter hvem som vil adlyde han og være lojal mot han.

Bibelen forteller oss at Jesus som Konge er opptatt av 1 ting og 1 ting alene, Moseloven. For når den dagen kommer at Jesus vender tilbake, og setter seg i tempelet i Jerusalem, så vil han styre denne verdenen med 1 lov og 1 lov alene, Moseloven.

Hva med deg som leser dette?

Når Kong Jesus ser på deg og ditt liv, hva ser han da?

Ser han et menneske som er lojal mot han og lever ditt liv etter Moseloven?

Eller ser han et menneske som er under forbannelse fordi de lever etter et annet evangelium?