Hva er motivasjonen din for å vitne om Jesus?

June 21, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk, Torah

Hva er motivasjonen din for å vitne om Jesus?

Hva er motivasjonen din for å vitne om Jesus?

For noen år siden, så ville jeg svart; å redde sjeler for evigheten så de ikke går fortapt i helvete. Hadde du spurt meg det spørsmålet i dag, så er jeg ikke helt sikker på om svaret mitt ville vært det samme.

Ikke misforstå, jeg er ikke i tvil om at Bibelen sier våre udødelige sjeler vil en dag i fremtiden enten leve en evighet i det vi kaller for helvete eller en evighet i det vi kaller for himmelen. Nøyaktig hvordan helvete er eller hvordan himmelen vil bli vet vi ikke, men jeg ser heller ikke noe grunn til at vi bare kontant kan avvise alle som sier de har vært der i dag. For Paulus sier jo om seg selv at han var i himmelen og fikk se ting, så om Paulus ble tatt opp (og vi har andre eksempler fra profetene i GT) så ville det jo være arrogant av oss å si at ingen i år 2023 kan oppleve det samme. Men selv om jeg ikke er i tvil om at våre udødelige sjeler vil en dag være enten i helvete eller himmelen, så er ikke det lengre min motivasjon for å vitne om Jesus.

Hvorfor?

Fordi jeg ser ikke at Paulus eller noen av apostlene vitnet om Jesus for å redde sjeler for evigheten. Når man også ser på forskjellene mellom den første kristne kirke og oss i dag, så sier det jo seg selv at vi som er kristne i dag har misforstått en del ting i vår iver på å vinne sjeler for Jesus.

Hvordan ville Paulus og de første apostlene svart på spørsmålet?

Bibelen forteller oss at de vitnet om Jesus for å fortelle alle at Jesus var blitt Israels konge og beviset på dette var Jesu oppstandelse fra de døde.

Hva er forskjellen mellom å si at vi må vitne om Jesus for å redde sjeler for evigheten og vitne om Jesus for å fortelle alle at Jesus er konge?

Om din motivasjon er å redde sjeler for evigheten, så må man ikke være lojal mot Jesus for å bli reddet. Da er det nok bare å holde for sant at Jesus døde for din synd, for alt utover det, blir automatisk loviskhet.

Om din motivasjon er å fortelle at Jesus er konge, og må adlyde han, så må man være lojal mot Jesu lære for å bli reddet.

Hvilke av de to motivene tror du sikrer at vi kristne er ett og hvilke av de mot motivene tror du fører til at vi kristne blir delt opp i x antall kirkesamfunn som hele tiden krangler om hvem som er mest kristen?

Det er jo lett å se at om motivet ditt er å redde sjeler for evigheten, så er det ingen forpliktelser med det. Da blir det et vakuum der som automatisk fylles av menneskeskapte regler, tradisjoner og dogmer. Da blir alt veldig fort veldig komplisert og veldig vanskelig å samarbeide selv om vi alle tror på samme Jesus.

Men om motivet ditt er å fortelle alle at Jesus er konge, så er det Jesus og han alene som bestemmer hvem som er lojale mot han. Da blir det ikke noe vakuum fordi det vakuumet er allerede fylt av Jesu lov (den vi kaller for Moseloven). Da blir alt veldig enkelt, veldig lite komplisert og veldig lett å samarbeide fordi da er alle som følger Jesu lov (Moseloven) ett selv om vi kan være innbyrdes uenige om bagateller.

Hva er min motivasjon for å vitne om Jesus?

Nå i år 2023 er min motivasjon å fortelle alle at Jesus er Konge og det vet vi fordi Jesus ble vekket opp fra de døde. Fordi Jesus er konge, så må alle ta et valg, enten følge han og hans lov (den loven vi kaller for Moseloven) eller akseptere konsekvensene av det. Bibelen er tydelig at konsekvensene av å være illojal mot kong Jesus er en evighet i helvete. (Matt 7:21-23)