Hva sa du for noe Jesus?!?

January 31, 2023

Series: Andakt, Nåde, Norsk

Hva sa du for noe Jesus?!?

Hva sa du for noe Jesus?!?

Av og til kommer vi over ting Jesus sier som virker veldig merkelig fordi de bryter så veldig med hva vi tror om Jesus. To slike eksempler er Matteus 5:20 og Johannes 12:47-48, for her ser vi en Jesus som sier rett ut; om dere ikke er mer rettferdig enn fariseerne så kommer dere ikke inn i himmelens rike. Og en Jesus som sier at den som forkaster hans lære vil bli dømt for det av Gud på den siste dag. Sa Jesus virkelig at vi må være mer rettferdig enn fariseerne? Sa Jesus virkelig at den som forkaster hans lære forkaster han og vil bli dømt av Gud? Hadde ikke Jesus hørt om synderens bønn og det å ta imot han i sitt hjerte?  Var ikke Jesus klar over at loven som fariseerne forkynte er umulig for oss mennesker å leve etter uten først å ha tatt imot Jesus?

Jeg har ofte hørt det sagt at budskapet i Matteus 5:20 er den rettferdighet vi får av nåde ved tro, ikke den rettferdighet vi får av lov. Så derfor mener Jesus egentlig her, om dere ikke gjør det motsatte av hva fariseerne gjorde (som var å oppnå rettferdighet ved lov) så kommer dere ikke inn. Selv om det er logisk måte å tenke på, så er den åpenbart feil om vi ser på vers 17-19.

I vers 17-19 sier Jesus hans oppdrag her på jorden er å vise oss hvordan vi skal leve etter loven. Så går han over til å si at den som ikke lærer andre å holde loven vil ikke være i himmelens rike, men den som lærer andre å holde loven vil være stor i himmelens rike. Også sier han i vers 20, for om deres rettferdighet ikke overgår fariseernes, så kommer dere ikke inn.

Hvorfor sier han dette i vers 20? Var ikke fariseerne noe av de mest lovlydige som fantes?

Når Jesus sier dette, så snakker han inn i ett samfunn som er delt i to. Den ene gruppen følger først og fremst den muntlige loven den andre gruppen følger først og fremst den skriftlige som er den vi har i våre Bibler. Den første gruppen som var fariseerne sa; vi blir rettferdige ved å holde den muntlige lovens tradisjoner og regler slik vi har fått det overlevert muntlig opp gjennom årene. Den andre gruppen sa, vi blir rettferdig ved å holde den skriftlige loven den som Gud gav Moses.

Ser du hva Jesus gjør her i Matt 5:20?

Han sier; følg den skriftlige så dere blir mer rettferdig enn fariseerne, da kommer dere inn i himmelens rike.

Når vi da ser teksten i sin sammenheng, så er det ingen andre muligheter enn å konkludere med at Jesus her opprettholde den skriftlige loven og forteller oss at vi skal leve etter den.

Det bringer oss inn på Johannes 12:47-48. For her leser vi at Jesus sier den som forkaster hans lære forkaster han, den som forkaster han vil ikke bli dømt av Jesus men Gud vil dømme han for det. Det er to ting vi ser med en gang, Jesus sier her at han er ikke Gud siden det ikke er han som skal dømme men vi ser også viktigheten av å ta Matt 5:17-20 på alvor. For om vi tar Johannes 12:47-48 på alvor, så er konklusjonen den at han eller hun som forkaster den skriftlige loven forkaster også Jesus. Forkaster du Jesus og den skriftlige loven, så vil ikke Jesus dømme deg for det, men Jesu Far (Yehovah) vil dømme deg for det en dag.

Men hva da med synderens bønn? Hva da med å ta imot Jesus i sitt hjerte? Hadde ikke Jesus hørt om disse tingene? Det korte enkle svaret er nei, han hadde ikke det. For som vi har sett tidligere, den tanken at vi blir rettferdige ved å be Jesus inn i hjerte/be synderens bønn er menneskeskapt og har ingenting å gjøre med Bibelen. Når du har Jesu egne ord, som sier vi blir rettferdige ved å følge loven (som også Paulus sier seg enig i i Romerbrevet 2:16), og du har menneskers ord som sier vi blir rettferdige ved å forkaste loven og “be Jesus inn i hjertet”, hvem har rett? Mennesker eller Jesus?

Men var ikke Jesus klar over at ingen som ikke har tatt imot Jesus kan leve etter loven, for den er umulig for oss å holde? Hvem er det Jesus snakker til og når tid sier han disse ordene i f.eks Matteus 5:17-20? Svaret er at han har ikke dødd enda på korset, men han sier til sine disipler og alle som hører på han: Følg Moses, ikke den muntlige men den skriftlige loven. Han sier også ting som at det er lett og enkelt å gjøre dette, og den som gjør det finner liv. Han sier at den som forkaster hans lære om loven blir forkastet av han og dømt av hans Far. Når du har Jesu egne ord som sier det er lett å holde loven (før DHÅ ble gitt på pinsedag og før Jesus dør) og loven gir liv, sikrer at vi ikke blir dømt av Gud, ikke blir forkastet av Jesus men menneskers ord som sier det totalt motsatte, så må du spørre deg selv: Hvem har rett? Mennesker eller Jesus?

Jeg vet ikke med deg, men når mennesker sier noe annet enn Jesus så hører jeg heller på Jesus enn på hva ett menneske sier.