Hva skjer med de som aldri har hørt om Jesus?

March 27, 2023

Series: Andakt, Norsk, Paulus, Torah, tro

Hva skjer med de som aldri har hørt om Jesus?

Hva skjer med de som aldri har hørt om Jesus?

Om du har vært en kristen noen år og evangelisert, så har du helt sikkert møtt på følgende spørsmål fra mange ateister:”Hva skjer med de som aldri har hørt om Jesus, hvor ender de opp når de dør?”

Dette spørsmålet reiser en viktig problemstilling som vi kristne bør tenke over. For vi bekjenner en tro på at Jesus er eneste vegen til frelse, eneste vegen til tilgivelse for synd og eneste vegen til å komme til himmelen istedenfor helvete når vi dør. Vi bekjenner også en tro på en nådig og god Gud som frelser av nåde, ikke av gjerninger. Som du sikkert vet, så dør det hver dag mennesker på denne jorden som aldri noen gang har hørt om Jesus. Konsekvensen av hva vi bekjenner er indirekte at de menneskene vil gå fortapt og tilbringe en evighet i helvete for noe som strengt tatt ikke var deres feil. Om vi skal være ærlige med oss selv, så er det spørsmålet fra ateistene egentlig ganske klokt spørsmål som fortjener å bli tatt på alvor.

Det er to måter å svare på det spørsmålet, vi kan svare utifra hva vi har lært fra talerstolen eller vi kan svare utifra hva Bibelen sier. Det burde ikke egentlig vært noen forskjell mellom disse to svarene, for hva som kommer fra talerstolen burde alltid stemme med hva som Bibelen sier. Men som vi skal se, så er det dessverre ikke alltid slik.

I 1.Kongebok 8, 1.Johannes brev og Romerbrevet sier alle sammen det samme: Gud tilgir oss når vi innrømmer vi har noe galt og vi slutter å gjøre det gale. Efeserbrevet 2:8 som ett av mange eksempler, sier at når vi innrømmer vi har gjort det gale og slutter med det, så kommer vi inn i pakten med Gud. Det å være i pakt med Israels Gud Yehovah er ifølge Bibelen det å være frelst. Så om vi bare skal holde oss til hva Bibelen sier og den alene, så vil en person som aldri har hørt om Jesus men som lever etter loven, være i pakt med Gud, tilgitt for synd og frelst.

Majoriteten av kristen forkynnelse vil si vi må ta imot Jesus for å bli tilgitt for synd og frelst. Har du tatt imot, så er det ikke så viktig hvordan du lever etterpå siden du er under nåde. Den som tar imot Jesus er sikret en evighet i himmelen, men for å ta imot Jesus, så må vi ha hørt om Jesus. Har du ikke hørt om Jesus, selv om det ikke er din feil at du ikke har hørt om Jesus, så går du fortapt når du dør.

Hvilke av disse to svarene synes du vitner om en nådig Gud?

Jeg synes ikke en nådefull Gud er særlig nådefull og god når han hiver noen i helvete til evig pine for noe som ikke er deres feil. Det vitner for meg om en despotisk ond gud, derfor er jeg veldig glad for at Bibelen sier at Gud er ikke sånn. Gud frelser og tilgir selv de som ikke har hørt om Jesus så lenge de er villig til å leve slik de skal. Men den andre siden ved dette er at de som har hørt om Jesus, som har tatt imot han, men som ikke lever slik de skal er ikke frelst og tilgitt. (Matt 7:21-23)

Når vi nå vet at Bibelen sier vi blir frelst og tilgitt ved å leve rett, ikke ved å ha bedt Jesus inn i hjertet/tatt imot Jesus/hørt om Jesus, så blir neste spørsmål: Hvor blir det av Jesus? Trenger vi ikke han?

Det korte enkle svaret er jo, vi trenger Jesus og hva han gjorde før denne verdens grunnvoll ble lagt. For Bibelen sier ikke at han sonet synd på korset, Bibelen sier at han sonet synd før denne verdens grunnvoll ble lagt. Det at Jesus sonet synd før denne verden ble skapt, viser oss at frelse og tilgivelse for synd er samme i dag som den var for Abraham og Moses. Dette vitner også Bibelen om i f.eks Hebreerbrevet når den sier Israelittene i ørkenen hørte evangeliet (de levde jo før Jesus var født og døde).

For å forstå hvorfor det korte enkle svaret er ja, så må vi vite litt om kulturelle forskjeller mellom oss og den verdenen Bibelen er skrevet i.

I Bibelens kultur, så står du ansvarlig ovenfor Gud på to måter:

  1. Dine individuelle synder
  2. Syndene til det folket du er en del av

I vår kultur og vår forkynnelse, så legger vi hovedvekt på at mennesket er kun ansvarlig ovenfor Gud på en måte:

  1. Dine individuelle synder.

Hebreerbrevet og Messias profetiene i Gamle Testamentet sier ingenting om at Jesus sonet for våre individuelle synder, derimot sier de at Jesus sonet for folkets synder. Hvilket folk? Ifølge Messias profetiene, så kan Messias bare sone syndene til Guds folk. Hvem er Guds folk? Ifølge Bibelen så er Guds folk bare de som lever slik Gud vil de skal leve, etter loven. (Jeremiah, 2.Mosebok, Romerbrevet). Derfor sier Bibelen at du må først bli en del av Guds folk (dette skjer når du innrømmer du har gjort noe galt og slutter å gjøre det gale) før du kan få del i Jesu offer for folkets synder.

Fordi du står ansvarlig for Gud for dine individuelle synder OG for Israels synder (da snakker vi ikke om den moderne staten Israel, da snakker vi om den Bibelske forståelsen av Israel som er alle som lever etter Moseloven), så trenger du Jesus. Har du ikke Jesu offer så vil du selv bli holdt ansvarlig for folkets synder, hvordan det ser ut vet vi ikke, for her er ikke Bibelen klar nok på det.

Men det vi kan vite sikkert er at den som aldri har hørt om Jesus, men som omvender seg fra lovløshet og kommer tilbake til loven er mer tilgitt og frelst enn den som har hørt om Jesus men forkaster loven. Derfor kan vi vite sikkert at de som dør, uten noen gang har hørt om Jesus, ikke går fortapt så lenge de har omvendt seg. Kan de bli holdt ansvarlig for Israels synder siden de dør uten Jesus? Ja det kan de, men ingenting i Bibelen sier at du går fortapt fordi du ikke har sonet for folkets synd.

Er ikke du glad vi tjener en nådefull Gud som ikke hiver noen i helvete for noe som ikke er deres feil?