Hvem er du?

Speaker: Ernest Hume

Din identitet iflg.Paulus

Efeserbrevet 2:11-13 sitt budskap er: Før var du en hedning og levde blant folkeslagene. Den gangen sa de som er under loven at du var utenfor loven. Den gangen når du var utenfor loven så var du adskilt fra Jesus, hadde ikke borgerskap i Israel, var ikke en del av paktene og løftene mellom Israel og Gud. Den gangen var du uten håp og uten Gud i denne verden. Men nå, i Kristus Jesus, så er du som den gangen var uten håp og uten lov fått del i loven, paktene, håpet og Gud pga Jesu blod.

Ser du hva Paulus sier her?

Paulus snakker her i disse versene til hedninger som er kommet til tro på Jesus. Sagt på en litt mer moderne måte; mennesker som pleide å tilbe helt andre guder og var født av foreldre som tilba helt andre guder enn Bibelens Gud.

Til disse menneskene sier Paulus:

 1. Før (m.a.o før du ble frelst) var du en hedning og levde blant folkeslagene.
 2. Før (m.a.o før du ble frelst) var du utenfor loven
 3. Før (m.a.o før du ble frelst) var du adskilt fra Jesus.
 4. Før (m.a.o før du ble frelst) hadde du ikke borgerskap i Israel
 5. Før (m.a.o før du ble frelst) hadde du ikke del i paktene og løftene Gud har gitt til Israel
 6. Før (m.a.o før du ble frelst) hadde du ikke håp og var uten Gud

Så skifter Paulus fokus og sier:

 1. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) er du en ekte Israelitt
 2. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) er du under loven fordi du er Israel
 3. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) er du ikke lengre adskilt fra Jesus
 4. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) har du del i paktene og løftene Gud har gitt til Israel
 5. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) har du håp og er ikke lengre uten Gud
 6. Men nå (m.a.o etter du ble frelst) har du borgerskap i Israel

Hva gjør Jesu blod for deg iflg.Paulus?

Jesu blod gjør det mulig for deg å komme inn i pakten mellom Israel og Gud. Det å være i pakten med Gud er iflg.Paulus å være frelst. De løftene som er i paktene gitt til Israel er da gitt til deg. Men om du er i pakten fordi du er blitt en ekte Israelitt, så har du de samme forpliktelsene ovenfor Gud som en etnisk Israelitt har. Da har du som er hedning av fødsel men blitt en Israelitt av Jesu blod plikt til å overholde vilkårene i pakten. Hva er vilkårene? Vilkårene er gitt oss i Moseloven (5.Mosebok 28).

Her i 5.Mosebok 28 leser vi hva vi får om vi vil være en del av pakten å gjøre vår del, men vi leser også konsekvensene av å sette oss selv utenfor pakten i det som kalles for lovens forbannelser. Som du husker, Jesus tok på seg alle konsekvensene av dine og mine lovbrudd og alle de gangene vi har satt oss selv utenfor pakten enten fordi vi var født utenfor eller fordi vi var født inn pakten men valgte selv å gå ut.

Hvem er du iflg.Paulus?

Om du har tatt imot Jesu blod og du tror Jesus har båret lovens forbannelse for deg, så er du nå en ekte Israelitt. Er du en ekte Israelitt, så har du forpliktelser du må holde ovenfor Gud.

Ikke la deg narre av lovløshetens ånd som vil overtale deg til å tro at du kan være en del av pakten men bare overholde “det dobbelte kjærlighetsbud” eller de 10 bud. Det er så alt for mange kristne som har latt seg overtalte av lovløshetens og løgnens ånd til å tro det, de er aktivt opptatt med å trekke andre med seg ut av pakten og inn under forbannelse igjen. Stå fast mot de, ikke la det skje med deg så du kan holde deg i pakten til du dør og arve evig liv i det nye Jerusalem.