Hvor kommer frelse fra?

Hvor kommer frelse fra?

Hvor kommer frelse fra?

I Johannes 4:22 sier Jesus: “Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.” Hvordan skal vi forstå det Jesus sier her? Enten sier Jesus: Jeg er Jøde, alle som vil kan bli frelst ved å tro på meg og hva jeg skal gjøre, derfor kommer frelsen fra Jødene. Eller så sier Jesus: Du må bli Jøde for å bli frelst. Som vi skal se, så er det ingen av de to svarene som er egentlig er rett. Skal vi da finne ut hva Jesus egentlig mener her, så må vi prøve å tenke slik den Samaritanske kvinnen ville tenkt. 

Samtalen mellom den Samaritanske kvinnen og Jesus er på mange måter dårlig oversatt fra Gresk. Som eksempel på dette ser i vi vers 20 “våre forfedre tilba på dette fjellet, men dere Jøder sier vi må tilbe i Jerusalem”, men leser vi teksten på Gresk står det ikke “men dere jøder”, det står bare “men dere”. Hvorfor er dette viktig egentlig viktig, for er det ikke bare at oversettere har lagt til det ordet for å gjøre teksten mer flytende og lettere å lese?

Ikke la oversettelser stjele din frelse

Det er viktig fordi det Greske ordet Ioudaios (på Hebraisk Yehudim) som vi oversetter som Jøder har to betydninger helt avhengig av hvilken sammenheng det står i. Ioudaios kan bety en person fra Judas stamme som er en etnisk født Jøde, men det kan også bety en person som tilber Yehovah Israels Gud uavhengig av DNA eller hvor han er født og hvilken stamme han tilhører. Vi ser dette f.eks med Ester sin onkel Mordechai i Esters bok. Han var fra Benjamin sin stamme, men teksten sier han var Ioudaios fordi han tilba Yehovah Israels Gud.

Ordet “Jøde”/”Jøder” i det Norske språket har kun 1 betydning, en person som tilhører religionen Jødedommen enten ved å være født av en Jødisk mor eller ved å ha konvertert til Jødedommen. Når våre oversettere velger å legge til ordet “Jøder” men ikke forklarer den dobbelte betydningen bak ordet, så vil den vanlige Bibelleser automatisk tenke “Jøde=en person som tilhører Jødedommen enten ved å være født Jødisk eller konvertert”. Om du forstår teksten slik, og du ser deg selv som kristen, så blir Johannes 4 veldig lite relevant for deg. For da handler dette om noe historisk gammel strid mellom Jøder og Samaritanere som ikke er relevant for kristne. Men om du husker på at ordet Jøde på Hebraisk har en dobbelt betydning, utifra sammenhengen det står i, så opplever du plutselig at denne teksten er veldig viktig for oss kristne fordi den forteller oss hvordan vi skal bli frelst.

Så hvorfor er det så spesielt at Jesus snakket med henne?

Striden mellom Samaritanere og Jøder fra Judas stamme handlet om hvor man skulle tilbe. Samaritanere hadde sitt sted for tilbedelse på Gerazim fjellet, mens Jødene hadde sitt sted for tilbedelse i Jerusalem. Samaritanere mente de hadde rett, Judas stamme mente de hadde rett. Samaritanere trodde bare på Mosebøkene og ikke på den muntlige loven i det hele tatt. Jødene fra Judas stamme trodde først og fremst på den muntlige loven, avviste i stor grad Mosebøkene og trodde delvis på profetene.

Hva Jesus virkelig sa på Gresk

Om vi nå leser fra vers 21-24 og har den historiske striden mellom de to folkegruppene i bakhånd mens vi oversetter direkte fra Gresk, så får vi denne teksten: , “kvinne, følg min lære, for nå er tiden inne til å gjøre en forandring. Vi må ikke å tilbe Faderen her eller i Jerusalem. Du tilber den du ikke kjenner, jeg tilber den jeg kjenner, for frelse er å tilbe Yehovah. Tiden er her allerede nå for ekte tilbedelse av Faderen i ånd og sannhet for slik vil Faderen bli tilbedt. Gud ånd og det er nødvendig å tilbe han slik.”

Ser du hva Jesus gjør her i teksten? Han skjærer igjennom midt inn i denne striden mellom Judas stamme i Jerusalem og Samaritanerne og sier “ingen av dere har rett, men jeg er kommet for å vise hvordan vi skal tilbe Yehovah”. Dette er samme som Jesus sier f.eks i Matt 7:21-23, 6:25-34, 23:2-4 og 5:17: Jesu hovedoppgave var å lære oss og vise oss hvordan vi skal tilbe Gud. Derfor er det Paulus f.eks sier vi må imitere Jesu liv, Johannes sier at den som påstår å være frelst må leve slik Jesus levde.

Da skjønner vi at ordet Ioudaios i 4:22 ikke handler om en person fra Judas stamme, men som en som tilber Yehovah. Derfor blir en mer rett oversettelse av verset dette: For frelse er å tilbe Yehovah

Så poenget til Jesus her er: Tilbe Yehovah vår Gud slik du ser meg tilbe Yehovah vår Gud.

Ikke hans folk men mitt folk

Men hvordan vet vi dette 100% sikkert?

Fordi vi vet hvem sitt folk Jesus kom for å frelse.

De fleste Norske Bibler oversetter Mateus 1:21 slik: “For han skal frelse sitt folk fra deres synder”. Så vår vanlige forståelse av Jesu oppdrag her på jorden er at han kom for å frelse sitt folk. Om Jesus kom for å frelse sitt folk, så er det lett å tenke Jesus kom for å bryte helt med Jødedommen og den gamle måten å tilbe Yehovah på. Da er det også lett å tenke at Jesus kom for å starte noe nytt.

Men leser vi dette verset på Hebraisk (Matteus ble først skrevet på Hebraisk) så står det “For han skal frelse mitt folk fra deres synder”. Hvem er det som snakker i Matteus? Jo det er Yehovah, ikke Jesus. Så Yehovah vår Gud sier Jesus skal frelse Guds folk fra deres synder. Her ligger også en veldig viktig nøkkel som viser oss at Jesus ikke er Gud og som viser oss at Jesus kom ikke for å starte en ny religion.Men vi leser også her den nøkkelen som viser oss at dette ikke handler om å konvertere til Jødedommen, men det handler ikke om å bli en baptist, pinsvenn, katolikk, lutheraner osv.

Jesu budskap er ikke du må bli Jøde eller du må bli en kristen, Jesu budskap er følg meg og tilbe Gud slik jeg tilber Gud så dere kan bli Guds folk. 

Det neste spørsmålet blir da, hvem er Guds folk?

Å vite hvem som er Guds folk er viktig for å forstå evangeliet

2.Mosebok 19:5 sier Guds folk er kun de som lever etter Moseloven, slik Jesus levde kun etter Moseloven.

Dette er viktig for oss å vite når det gjelder soning for synd, for i Jesaja 53:8 står det at Messias kan ikke sone for alle sammen. Messias kan bare sone syndene til Guds folk. M.a.o Om Jesus er Messias, om Jesus soner synd, om bare de som holder loven er Guds folk, så kan Jesus bare sone syndene til de som lever etter loven. Begynner du nå å se hvorfor Paulus sier vi må først omvende oss fra lovløshet til lov før vi kan sone vår synd med tro på Jesus Blod? (Romerbrevet 2) Ser du nå hvorfor Jesus brukte 3 og et halvt år av sitt liv på å lære oss hvordan vi skal holde loven før han gikk til korset? (Matt 23:2-4) Men ser du også at her ligger selve evangeliet? For alle kan bli Guds folk om de vil, de må bare omvende seg fra lovløshet til lov også kan de sone sin synd med Jesu Blod. Men ser du også nå farene ved å tro at loven ikke gjelder lengre? For tror du at Jesus kom for å sette oss fri fra loven, så tror du Jesus ikke er Messias og da tror du at du ikke er ett Guds barn.

Men kanskje viktigst av alt, ser du nå hvordan den Samaritanske kvinnen ville forstått Jesu ord og hvordan det er en feil i våre oversettelser?

Hva hun hørte Jesus si

Den Samaritanske kvinnen ville hørt Jesus si: Følg meg, imiter mitt liv og min måte å tilbe Yehovah på, så skal du bli frelst.

Men til sist en tanke: Synes ikke du det er merkelig at Jesus her sier til den Samaritanske kvinnen hun kan bli frelst før Jesus har dødd på korset? For om vi skal ta Jesus bokstavelig her, så sier han til henne at hun kan bli frelst ved å tilbe Yehovah på rett måte, ikke ved å tro på korset?

Er du frelst? Da tenker jeg ikke slik frelst slik som din pastor sier, ditt kirkesamfunn tror på eller hva du selv har forstått frelse å være.

Da tenker jeg slik som Jesus sier til den Samaritanske kvinnen?