Hvor vil du bo etter dette livet?

June 19, 2023
Series: Nåde

Speaker: Ernest Hume

Lever vi evig eller dør vår sjel?

Vi hører ofte sagt at vår sjel kan ikke leve evig og derfor er tanken om evig pine i helvete en ubibelsk lære med røtter tilbake til Platons dualisme og Babylon. Som med alt annet så er det noe sannhet i dette, for gamle testamentet er veldig lite opptatt av hva som skjer etter døden. Det er også riktig at Platons dualisme i stor grad har påvirket mennesker som Augustin og andre kirkefedre, som igjen har ført til at vi kristne i dag tror vi skal bli frelst vekk fra denne verdenen. Men kan vi dermed kategorisk si at vi ikke har en udødelig sel og tanken om evig pine i helvete er ubibelsk?

I Ezekiel 18:20 leser vi: “Den som synder, han skal dø; en sønn skal ikke bære sin fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning; den rettferdiges rettferdighet skal hvile over ham, og den ugudeliges ugudelighet skal hvile over ham.” (Bibelen 1930). Både 78/85 og 2011 oversettelsen oversetter det lille Hebraiske ordet nepeš som “Den”. Har du Engelske Bibler så vil du se at 13 Engelske Bibler er enige med våre Norske og oversetter nepeš som “Den” mens 18 oversettelser velger å følge King James sin oversettelse og oversetter nepeš som “sjel”. Betyr nepeš sjel eller betyr det “den”?

Dette ene lille ordet nepeš kan oversettes på over 100 forskjellige måter alt avhengig av hvilken sammenheng det står i, det kan bety sjel, men det kan også bety liv og det å ha fysisk liv.

Hva er da den rette oversettelsen her i Ezekiel 18:20? Er det “Den som synder, han skal dø” eller er det “Sjelen som synder, han skal dø”?

I 5.Mosebok 30:19 leser vi:”I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve” (Bibelen 2011)

I Ezekiel 18:1-4 leser vi:”Herrens ord kom til meg:  2 Hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israels land: «Fedrene spiser sure druer, og barna får dårlige tenner.» 3 Så sant jeg lever, sier Herren Gud: Dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel.  4 Se, alt liv tilhører meg, både farens liv og sønnens liv. Den som synder, skal selv dø.”

Det Gud prøver å fortelle oss her i Ezekiel 18 er at hver og en av oss står selv ansvarlig for våre egne lovbrudd og våre barn blir ikke straffet for fedrenes lovbrudd. Men den som velger å holde loven vil få leve selv om hans barn eller hans foreldre velger å bryte den (5.Mosebok 30:19). Da skjønner vi at Bibelen 2011, 78/85 og 1930 sin oversettelse av Ezekiel 18:20 er (sammen med de 13 andre Engelske oversettelsene) den riktige: Ezekiel 18:20 sier ikke at den sjel som synder skal dø. Derimot sier den at en person som bevisst velger å bryte Guds lov skal miste livet og lide en fysisk død. 

Hvorfor velger da King James og de som følger KJV sin oversettelse å si “sjel” her i Ezekiel 18:20? Fordi King James er i seg selv en veldig dårlig oversettelse da oversettere har latt seg påvirke av Gresk filosofi og politiske standpunkter i England på 1600 tallet.

Vi kan derfor ikke bruke Ezekiel 18:20 som “bevis” på at sjelen ikke er udødelig.

Men har vi bevis i Bibelen for at vi har en udødelig sjel?

For å si det veldig enkelt; vi har ikke bevis for at vi ikke har en udødelig sjel men vi har bevis for det motsatte. Men det er rett å si at Gamle Testamentet snakker veldig lite om hva som skjer etter vi dør med noen få unntak. Som f.eks Samuel ble hentet opp fra dødsriket, så der har vi faktisk 1 bevis for at sjelen lever videre etter man er død. Moseloven inneholder også en hel rekke påbud mot å snakke med de døde så om vi tar Moseloven på alvor, så sier vår egen Gud at når man er død så lever man videre. Det er derfor ikke noe bevis for at ikke har en udødelig sjel.  Men det er bevis for at vi har en udødelig sjel og det bringer oss inn på neste spørsmål.

Men hva da med helvete og evig pine?

Jesus er den i ny testamentet som mest snakker om evig pine, helvete og straff. Når Jesus gjør dette, så siterer han profetene i GT som også snakker en del om evig ild, evig pine og straff. Men det mange av oss kristne ikke får med seg er at alt hva Jesus sier om dette er sagt om noe som kommer, ikke noe som er nå. Det er derfor rett å si at Bibelen støtter tanken om evig pine, evig ild og evig straff men det er feil å si at Bibelen sier dette er noe som skjer nå. Helvete er iflg.Bibelen noe som kommer i fremtiden når det nye Jerusalem er etablert her på jorden, ikke noe som er her og nå.

Så hva vet vi?

Lar vi Bibelen snakke for seg så vet vi helt sikkert at vi har en udødelig sjel. Vi vet helt sikkert at den sjelen vil enten tilbringe evigheten i det nye Jerusalem eller i helvete. Vi vet helt sikkert at hvor sjelen vil være bestemmes ikke om man holder for sant at Jesus døde for deg men det bestemmes av hvordan du lever livet ditt. Alle som er lojale mot pakten med Yehovah (vilkårene for pakten er Moseloven) vil tilbringe en evighet i det nye Jerusalem. Alle som illojale vil tilbringe en evighet utenfor det nye Jerusalem i mørket der det er gråt og tenners gnissel.

Hvor vil du være?