Hvordan få evig liv?

June 9, 2023
Series: Frelse

Speaker: Ernest Hume

Er du sikker du har evig liv?

Johannes 17:3: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.” NB 88/07

Om jeg hadde spurt deg hvordan vi skal få evig liv, hva hadde du da svart?

Jeg vet hva jeg ville svart om du hadde spurt meg dette spørsmålet for en del ti år tilbake, da ville jeg sagt; vi får evig liv når vi tar imot Jesus Kristus som vår frelser og herre, når vi holder for sant at han døde for oss på korset.

Ville du vært enig i denne måten å tenke på?

Er ikke du enig i at den som vet best hvordan vi får evig liv er Jesus Kristus?  Her i Johannes 17:3 forteller han oss hvordan: Vi får evig liv når vi kjenner den eneste sanne Gud OG ham du utsendte Jesus Kristus.

Ser du med en gang et lite problem her?

La oss sammenligne den vanlige standard kristne måten å tenke på om evig liv med hva Jesus sier her:  Jesus nevner ingenting om korset, ingenting om frelse, ingenting om å ta imot han, ingenting om himmelen og evig belønning. Det eneste Jesus sier her er; den som kjenner den eneste sanne Gud OG ham som er utsendt fra Gud har evig liv.

Jesus sier at det er viktig vi kjenner Gud og Jesus, men hva betyr det å kjenne Gud og Jesus?

I vår dagligtale så kan det å kjenne en person bety alt fra å ha et fortrolig forhold med den personen til å vite hvem han er og hvordan de ser ut men du ville ikke betro deg til dem. Som f.eks du kjenner sjefen din på jobben, men han er kanskje ikke din nærmeste mest fortrolige venn. Men du kjenner din mor som kanskje er din mest fortrolige venn, eller din far. Så det er lett å se hvordan det Norske språket kan forvirre oss litt her fordi det å kjenne noen kan bety to forskjellige ting. Skal vi da vite hva Jesus mener med å kjenne Gud og Jesus, så må vi huske at Bibelen er opprinnelig ikke skrevet på Norsk men på Gresk.

På Gresk så bruker Jesus ett ord her for å “kjenne” som betyr å være lojal. Derfor kan man like gjerne si; “og dette er det evige liv, at de er lojale mot deg den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus”.

Som kristen kjenner du allerede Faderen  og Jesus fordi du vet hvem ihvertfall hvem Jesus er, men er du lojal mot de?

Paulus og Johannes sier begge to at Jesus viste oss ved eksempel hva det vil si å være lojal mot Faderen. Derfor er den som lever sitt liv slik Jesus levde sitt lojal mot både Jesus og Faderen. En av grunnsteinene i vår kristne tro er at Jesus levde sitt liv i lydighet til Moseloven fordi han var lojal mot Faderen.

De fleste kristne tror Moseloven ikke gjelder for dem fordi de er “under nåde og ikke lov”. Om du tror dette så er du illojal mot Jesus og Faderen. Da kjenner du de ikke, og som du selv ser her i Johannes evangeliet, så sier Jesus rett ut at den som er illojal har ikke evig liv. (Matt 7:21-23).

Men hva er evig liv?

Når vi kristne bruker uttrykket evig liv, så ser vi for oss en fremtid i himmelen i en slags åndelig eksistens som ingen egentlig helt vet hvordan vil være. Når Bibelen bruker uttrykket evig liv, så ser den for seg en fysisk tilværelse for evig her på jorden i det nye Jerusalem. Bibelen beskriver det nye Jerusalem slik vi kristne tenker på himmelen, et perfekt sted uten sorg, sykdom, nød, mangler og død. Men forskjellen mellom vår kristne himmel og Bibelens nye Jerusalem er at det nye Jerusalem vil være her på jorden og bare de som er lojal mot Yehovah og  Jesus Kristus, Jødenes konge over vil få lov til å bo der. Alle andre vil bo utenfor bymurene i det ytterste mørke hvor det er gråt og tenners gnissel.

Hva med deg?

Når Yehovah ser på ditt liv, ser Han da ett menneske som lever sitt liv slik Jesus gjorde i lojalitet til Moseloven?

Da ser Han et menneske som har evig liv og som en dag vil få slippe inn i det nye Jerusalem.