Hvorfor trenger jeg å bli frelst?

April 4, 2023
Hvorfor trenger jeg å bli frelst?

Hvorfor trenger jeg å bli frelst?

Har du noen gang fått dette spørsmålet?

Det er vel dette spørsmålet alle kristne drømmer om å få, for da vet vi at her har vi en mulighet til å lede noen til Jesus. Men hva skal du svare når du får et slikt spørsmål?

Av nysgjerrighet så Googlet jeg “Hvorfor trenger jeg å bli frelst” og en av de første resultatene som kom opp var:

“Bibelen forteller oss at vi alle har syndet og begått onde gjerninger (Rom 3: 10-18). Som et resultat av vår synd er vi verdige Guds vrede og dom. Den eneste rette straffen for synder mot en evig og uendelig Gud, er en evig straff (Rom 6:23; Åp 20:11-15). Det er derfor vi trenger en frelser!”

Hvordan tror du Paulus ville svart på spørsmålet: Hvorfor trenger jeg å bli frelst?

Selv om vi ikke kan spørre Paulus direkte, så har vi svaret hans i Romerbrevet 3:23: Fordi alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Ser du forskjellen mellom de to svarene?

Det ene svaret fra vår moderne tid fokuserer veldig på at konsekvensen av synd er Guds vrede og dom.

Paulus sitt fokus er ikke Guds vrede og dom men at lovbrudd fører til at vi mangler Guds herlighet. Hvorfor er dette så viktig for Paulus og hva er egentlig Guds herlighet?

Guds herlighet

1.Mosebok forteller oss at Adam og Eva ble skapt i Guds bilde. Det å være skapt i Guds bilde betyr i Bibelen at man er lik Gud, uten at man er Gud. Adam og Eva var lik Gud så lenge de var i hagen, men i det øyeblikket de spiste av frukten, så forsvant Guds herlighet fra dem og de sluttet å være lik Gud. Derfor sier teksten at de fikk sønnen Seth født i Adams bilde. Hvorfor forsvant Guds herlighet? Fordi de sluttet å leve etter Guds lov.

Når Kong Salomo innvier tempelet så lever han slik han skal, etter Moseloven. Fordi han gjør alt rett i innvielsen av tempelet, og fordi han og Israels folk på det tidspunktet i Salomo sitt liv lever etter loven, så sier teksten at Guds herlighet kom så sterkt at prestene i tempelet ikke en gang kunne stå på beina. I Salme 85:9 og Ezekiel 37:27 leser vi at Guds herlighet tiltrekkes av loven men frastøtes av lovbrudd. I Johannes 1 leser vi at Jesus er bærer av Guds herlighet fordi han levde sitt liv perfekt etter loven.

Vi skjønner derfor at Guds herlighet er hva vi er bærere av når vi lever etter Moseloven slik vi er skapt til gjøre. Men som Paulus sier i Romerbrevet 3:23, når vi gjør noe som loven forbyr, så forsvinner Guds herlighet fra oss. Sagt på en litt annen måte; når vi lever etter Moseloven slik vi er skapt til å gjøre, så er vi i Guds bilde. Men når vi gjør noe Moseloven forbyr, så er vi ikke lengre bærere av Guds bilde. Sagt på en litt mer moderne måte; når vi begår lovbrudd så slutter vi å være mennesker slik Gud har skapt oss til å være.

Ser du nå hvorfor Paulus heller vil fokusere på at synd gjør at vi mangler Guds herlighet, fremfor å fokusere på at synd fører til Guds vrede og dom? For Paulus er det viktigere at vi blir de menneskene Gud har skapt oss til å bli enn at vi skal unngå Guds vrede og dom.

Hvordan blir vi bærere av Guds bilde og herlighet, de menneskene Gud har skapt oss til å være?

Ifølge Paulus så er dette bare mulig om vi av egen fri vilje velger å omvende oss fra lovløshet tilbake til Moseloven.

Ikke forkast instruksjonsboken

Kanskje du er en av de som nå tenker, men hvordan kan Paulus som er hedningenes apostel og han som ble gitt budskapet om frelse av nåde ved tro si at vi skal følge Moseloven?

I det Norske språket, så oversetter vi Torah som Moseloven fordi Torah ble gitt til Moses og består av en hel rekke lover og regler om hva vi kan og ikke kan gjøre. Men på Hebraisk så betyr Torah instruksjon og ikke lov. Så om du snur litt på dette og ser dette fra Paulus sitt ståsted og tenker som han ville tenkt, så er ikke dette snakk om å vende tilbake til en lov som begrenser oss. Det er heller snakk om å leve etter den instruksjonsboken vår skaper har lagd og gitt oss som oppskrift på hva det vil si å være menneske. Når man da velger å forkaste den instruksjonsboken fordi man tror den er “naglet til korset” så er det like ille som å fylle diesel på en bensinmotor. Den bilen er fremdeles en bil når du ser på den, men om du kjører den for lenge med diesel på en bensinmotor, så ødelegger du motoren til sist. Om du forkaster det vi kaller for Moseloven og prøver å være et menneske uten den, så er du fremdeles et menneske utad men du ødelegger motoren din til sist.

Sagt på en litt annen måte; når du forkaster instruksjonsboken for hva det vil si å være et menneske, så slutter du å være et menneske i Guds øyne fordi da har du forkastet Gud din skaper.

Skjønner du nå hvorfor det er så viktig for Paulus å si at lovbrudd fører til at vi slutter å være mennesker slik Gud vil vi skal være mennesker? Men da ser du kanskje også hvorfor det å forkaste Moseloven fører til at Jesus i Matteus 7.21-23 sier “gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov”. ? Forkaster du Moseloven så forkaster du Guds bilde, forkaster du Guds bilde så forkaster Gud deg, så enkelt er det.

Paulus sitt evangelium

For Paulus så handler ikke evangeliet først og fremst om å unngå dom og en evig straff. Evangeliet for Paulus er først og fremst å bli gjenopprettet som menneske noe som bare kan skje når du tar instruksjonsboken gitt oss av vår skaper på alvor. Her er Paulus og Jesus enige, for Jesus sier selv han ikke kom for å berge oss fra helvete og for at vi skulle slipper Guds vrede og dom. Han kom som den andre Adam for å lære oss hva det vil si å være menneske og minne oss på hvor viktig instruksjonsboken (den vi kaller for Moseloven) er for oss. Men dette forklarer også hvorfor Israelittene kunne høre evangeliet i ørkenen mange generasjoner før Jesus døde på korset.

Husker du hva jeg fant når jeg Googlet “Hvorfor trenger jeg å bli frelst?”?

Fokuset i den teksten var at vi trenger frelse for å unngå Guds dom og vrede.

Paulus sitt fokus er, vi trenger frelse for å bli ekte mennesker igjen slik som Gud har skapt oss til å være. Blir vi ekte mennesker, bærere av Guds bilde, så vil vi også unngå Guds vrede og dom.

Hva er ditt fokus når du skal svare på spørsmålet: Hvorfor trenger jeg å bli frelst?