Ikke bygg på rykter eller følelser

March 30, 2023
Ikke bygg på rykter eller følelser

Ikke bygg din tro på rykter eller hva du “føler” i din ånd

Rykter og usannheter oppstår ofte når vi tar for sant hva som blir sagt, uten at vi sjekker om det vi hører sagt virkelig stemmer. Slik oppstår også rykter og usannheter om Bibelen når vi kristne bygger vår tro på hva andre forteller oss om Bibelen, eller hva vi føler Bibelen sier. Når vi velger å ha en tro som bygger på hva andre forteller oss om Bibelen eller hva vi “føler” i vår “ånd” , så setter vi oss selv og vår frelse i fare. Vi setter ikke bare oss selv og vår frelse i fare, vi kan også ende opp med å undertrykke andre uten å ville det.

Ikke sett din frelse i fare

Ett slikt eksempel på hvordan vi kan sette vår frelse i fare, er godt illustrert i hvordan de fleste av oss misforstår  Filipperbrevet 2:15: “så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen” (Bibelen 2011)

De fleste av oss har hørt Filipperbrevet 2:15 forklart omtrent slik: Vi kan ikke leve etter loven, det er umulig for oss. Fordi vi ikke kan det, så er det utenkelig at vi kan være uskyldige for loven uten Jesus. Derfor trenger vi Jesus så hans lovlydighet kan tilregnes oss ved tro. Men har vi Jesus, så er vi uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt.

Selv om alt dette vi har hørt høres riktig ut, og selv om vi kan “føle” i “vår ånd” at dette er en rett forståelse av Filipperbrevet 2:15 , så blir bildet et helt annet om vi lar Bibelen snakke for seg selv. Noe av det første vi ser da er det Greske ordet amemptos som betyr en som holder Moseloven perfekt. Dette ordet er det samme ordet Paulus bruker om seg selv i Filipperbrevet 3:6: “en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven.” (Bibelen 2011) Men dette er også det samme ordet som blir brukt om Zacharias og Elisabeth i Lukas 1:6. Paulus sier m.a.o om seg selv at han var feilfri i sin lovlydighet, Lukas sier om Zacharias og Elisabeth at de var feilfrie i sin lovlydighet og Paulus sier at vi som følger Jesus skal være feilfrie i vår lovlydighet (Fil 2:15).

Sammenligner vi hvordan vi har hørt vi skal forstå Filipperbrevet 2:15 med hva Bibelen faktisk sier, så har vi to muligheter vi da må velge mellom:

  1. Skal vi gå utifra hva vi har hørt om Bibelen og hva vi “føler i vår ånd”? Da må vi konkludere med at Paulus og Lukas var kraftig villedet når de sier vi kan uten problem leve perfekt etter Moseloven.  Om vi ikke synes det er en god forklaring, så kan vi fornekte hva vår egen Bibel sier ved å påstå at Paulus skrev kun til Jøder i Filippi (selv om vi vet fra Apostlenes gjerninger at menigheten i Filippi var i hovedsak satt sammen av hedninger).
  2. Eller vi kan velge å la Bibelen snakke for seg selv og forholde oss til den og den alene. Da må vi konkludere med at vi kan, vi skal og vi er vel i stand til å holde loven perfekt.

Ikke gjør deg skyldig i å undertrykke andre

Et godt eksempel på hvordan vi kan ende opp med å undertrykke andre uten å ville det er  I Tim 2:11-12:  En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. (Bibelen 2011)

De fleste av oss har hørt 1.Tim 2:11-12 forklart slik: kvinner kan ikke være prester, pastorer, evangelister eller på noen måte utøve autoritet over menn. Derfor har vi i både høykirkelig og lavkirkelig sammenheng stor motstand mot at kvinner kan være lærere i ordet og prester.

Selv om dette kan høres veldig riktig ut og vi kan “føle” i vår ånd at det er slik, så blir bildet også her et helt annet om vi lar Bibelen snakke for seg selv: Når vi leser 1.Tim 2:9-10 så ser vi at Paulus skriver kvinner i flertall, men når han kommer til vers 11, så skifter han til entall og snakker om en kvinne. Leser vi 1.Tim 2:11-12 på Gresk, så blir bildet enda tydeligere, fordi på Gresk sier han den kvinnen. Om vi da leser 1.Tim 2:11-12 på Gresk, så sier Paulus “Den kvinnen skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke den kvinnen å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille.” Fra vers 11 så skjønner vi da at Paulus mener ikke kvinner generelt lengre, han mener 1 bestemt kvinne i Timoteus sin menighet.

Går vi enda dypere i teksten på Gresk, så ser vi at der vi på Norsk skriver “bestemme over mannen” så bruker Paulus det Greske ordet authentein. Dette Greske ordet betyr bestemme, men som vi vet på Norsk, det er forskjellige måter å bestemme over noen. En arbeidsgiver bestemmer over sine ansatte i arbeidstiden fordi hans ansatte frivillig gir han eller hun autoritet til det. Men en diktator bestemmer over sine følgere med tvang. På Norsk så kan bestemme være noe man gjør fordi den andre parten gir lov til det, eller fordi man tar seg lov til det. Derfor vet vi ikke om 1.Tim 2:12 sier denne ene kvinnen bestemmer over mannen fordi mannen frivillig har gitt henne autoritet til det, eller fordi hun tar seg lov til det. På Gresk derimot blir bildet tydelig for her ser vi ordet authentein som betyr “en selv utnevnt morder som tar liv med sin egen hånd” (m.a.o en kvinne som opptrer som en diktator og tar seg lov til å bestemme over sin egen mann)

Også her har vi da to muligheter:

  1. Skal vi gå uti fra hva vi har hørt om Bibelen og hva vi “føler i vår ånd”, så har ikke kvinner rett til å være pastorer, prester, forkynnere eller på noen annen måte utøve autoritet over en mann. Hun har ikke en gang rett til å bestemme over sin mann. Da får vi ett problem med å forklare hvordan Paulus også kan si at det var kvinner som var apostler før han selv ble apostel.
  2. Eller vi kan la Bibelen snakke for seg selv og forholde oss til den og den alene. Da må vi konkludere med at kvinner har full rett til å være pastorer, prester, forkynnere og utøve autoritet over menn, så lenge mannen frivillig gir den autoriteten til henne. 

Nå har vi sett to eksempler på hvor farlig det er å bygge vår tro på rykter og hva vi “føler i vår ånd” istedenfor hva Bibelen sier. Alt hva jeg har sagt kan du selv sjekke og se om det stemmer, og jeg vil oppfordre deg til å sjekke å se om det jeg sier stemmer. Du trenger ikke kunne Gresk for å sjekke dette, det er mange gratis ressurser på nettet som viser på en veldig god måte hva den Greske grunnteksten sier.

Men kanskje du allikevel er uenig og mener at hva du har hørt om Bibelen eller hva du “føler i din ånd” teller mer enn hva Bibelen faktisk sier?

Tror du kvinner blir frelst ved å føde barn?

Om du tror vi må sette hva vi har hørt om Bibelen og hva vi “føler i vår ånd” over hva Bibelen sier, så vil jeg til sist spørre deg: tror du kvinner må føde barn for å kunne bli frelst?

Jeg regner med (og håper) svaret ditt er ett klart nei, selvfølgelig blir ikke kvinner frelst ved å føde barn. Men hadde vi spolt tiden noen 10 år tilbake og stilt det samme spørsmålet til majoriteten av kristne i Norge (i hovedsak menn) så ville svaret vært at de har hørt det er dette Bibelen sier og det er dette de “føler” i sin ånd er rett. Hadde vi også stilt de samme kristne spørsmålet om hvorfor de mener dette, så ville de sagt: Gud vokter over sitt ord, det er uten feil, og fordi våre Bibler sier at hun blir frelst gjennom sin barnefødsel så er det slik det må være.

Vi ser dette godt illustrert i hvordan Bibelen av 1930 og 78/85 oversetter 1.Tim 2:15 i motsetning til hvordan Bibelen 2011 oversetter det samme verset:

1930: Men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

78/85: Men hun skal bli frelst, igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg.

I begge oversettelsene oversetter de dia teknogonia på Gresk til “igjennom sin barnefødsel”. Skal vi oversette dia teknogonia direkte fra Gresk, så blir det slik som de har oversatt det i Bibelen 2011: Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen – bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet.

Tidene forandrer seg…heldigvis.

Opp til 78/85 oversettelsen, så var det faktisk ganske vanlig at kristne hadde hørt og/eller følte i sin ånd at 1.Tim 2:15 skulle oversettes om at kvinner blir frelst ved å føde barn. Men som du ser selv, om vi holder oss til grunnteksten her, så sier ikke 1.Tim 2:15 at kvinner skal bli frelst ved å føde barn. Derimot sier den at kvinnen i entall skal bli frelst gjennom barnefødselen.

Ett viktig spørsmål blir da: Om vi i dag ser verdien av å gå uti fra grunnteksten og hva den sier når det gjelder 1.Tim 2:15, hvorfor skal vi da ikke også gå utifra grunnteksten når det gjelder Filipperbrevet 2:15 og 1.Tim 2:11-12? Kan ditt valg om å gå utifra grunnteksten når det gjelder 1.Tim 2:15, men ikke Filipperbrevet 2:15 og 1.Tim 2:11-12 skyldes at du tror du vet bedre enn Gud? De mennene som trodde opp til 78/85 oversettelsen at kvinner ble født ved å føde barn trodde tydeligvis de visste bedre enn Gud…….

Men hvordan skal vi da forstå 1.Tim 2:15 og hva menes med “barnefødselen” ?

For å forstå svaret på dette spørsmålet, så må vi vite litt om Efesus der Timoteus bodde. I Efesus fantes det en stor sekt av kvinner som tilba avguder, disse kvinnene forkynte at vi levde i de siste tider og derfor skulle ikke kvinner få barn lengre. De sa også at snart ville kvinnene ta over verdenen og mennenes hadde ikke noe verdi lengre. Fra nå av skulle bare kvinner styre siden var i de siste tider. Disse kvinnene var kjent for å dominere og kontrollere sine menn og utøve det som Paulus på Gresk sier er authentein (en selv utnevnt morder som tar liv med sin egen hånd). 

Det tar tid å legge fra seg det gamle livet

Som vi alle vet, når ett menneske blir frelst, så kan det ta tid å omvende seg fra det tidligere livet. Det er en realitet i dag i kristne menigheter i 2023, og det var absolutt en realitet den gangen i menigheten til Timoteus noe vi ser fra 1.Tim 2:11-15 .Her  i 1-.Tim 2:11-15 hjelper Paulus Timoteus med å takle en kvinne i menigheten som har problemer med å legge fra seg sitt gamle liv:

Slik Paulus beskriver denne ene kvinnen, så er hun en person som utøver authentein over sin ektemann. Sagt på en annen måte, hun dominerer, kontrollerer og oppfører seg som om hennes mann ikke har noen verdi i det hele tatt. Dette viser oss at hun er en hedning med bakgrunn fra en av disse sektene i Efesus.

Så sier Paulus at denne kvinnen må ikke få lov til å utøve noen autoritet over sin mann, hun skal være stille og ta imot lærdom. Da vil hun bli frelst gjennom Jesu lære og liv (vers 15). Barnefødselen er da Jesus og ikke den enkelte kvinnes fødsel. Hva Paulus sier Timoteus skal gjøre med denne kvinnen, er ikke noe forskjellig iforhold til hva mange pastorer ville gjort den dag i dag med nyfrelste som har vanskeligheter med å legge fra seg sitt gamle liv.

Ingen fornuftige kristne ville i dag sagt at kvinner blir frelst ved å føde barn. Men som du har sett, så var det ganske vanlig opp t.o.m 78/85 oversettelsen at kristne (hovedsakelig menn) hadde hørt om Bibelen at det var det Bibelen lærte. Andre igjen sa at de visste at Bibelen ikke lærte det akkurat slik, men de “følte i sin ånd” at det skulle være slik. (“Merkelig” nok så var det hovedsakelig menn som “følte” dette i sin “ånd”……….)

I dag i år 2023 har vi ganske mange kristne som har hørt om Bibelen at den lærer vi er fri fra loven. Eller de har hørt om Bibelen at den lærer at kvinner ikke skal være pastorer, forkynnere, prester og evangelister. Andre igjen vet at Bibelen sier loven gjelder i dag for hedning og jøde som følger Jesus, og de vet at Bibelen sier kvinner kan være pastorer, forkynnere, prester og evangelister men de “føler i sin ånd” at det ikke gjelder for dem.

Er det ikke på tide at vi setter hva vi “føler i vår ånd” og hva vi har hørt om Bibelen til side for hva Bibelen faktisk sier?