Ingen krav til frelse?

May 21, 2023
Ingen krav til frelse?

Er du helt sikker at frelsen er uten betingelser?

Romerbrevet 9:31-32″Men Israel som søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov.32 Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger” Bibelen 2017

Når Paulus skriver Romerbrevet 9:31-32, så skriver han ikke på Norsk men på Gresk. På Gresk bruker han ordet nomos som vi oversetter til lov. Leser du Paulus sine brever på Gresk, så vil du fort se at han bruker nomos på 7 forskjellige sammenhenger. Vi skjønner jo alle at når Paulus bruker 1 Gresk ord som betyr lov på 7 forskjellige måter, så snakker han egentlig om 7 forskjellige lover. Hvorfor vil da de fleste av oss lese Romerbrevet 9:31-32 som om Paulus her skriver: “Men Jødene som søkte å bli rettferdig med Moseloven har ikke forstått hvordan man blir rettferdig. Hvorfor har de ikke forstått det? Fordi de ikke søkte å bli rettferdig av tro, men ved å leve etter loven”. For at vi skal lese Romerbrevet 9:31-32 akkurat slik, så forutsetter jo det at Paulus sin bruk av ordet nomos i denne sammenhengen er den ene av de 7 gangene Paulus faktisk mener Moseloven.

Når vi leser Romerbrevet 9:31-32 på Gresk, så står det: “Men Israel jaget etter lov for å oppnå rettferdighet, har ikke grepet loven. Hvorfor? Fordi de var ikke lojale”

Ser du forskjellen mellom disse to måtene å oversette Romerbrevet 9:31-32 på?

Når vi oversetter direkte fra Gresk, så ser vi at her bruker Paulus først ordet nomos uten en bestemt artikkel foran. M.a.o Paulus snakker om lov generelt, ikke om en bestemt lov som Israel jager etter for å oppnå rettferdighet. Så går Paulus videre og sier de har ikke grepet loven i bestemt form. M.a.o Den loven Israel prøver å oppnå rettferdighet med er ikke den loven de skulle ha jaget etter, Paulus snakker m.a.o om 2 forskjellige lover i samme setning og begge lovene bruker han ordet nomos på Gresk. Deretter forklarer Paulus hvorfor Israel ikke har grepet den rette loven, fordi de var ikke lojale.

Det naturlige spørsmålet er da, lojale mot hvem?

Paulus svarer på dette spørsmålet i siste halvdel av vers 32 og vers 33, de var ikke lojale mot snublesteinen lagt av Gud i Zion.

Her er det vi kristne veldig ofte gjør en stor feil når vi leser Romerbrevet 9:32-33, for vi leser det som om det står: “De snublet over Jesus Kristus, Guds Sønn. For som det står skrevet, se jeg legger i Zion en snublestein Jesus Kristus min Sønn. Alle de som ikke vil tro han døde for deres synd vil snuble og bli knust av Jesus. Men alle som vil tro han døde for deres synd vil bli frelst.”

Men vær helt ærlig nå; er det virkelig det teksten sier?

Om vi er ærlige mot Bibelen her, så sier Paulus følgende: Den snublesteinen som er profetert om er Jesus Kristus, men teksten sier ingenting at snublesteinen vil knuse/føre til at de snubler de som ikke tror han døde for deres synd, heller ikke at den vil gi evig liv og frelse til de som tror han døde for deres synd. Det eneste vi kan lese fra teksten er dette: Jesus Kristus er snublesteinen og folk vil ta avstand fra Jesus og det vil føre til deres fall. Men de som er lojale mot Jesus vil aldri bli gjort til skamme.

Ser du forskjellen mellom den vanlige måten å lese Romerbrevet 9:32-33 og hva som faktisk står der?

Paulus sitt budskap her er at den som er lojal mot Jesu lære er den som ikke snubler over Jesus og den som ikke vil oppleve skam. Men den som sier Jesus er Herre, men er ikke lojal mot Jesu lære, vil en dag oppleve at Jesus sier: Gå bort fra meg for jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov. (Matt 7:21-23). Tenk på hvordan det må være å ha levd hele ditt liv, overbevist om at du kommer til himmelen når du dør, men når du møter Jesus så sier han “gå bort fra meg!”. Det må være den ultimate følelsen av skam å vite for en evighet at du bygget ditt liv på en løgn, spesielt når du vil alltid huske du hadde en Bibel som viste deg vegen til frelse men du forkastet den.

Det er derfor tydelig å se at frelse er ikke uten betingelser.

Hva med deg som leser dette, står du i fare for å en dag å høre “gå bort fra meg, for jeg vet ikke hvem du er! du som er uten lov!”?