Israel

November 14, 2023
Israel

Kristensionisme er et Bibelsk krav om man er frelst

Vår egen Bibel sier i 1.Mosebok 12:1-3 , 2.Mosebok 23:31 og 3.Mosebok 25:23 at vår Gud eier området fra Rødehavet til Middelhavet, fra Ørkenen til Eufrat. Dette landområdet i Midt Østen har Han, ifølge Bibelen, gitt til Abraham, Isak, Jakob og deres etterkommere. Hvem er deres etterkommere? Bibelen forteller oss i Jesaja 56:6 og Romerbrevet at det er alle som lever etter Moseloven slik Abraham gjorde, helt uavhengig av hvor de er født i verdenen og hva deres foreldre igjen trodde på. Det er ingen tvil i Bibelen, det er kun Abrahams etterkommere som har lov til å bo der. Det er heller ingen tvil at dette geografiske området i Midt Østen eies av Gud, ikke av mennesker, så det er Han og Han alene som bestemmer hvem som skal bo der.

Som du som kjenner din Bibel vet, så bosatte Abrahams etterkommere seg innenfor dette området. Men en dag så ble landet delt i to mellom Israel i nord og Judea i sør, etterfulgt av eksilet i Babylon for Judas stamme og oppløsningen av nord riket når Israels stammer ble spredt over hele jorden.  Juda i sør vendte tilbake etter eksilet, men stammene i nord begynte å vende tilbake når Jesus kom. (Matt 18:11) Hvorfor skjedde denne delingen? Fordi Judas stamme i sør og Israel i nord for en tid sluttet å leve etter Moseloven. Men selv om de sluttet å leve etter loven, så forkastet ikke Gud dem.

I Jeremiah 31:31-37 sier vår Bibel at vår Gud vil en dag lage en ny pakt med Israels og Judas hus. I denne pakten så gjelder Moseloven fremdeles, den eneste forskjellen er at nå vil det vi kristne kaller for den hellige ånd hjelpe Israel og Judas hus til å leve etter Moseloven. Derfor vet vi at Moseloven gjelder fremdeles i den nye pakt, noe vi også ser i Matteus 5:18 hvor Jesus sier at Moseloven gjelder så lenge det er en himmel og jord. I Jeremiah 31:31-37 sier Gud at så lenge Moseloven gjelder, så gjelder Hans pakt med Israel og Judas hus, de er fremdeles hans utvalgte folk. Fordi Moseloven fremdeles gjelder, og fordi Israel og Juda er fremdeles Guds utvalgte folk, så vet vi fra 1.Mosebok 12:1-3, 2.Mosebok 23:31 og 3.Mosebok 25:23 at de og de alene har lov til å bo innenfor grensene fra Rødehavet til Middelhavet, fra Ørkenen til Eufrat.

Gud har aldri sagt at noen andre enn de som lever etter Moseloven har Hans tillatelse til å bo i Israel. Hva da med Gaza og Vestbredden? Majoriteten av mennesker i Gaza og på Vestbredden er Sunni muslimer, en mindre gruppe er shia muslimer og Ahmadi muslimer mens en liten gruppe kristne fremdeles lever der. Ingen av disse gruppene lever etter Moseloven, så om vi skal ta Bibelen bokstavelig, så har ingen av de Guds tillatelse til å bli boende der. Det betyr ikke at de ikke kan bli boende der om de begynner å leve etter Moseloven, for Bibelen er full av eksempler på at den fremmede som knytter seg til Israel og Judas hus og vil tjene Israels Gud skal behandles likt med den som er født inn i Israels og Judas hus. Derfor vet vi at Sionisme er slettes ikke rasistisk, fordi Bibelen forbyr forskjellsbehandling men den forventer at de som vil bosette seg i Israel respekterer Israel og Judas lover og regler.  Det betyr heller ikke at Judas hus i sør kan gjøre hva de vil, hvordan de vil, når de vil i Gaza når de forsvarer seg mot Hamas. Det betyr heller ikke at vi som er utenfor Israel ikke kan kritisere Israels handlinger i krig, vi har rett og plikt til å si ifra når vi ser noe som er galt.

Men det betyr at om du er kristen, en etterfølger av Jøden Jesus og podet inn på oljetreet, er en del av Israels hus.

Er du en del av Israels hus så har du en forpliktelse til å forsvare dine brødre og søstre i Judas hus,  deres rett til å beskytte seg selv og sine mot Hamas og andre grupperinger som ønsker å utrydde både Israel og Jødene.

Da kan du ikke velge side mot Israel og for Palestina, da kan du ikke gå inn for en tostatsløsning og støtte Oslo avtalen. For du må aldri glemme at det er ikke vi mennesker som eier området fra Rødehavet til Middelhavet, fra ørkenen til Eufrat. Det er vår Gud som eier det området, det er Han og Han alene som bestemmer hvem som skal bo der. Det er Han og Han alene som har gitt det området til Judas og Israels hus. Om du da støtter Palestina, en tostatsløsning, et delt Jerusalem og Oslo avtalen så sier du egentlig at du vil frata Gud sin rett til å eie det han eier og frata hans rett til å bestemme over sin egen eiendom.

Å prøve å bestemme over Gud har en tendens til å ende dårlig, noe Lucifer vet alt om.