Jesu nøkkel til et bedre liv: Følg Moses

May 17, 2023

Series: Andakt, loven, Nåde, Norsk, Torah

Jesu nøkkel til et bedre liv: Følg Moses

Jesu nøkkel til et bedre liv: Følg Moses

Har du lett for å bekymre deg?

Det er ikke så rart om svaret er ja, for vi lever i en urolig verden omgitt av hendelser som tilsynelatende gir oss god grunn til bekymring og uro. På toppen av det hele, så kan det være ting du gjennomgår i ditt personlige liv som er alt annet enn enkelt og gjør livet ditt veldig vanskelig.

Tror du som kristen det er lov å være bekymret eller tror du bekymring egentlig er vantro?

Kanskje dette er høres veldig merkelig ut for deg, for hvorfor skal man ikke ha lov til å bekymre seg? Men for andre så treffer dette kanskje en nerve, fordi du er (eller har vært) i kirkesamfunn som forkynner at bekymring, angst, uro, frykt egentlig er vantro og derfor synd. For deg som har hørt den typen forkynnelse, har du noen gang stilt deg spørsmålet om den er helt rett? Hva om den tankegangen er helt feil og bekymring, angst, uro egentlig er følelser Gud har skapt deg med som han vil du skal ha men som han ikke vil skal kontrollere deg?

Et av de mest kjente skriftstedene vi ofte hører i denne sammenhengen er Matteus 6:25-34.

Leser vi det som disse versene er skrevet til oss i år 2023, så sitter vi igjen med følgende inntrykk: Vår himmelske far vet hva vi har behov for, før vi vet det selv. Det eneste vi trenger å gjøre er å være rettferdige ved tro. Som vi alle vet i år 2023, så blir vi rettferdig ved tro bare på en måte: Når vi holder for sant at Jesus døde for vår synd og sto opp igjen den tredje dag. Det andre inntrykket vi sitter igjen med er at Jesus sier “vær ikke” og det kan bare forstås som at vi må velge ikke å være bekymret, velge ikke å føle frykt. Om du har levd noen år, så vet du at enkelte ganger, så er det umulig å ta det valget for den situasjonen du står oppi er bare for krevende og gir deg for god grunn til å føle frykt.

Men om vi derimot leser de samme versene som om de ikke er skrevet til oss men for oss, så er det viktig å huske at dette ble ikke første gang skrevet på Norsk. Det ble første gang skrevet på Hebraisk. Det første vi da ser at Jesus sier ikke “vær ikke bekymret” men han sier “la ikke bekymringene ta overhånd”. Det andre vi ser er at Jesus sier nøkkelen til å unngå at bekymringene tar overhånd er Moseloven, for det er (iflg.Jesus) bare når vi lever etter den vi holder bekymringene i sjakk og har balanse i livet.

Hvordan kan Jesus si at det å følge Moses gir balanse i livet?

Moseloven, nøkkelen til balanse i livet

Matteus 6:25-34 er hentet fra 5.Mosebok 28:1-14. I 5.Mosebok leser vi at vilkårene for pakten med Yehovah er Moseloven, og alle som aksepterer Tora (det vi feilaktig kaller for Moseloven), vil ha Yehovah til sin Gud og sin beskytter. Helt tilbake i 1.Mosebok leser vi at Abraham gjorde det samme (selv om den gangen het det ikke “Moseloven” men det het Tora, men vi snakker om samme tingen hele tiden). Den gangen i 1.Mosebok lover Yehovah at alle som gjør som Abraham blir Abrahams barn. Er du Abrahams barn, så er du i pakten med Yehovah. Er du i pakten med Yehovah, så sier Jesus i Matt 6:25-34 at du har søkt Guds rike og hans rettferdighet først og da lover Yehovah å møte alle dine behov på sin måte til sin tid. (Hebr 11)

Ser du hvordan det å følge Moses gir balanse i livet og hindrer frykt, bekymringer og uro fra å kontrollere deg?

Poenget er dette: Når du lever etter Moseloven så kan du vite sikkert at Yehovah er din Gud, ditt vern, ditt skjold, din rettferdighet, din helbreder, din forsørger, ditt alt. Han er dette for deg ikke fordi du lever etter Moseloven, men fordi han har i sin tid lovt Abraham at han skal være det for alle som lever etter Moseloven. Når vi også vet at vår egen Bibel sier Gud kan ikke lyve og gå tilbake på et løfte, så vet vi at det løftet til Abraham står fast til evig tid: Alle som lever etter Moseloven fra Abraham levde og til det siste mennesket lever på jorden, er i pakt med Yehovah Israels Gud.

Når du vet du er i pakten med Israels Gud, og du møter på hendelser globalt, nasjonalt og/eller personlig som gir deg god grunn til bekymring, så trenger du ikke undertrykke hva du føler men du trenger heller ikke tillate hva du føler å kontrollere deg. Hvil i den sikkerhet og vissheten du har at denne situasjonen vil løse seg på en eller annen måte , fordi Yehovah har lovt Abraham at alle som lever etter Moseloven skal få Guds hjelp i alle situasjoner de kommer utfor.