Johannes 3:16

January 9, 2023
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Når vi leser John 3:16 feil

Hvordan leser du Johannes 3:16? “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”. (Norsk Bibel 88/07) Jeg ser at det står “for så har Gud elsket verden” men jeg leser det automatisk som om det sto: “For så har Gud elsket meg at han har sendt sin sønn for å frelse meg”. Men den måten å lese det på kan være feil, for det står bare “For så har Gud elsket verden”. Alt annet utover å si at For så har Gud elsket verden blir min tolkning, og min og din tolkning kan være feil. Kan vi vite sikkert hvordan vi skal lese Joh 3:16?

Kosmos

Når Bibelen vår sier “For så har Gud elsket verden” så står det på Gresk: For så har Gud elsket kosmos. Hva eller hvem er kosmos på Gresk?

Kosmos betyr “noe som er satt i system, som fungerer veldig godt sammen og fremhever noe”. Som f.eks i 1 Petersbrev 3:3 brukes kosmos i setningen “La ikke deres ytre stas/pryd (kosmos)” (Bibelen 2011/1930). Da skjønner vi at kosmos er noe som fremhever noe, noe vi er stolt av og som er vakkert satt i system.

Da forstår vi at Johannes 3:16 kan like gjerne oversettes slik:

“For Gud elsket alt det flotte han hadde skapt så høyt at han sendte sin sønn for å sette i orden igjen”

Da ser man med en gang to viktige ting; Johannes 3:16 handler ikke bare om at Gud elsker meg eller deg. Det handler om at Gud elsker alt det flotte han har skapt og han har sendt sin sønn for å få orden på skaperverket. Det handler heller ikke om at Gud sendte sin sønn for å frelse oss vekk fra denne verdenen. Men det handler om at Gud har sendt sin sønn for å redde denne fysiske verdenen hvor du og jeg er en del av.

Tro?

I neste halvdel av setningen, på Norsk, står det: “for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

I første halvdel av setningen sto det at Gud ikke har sendt sin sønn for å få oss vekk herfra, men for å berge skaperverket og sette det istand igjen. Her i siste halvdel av setningen står det at hver den som tror på sønnen skal ikke fortapes men ha evig liv. Hvordan henger denne delen sammen med den første om å redde skaperverket?

Leser vi siste halvdel av setningen på Gresk, så bruker Johannes ordet Pisteúō for det Norske ordet tro. Pisteúō er ett verb som betyr å vise med handling at du tror. Derfor vet vi allerede nå at vi kan oversette siste halvdel slik:

for at hver den som viser at de tror på sønnen, ikke skal fortapes, men ha evig liv”

Spørsmålet blir da, hvordan kan du vise at du tror på sønnen?

Svaret finner vi f.eks i Johannes 8:24 hvor det står “om dere ikke vil tro (Pisteúō) at jeg er han vil dere dø i deres synder.”

Her i Johannes 8:24 sier Jesus til fariseerne: Om dere ikke viser at dere tror at jeg er han vil dere dø i deres synder. Hva mente Jesus her?

Om du kjenner din  Bibel godt, så husker du hva som var hovedproblemet mellom Jesus og fariseerne. I f.eks Matt 23:2-4, Lukas 11, Matteus 15 så ser vi gang på gang at fariseerne krever av Jesus og disiplene at de skal følge den muntlige tradisjonen og den muntlige Moseloven. (For deg som ikke kjenner til dette fra før, Jesus og disiplene var Jøder. Som Jøder var de født inn i ett samfunn hvor man trodde på 2 forskjellige Moselover, den ene skriftlig, den andre muntlig. Den skriftlige har vi i våre Bibler, den muntlige er den vi i dag kjenner som talmud som ikke er i våre Bibler). Hver gang de konfronterer Jesus med dette, så sier han “nei det er fånyttes å prøve å tilbe Gud med den muntlige, følg den skriftlige for det er slik Gud vil bli tilbedt”.

Da skjønner vi at det Jesus sier i John 8:24 er egentlig: Om dere ikke viser at dere følger min lære (som var å følge den skrifllige loven) så vil dere dø i deres synder.

Hvordan kan du vise at du tror på sønnen?

Ved å følge sønnens lære og være trofast mot den, da viser du at du tror på sønnen og viser du at du tror på sønnen, så har du evig liv sier Johannes 3:16.

Du og jeg er en del av kosmos

I begynnelsen av Johannes 3:16 står det; For Gud elsket alt det flotte han hadde skapt, så han sendte sin sønn for å sette det i orden igjen.

Du og jeg er en del av alt det Gud har skapt som han sier er overmåte godt og høyt elsket av han. Men både du og jeg vet at vi og alt det skapte rundt oss fungerer ikke optimalt. Hvorfor fungerer hverken vi, eller noe av det fysiske rundt oss ikke slik som det var tiltenkt? Pga synd, synd er som å fylle diesel på en bensin bil. Først slutter motoren å fungere som den skal slik fabrikken hadde skapt den, også blir den til sist ødelagt.

Men hva er synd? 1.Johannes sier synd er å gjøre ting som Moseloven sier er forbudt. Så når du og jeg gjør noe som vi ikke har lov til, så synder vi og ødelegger oss selv og skaperverket rundt oss. Fortsetter vi å gjøre forbudte ting, så blir vi til sist ødelagt fordi vi går fortapt (John 3:16).

Men som vi leste i begynnelsen av Johannes 3:16, for Gud elsket alt det flotte han hadde skapt, så han sendte sin sønn for å sette det i orden igjen. Du og jeg er en del av det skapte, så du og jeg er elsket og Gud sendte sin sønn for å sette oss i orden igjen. Men han tvinger ingen av oss, vi kan velge synd om vi vil. Vi kan velge å si at vi tror Jesus døde for oss, men forkaste loven. Forkaster vi loven så er vår tro på Jesus død og kan ikke frelse oss sier Jakobs og Johannes brev. Jesus sier at den som bekjenner tro på han, men ikke vil følge loven og ikke vil bli satt i orden, vil til sist gå fortapt.

Hvorfor?

Fordi den som velger å bryte loven velger aktivt å motarbeide Gud og å ødelegge hans skaperverk.

En djevelsk villedelse

Veldig mange kristne i dag tror ikke loven gjelder for dem i dag, de mener den er enten kjødelig, noe syndig, ond, eller noe vi ble satt fri fra. Veldig ofte, så tror de samme kristne at målet for vårt liv er himmelen fordi denne jorden skal (iflg.dem) ødelegges så vi skal flykte vekk fra det onde kjødelige fysiske til en god åndelig verden.

Platon som var en Gresk filosof og langt ifra å være en kristen har i stor grad påvirket hvordan vi kristne tenker. Han mente at alle menneskers endelige mål var å bli fri fra denne fysiske verdenen å komme til en god åndelig tilværelse. Platon har ingenting å gjøre med Bibelen, men allikevel har så alt for mange kristne blitt villedet til å følge Platon istedenfor Jesus.

Frukten av å følge Platon, istedenfor Jesus er ganske skremmende:

Som du har sett i dag, Johannes 3:16 sier at Jesus kom for å sette skaperverket i stand og redde det. Han kom ikke for å ødelegge det eller for å ta oss vekk til en åndelig himmel. Platons lære som så alt for mange kristne følger, er direkte motstykket til hva Jesus kom for å gjøre i Johannes 3:16. Det som er det motsatte av Jesus er iflg.Bibelen antikrists ånd. (Jeg sier ikke at Platon var antikrist, men jeg sier antikrists ånd. Paulus snakker en del om at antikrists ånd var aktiv allerede på hans tid og påvirket mennesker).

Ikke la deg villede til å følge Platon istedenfor Jesus, for om du lar deg villede til å forkaste loven fordi du tror du skal tli himmelen en dag, så motarbeider du Jesu oppdrag om å redde dette skaperverket og sette det istand igjen. Vær derfor helt sikker på at du leser Johannes 3:16 rett.